4.4.6Organisatorische innovaties

Naast product- of procesinnovaties kunnen ook organisatorische innovaties een significante impact hebben op de performantie van een onderneming. Organisatorische innovaties worden gedefinieerd als het in gebruik nemen van "nieuwe - nog niet eerder door de onderneming gebruikte - methoden voor het organiseren van de bedrijfspraktijken, de werkplek(ken), of de externe relaties". Deze nieuwe organisatiemethoden moeten het gevolg zijn van strategische beslissingen genomen door het management. Fusies en overnames, zelfs als ze voor de eerste keer plaatsvonden, vallen hier niet onder.

Figuur 12. Percentage ondernemingen met organisatorische innovaties

Kleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenLowtechHightechIndustrieDienstenTotaalOpdeling naar grootte, low/hightech, industrie/diensten, en in het algemeen0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%Percentage van ondernemingenKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenLowtechHightechIndustrieDienstenTotaal0510152025303540455055 Kleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenLowtechHightechIndustrieDienstenTotaalOpdeling naar grootte, low/hightech, industrie/diensten, en in het algemeen0%10%20%30%40%50%Percentage van ondernemingenKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenLowtechHightechIndustrieDienstenTotaal01020304050 Kleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenLowtechHightechIndustrieDienstenTotaalOpdeling naar grootte, low/hightech, industrie/diensten, en in het algemeen0%10%20%30%40%50%Percentage van ondernemingenKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenLowtechHightechIndustrieDienstenTotaal01020304050

In de hier beschouwde periode werden organisatorische innovaties door 37% van de ondernemingen ingevoerd (Figuur 12). Vooral de grote ondernemingen voerden dergelijke innovaties in, namelijk 55% van de grote ondernemingen, ten opzichte van 47% en 33% voor de middelgrote en kleine ondernemingen. Hightech ondernemingen implementeerden meer organisatorische innovaties (47%) dan lowtech ondernemingen (34%). Tussen de diensten- en industriesector vindt men een soortgelijk verschil terug (33% versus 41%).