4.2.3Taal

De gegevens verzameld in het VABB-SHW wijzen op het groeiende belang van het Engels als wetenschapstaal in de sociale en humane wetenschappen beoefend in Vlaanderen. Figuur 5 illustreert dat het percentage Engelstalige publicaties over alle publicatietypes tussen 2000 en 2017 steeg van 61% tot 79%. Andersom verminderde het aandeel Nederlandstalige publicaties van 29% tot 16%. Ook het aandeel van publicaties in andere talen kende een daling van 9% naar 5%. De grootste veranderingen hebben plaatsgevonden in de eerste tien jaar. Sinds 2012 blijven de aandelen van Nederlands, Engels en andere talen min of meer stabiel.

In het geheel van het VABB-SHW zijn Engelstalige VABB-WoS-publicaties dan ook een steeds groter aandeel gaan vertegenwoordigen: van 26% in 2000 tot 46% in 2017, terwijl het aandeel van Engelstalige VABB-GP-publicaties licht kromp van 35 naar 34%.

Figuur 5. Evolutie van het gebruik van het Engels, Nederlands en andere talen in SHW-publicaties uit Vlaanderen

NederlandsEngelsEngels VABB-WoSEngels VABB-GPAndere talen0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620170102030405060708090100200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 NederlandsEngelsEngels VABB-WoSEngels VABB-GPAndere talen0%20%40%60%80%100%200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017020406080100200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 NederlandsEngelsEngels VABB-WoSEngels VABB-GPAndere talen0%20%40%60%80%100%200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017020406080100200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

Figuur 6 illustreert dat diverse publicatietalen in het VABB-SHW vertegenwoordigd zijn. Het Engels blijkt veruit de belangrijkste publicatietaal te zijn, met evenwel belangrijke verschillen naargelang de discipline. Er blijkt globaal een verschil te zijn tussen de sociale en de humane wetenschappen. Waar sociale wetenschappen als psychologie (91%) en sociale gezondheidswetenschappen (92%) overwegend kiezen voor het Engels, is dat bij de meeste humaan-wetenschappelijke disciplines veel minder het geval. De disciplines waarin vorsers zich het vaakst van het Nederlands bedienen zijn rechtswetenschappen (55%) en criminologie (52%).

Figuur 6. Gebruik van het Nederlands, Engels en andere talen per discipline (VABB-WoS en VABB-GP)

NederlandsEngelsAndereArcheologieCommunicatiewetenschappenCriminologieEconomieGeschiedenisGodgeleerdheidKunstgeschiedenisLetterkundePedagogiePolitieke wetenschappenPsychologieRechtswetensch.Socialegezondh.wet.SociologieTaalkundeWijsbegeerte0%20%40%60%80%100% NederlandsEngelsAndereArcheologieCommunicatiewetenschappenCriminologieEconomieGeschiedenisGodgeleerdheidKunstgeschiedenisLetterkundePedagogiePolitieke wetenschappenPsychologieRechtswetensch.Socialegezondh.wet.SociologieTaalkundeWijsbegeerte0%20%40%60%80%100% NederlandsEngelsAndereArcheologieCommunicatiewetenschappenCriminologieEconomieGeschiedenisGodgeleerdheidKunstgeschiedenisLetterkundePedagogiePolitieke wetenschappenPsychologieRechtswetensch.Socialegezondh.wet.SociologieTaalkundeWijsbegeerte0%20%40%60%80%100%