4.4.3Publieke financiering van product- en procesinnovaties

Van de Vlaamse ondernemingen met (al dan niet voltooide) product- en/of procesinnovatieactiviteiten kon gemiddeld 17% in de periode 2014-2016 een beroep doen op financiële ondersteuning van de regionale overheid in de vorm van beurzen, subsidies, en leningsgaranties (exclusief overheidsbestellingen). De nationale overheid ondersteunde gemiddeld 17% van de innovatieve ondernemingen. Ongeveer 3% van de Vlaamse innovatieve ondernemingen ontving een of andere vorm van financiële steun van de Europese Unie en ongeveer 2% via het zevende kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van de Europese Unie. Deze percentages worden in Figuur 6 verder opgesplitst per sector en ondernemingsgrootte. De sectoren ICT/Elektronica en Chemie/Farmaceutische industrie worden relatief sterker ondersteund door de regionale overheid. De Europese overheid financiert vooral ondernemingen in de sector ICT/Elektronica, maar ook de sectoren Chemie/Farmaceutische industrie en Informatiediensten/Film, audio, radio, en TV krijgen een substantieel deel van de Europese steun. We zien ook dat een groter percentage van de grote ondernemingen publieke steun ontvangt dan het geval is bij de kleinere ondernemingen. Deze vaststellingen liggen in lijn met die van CIS2015. Let wel, het gaat hier om percentages berekend op basis van de antwoorden van respondenten, en niet over aantallen projecten noch over de hoeveelheid middelen die met die projecten door hen verworven worden.

Figuur 6. Publieke financiering van innovatieve ondernemingen

Regionale overheidBelgische overheidEUEuropees Kaderprogramma0%10%20%30%40%50%60%70%Percentage van innovatieve ondernemingenTransport/Financiële diensten/Uitgeverijen/Reclame en marktonderzoekGroothandelMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenPapier/Hout/MeubelenVoeding/DrankenPetroleum/Plastics/Minerale productenTextielAndere industrieënInformatiediensten/Film, audio, radio, en TVICT/ElektronicaChemie/Farmaceutische industrieKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenTotaalOpdeling naar sector, ondernemingsgrootte, en in het algemeen010203040506070Transport/Financiële diensten/Uitgeverijen/Reclame en marktonderzoekGroothandelMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenPapier/Hout/MeubelenVoeding/DrankenPetroleum/Plastics/Minerale productenTextielAndere industrieënInformatiediensten/Film, audio, radio, en TVICT/ElektronicaChemie/Farmaceutische industrieKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenTotaal Regionale overheidBelgische overheidEUEuropees Kaderprogramma0%10%20%30%40%50%60%70%Percentage van innovatieve ondernemingenTransport/Financiële diensten/Uitgeverijen/Reclame en marktonderzoekGroothandelMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenPapier/Hout/MeubelenVoeding/DrankenPetroleum/Plastics/Minerale productenTextielAndere industrieënInformatiediensten/Film, audio, radio, en TVICT/ElektronicaChemie/Farmaceutische industrieKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenTotaalOpdeling naar sector, ondernemingsgrootte, en in het algemeen010203040506070Transport/Financiële diensten/Uitgeverijen/Reclame en marktonderzoekGroothandelMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenPapier/Hout/MeubelenVoeding/DrankenPetroleum/Plastics/Minerale productenTextielAndere industrieënInformatiediensten/Film, audio, radio, en TVICT/ElektronicaChemie/Farmaceutische industrieKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenTotaal Regionale overheidBelgische overheidEUEuropees Kaderprogramma0%10%20%30%40%50%60%70%Percentage van innovatieve ondernemingenTransport/Financiële diensten/Uitgeverijen/Reclame en marktonderzoekGroothandelMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenPapier/Hout/MeubelenVoeding/DrankenPetroleum/Plastics/Minerale productenTextielAndere industrieënInformatiediensten/Film, audio, radio, en TVICT/ElektronicaChemie/Farmaceutische industrieKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenTotaalOpdeling naar sector, ondernemingsgrootte, en in het algemeen0204060Transport/Financiële diensten/Uitgeverijen/Reclame en marktonderzoekGroothandelMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenPapier/Hout/MeubelenVoeding/DrankenPetroleum/Plastics/Minerale productenTextielAndere industrieënInformatiediensten/Film, audio, radio, en TVICT/ElektronicaChemie/Farmaceutische industrieKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenTotaal