4.2Bibliometrische analyse van sociale en humane wetenschappen

Door Raf Guns (Universiteit Antwerpen) en Tim Engels (Universiteit Antwerpen).

Het Vlaamse Academische Bibliografische Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW) is een databank van Vlaamse publicaties uit de sociale en humane wetenschappen (SHW). Het betreft artikelen, boeken als auteur of als editor, hoofdstukken en proceedingsbijdragen waarvan de auteur (of minstens een co-auteur) is verbonden aan een SHW-eenheid van een Vlaamse universiteit. Enkel publicaties die peer review hebben ondergaan, worden opgenomen.

We bekijken verhoudingen en verschuivingen in de publicatiepatronen van SHW-vorsers in Vlaanderen voor de periode 2000–2018 in termen van:

  • publicatietypes;
  • in welke mate publicaties in Web of Science zijn opgenomen;
  • taal (gebruik van het Nederlands, het Engels en andere talen);
  • verschillen tussen disciplines.

Voor de periode 2000-2018 werden in het VABB-SHW meer dan 109.000 gepeerreviewde publicaties opgenomen. De ECOOM-website geeft een overzicht van:

  • de context, totstandkoming en werking van het VABB-SHW (zie de vaak gestelde vragen),
  • de opnamecriteria voor publicaties en
  • de weging van publicatietypes volgens het BOF-besluit.
Lees verder