5.1.8Conclusie

Vlaanderen neemt voorlopig met 553 deelnemers 2.554 keer deel aan 1.876 projecten binnen Horizon 2020, goed voor een deelnametoelage van 1.146,7 miljoen euro. Met een verwachte return van 1,75%-1,78% scoort Vlaanderen zeer goed met een financiële return van 2,64%. Na een neerwaartse trend tijdens de voorgaande kaderprogramma’s (van 4KP naar 6KP) zien we sinds 7KP opnieuw een duidelijke stijging van de Vlaamse return.

Binnen België staat Vlaanderen voorlopig in voor net iets minder dan de helft van de Belgische deelnames aan H2020 en haalt daarmee net geen 60% van de Belgische deelnametoelage naar zich toe.

In vergelijking met de deelname van EU-28 aan H2020 scoort Vlaanderen ook goed. Het eindigt steeds in de top-10 in de benchmarkoefening. KU Leuven is nog steeds de sterkste Vlaamse, en ook Belgische, deelnemer en tevens de enige Vlaamse universiteit die voorkomt in de top 10 van alle internationale instellingen uit het hoger onderwijs die deelnemen aan H2020.

Het budgettaire zwaartepunt van de Vlaamse deelname in H2020 ligt voorlopig bij de thematische prioriteit ‘ICT’, die Vlaanderen momenteel bijna 18% van zijn totale toelage voor deelname aan H2020 oplevert. Ook in European Research Council (ERC) en Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) scoort Vlaanderen goed. Deze thematische prioriteiten leveren Vlaanderen iets meer dan 16% en bijna 12% van zijn totale deelnametoelage aan H2020 op.