5.2ERA-NET

Via de financiering van ERA-netten wenst de Europese Commissie (EC) de samenwerking en coördinatie tussen de verschillende onderzoek- en innovatieprogramma’s van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen te bevorderen en zo bij te dragen tot de realisatie van de Europese onderzoeksruimte (European Research Area, ERA).

De deelnemers aan de ERA-net-projecten zijn overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de financiering en/of het beheer van onderzoeksprogramma’s op nationaal of regionaal niveau (ministeries, agentschappen, ...). De EC voorzag financiering voor het uitwisselen van informatie, het afstemmen van programma’s en het organiseren van gemeenschappelijke oproepen tot transnationale projectvoorstellen. De projecten geselecteerd in het kader van gezamenlijke oproepen worden gefinancierd vanuit en volgens de modaliteiten van de nationale of regionale programma’s. In sommige gevallen (ERA-net+ projecten) kon er ook een rechtstreekse steun aan de projecten zelf gegeven worden (top-up).

Naar integratie en centralisatie van samenwerking situeren de ERA-net-projecten zich tussen het intergouvernementele EUREKA en de sterk gecentraliseerde JTI’s (Joint Technology Initiatives). ERA-net projecten blijven ad hoc netwerken zonder formele juridische structuur, waarbij de deelnemende overheidsorganisaties voor elk netwerk onderling een proces afspreken. De meeste ERA-net projecten hebben een proces met een combinatie van een nationale/regionale component en een gezamenlijke internationale component.

Er is geen formeel lidmaatschap van de lidstaten, verschillende agentschappen per lidstaat kunnen rechtstreeks deelnemen. Het consortium is ook verschillend voor elk ERA-net, afhankelijk van de wens van individuele agentschappen om al dan niet in te stappen. De diversiteit is hoog, met de aanwezigheid van fundamenteel, strategisch, collectief en industrieel onderzoek en industriële ontwikkeling in diverse netwerken, maar ook van beleidsondersteunend onderzoek en zelfs van studieopdrachten.

Sinds 2014 werden de ERA-net cofund projecten gestart. Bij deze is er financiering vanuit de EC als uit top-up funding, waarbij de EC 33% extra steun geeft voor de financiering van projecten geselecteerd in een gezamenlijke oproep van het ERA-net project.

Vlaanderen neemt, hoofdzakelijk via FWO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen en EWI actief deel aan meerdere ERA-netten (zie tabel, enkel beschikbaar in elektronische versie).

In 2020 nam het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) deel aan diverse oproepen binnen lopende ERA-Net cofunds. Projecten worden gesteund via de inzet van de bestaande programma’s, in de eerste plaats O&O-bedrijfssteun maar ook andere programma’s zoals TETRA, Landbouw of COOCK (Collectief Onderzoek en Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding). Voor een aantal ERA-Net netwerken zoals CORNET en IraSME hebben de lidstaten beslist om na de stopzetting van de financiering van de netwerking door de Europese Commissie het netwerk in eigen beheer verder te zetten. Wanneer deze twee netwerken in rekening genomen worden bedroeg de totale steuntoekenning in 2020 voor de vermelde programma’s 4,9 miljoen euro voor 20 projecten. Het overzicht van de verdeling over de programma’s is als volgt:

Tabel 1. toegekende steun in diverse netwerken per programma in keuro

NetwerkO&O-bedrijfssteunTETRACOOCKLandbouwTOTAAL
CORNET7797051.454
ERA-MIN595595
FACCE660660
ICRAD300300
ICT-AGRI250250
MARTERA200200
RegSys6565
SusFood1.1631.163
IraSME181181
Totaal2.8647797055504.898
NetwerkO&O-bedrijfssteunTETRACOOCKLandbouwTOTAAL
CORNET7797051.454
ERA-MIN595595
FACCE660660
ICRAD300300
ICT-AGRI250250
MARTERA200200
RegSys6565
SusFood1.1631.163
IraSME181181
Totaal2.8647797055504.898
NetwerkO&O-bedrijfssteunTETRACOOCKLandbouwTOTAAL
CORNET7797051.454
ERA-MIN595595
FACCE660660
ICRAD300300
ICT-AGRI250250
MARTERA200200
RegSys6565
SusFood1.1631.163
IraSME181181
Totaal2.8647797055504.898

Deelname in ERA-NET (stand van zaken 2020)

Zoals hoger geschetst kan intraBelgische samenwerking leiden tot een sterkere vertegenwoordiging in internationale initiatieven. In het bijzonder initiatieven die onder de noemer van "joint programming" vallen zijn belangrijk in dit opzicht. Vandaar dat een Belgisch overzicht nuttig is om ook binnen Vlaanderen te bepalen waar Vlaanderen al dan niet op inzet (en op welke manier). Zo kan onderstaande Tabel 2 een eerste, ruwe indicatie bieden van het relatieve "gewicht" van JPI's in de mate dat de verscheidene Belgische financieringsagentschappen deze of gene JPI al dan niet ondersteunen (rechtstreeks of via gerelateerde ERA-netten (Plus/CoFund).

Tabel 2. Deelname in ERA-NET

ERA-NETOMSCHRIJVINGTYPE
DEMOWIND IIAccelerating Cost Reduction in Offshore WindH2020 Cofund
ERA-Net Cofund Blue BioeconomyERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy - Unlocking the potential of aquatic bioresourcesH2020 Cofund
ERA-NET EN-UACSustainable urban accessibility and connectivityH2020 Cofund
ERA-Net FACCE SurplusSUstainable and Resilient agriculture for food and non-food systemsH2020 Cofund
ERA-Net MarTERAMaritime and Marine Technologies for a New ERAH2020 Cofund
ERA-Net SGplusRegSysIntegrated regional smart energy systems H2020 Cofund
ERA-MIN IINon-energy Non-agricultural Raw MaterialsH2020 Cofund
OCEAN ERA-NET COFUNDOcean Energy ERA-NET CofundH2020 Cofund
ICT-AGRI FOODAutomation and Digitisation in AgriculatureH2020 Cofund
ICRADInfectious animal diseasesH2020 Cofund
MarteraMaritime and Marine TechnologiesH2020 Cofund
M-ERA-NET IIMaterialsH2020 Cofund
PhotonicSensingPhotonic Based SensorsH2020 Cofund
SmartGridPlus ERA-NETSmart Grids initiativesH2020 Cofund
Solar-ERA Net Cofund 2Photovoltaic Technological Developments for Solar EnergyH2020 Cofund
SUSANSustainable LivestockH2020 Cofund
SuscropSustainable Crop ProductionH2020 Cofund
Susfood 2 ERA-NETSustainable Food Production and ConsumptionH2020 Cofund
WaterworksWaterH2020 Cofund
ERA-NETOMSCHRIJVINGTYPE
DEMOWIND IIAccelerating Cost Reduction in Offshore WindH2020 Cofund
ERA-Net Cofund Blue BioeconomyERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy - Unlocking the potential of aquatic bioresourcesH2020 Cofund
ERA-NET EN-UACSustainable urban accessibility and connectivityH2020 Cofund
ERA-Net FACCE SurplusSUstainable and Resilient agriculture for food and non-food systemsH2020 Cofund
ERA-Net MarTERAMaritime and Marine Technologies for a New ERAH2020 Cofund
ERA-Net SGplusRegSysIntegrated regional smart energy systems H2020 Cofund
ERA-MIN IINon-energy Non-agricultural Raw MaterialsH2020 Cofund
OCEAN ERA-NET COFUNDOcean Energy ERA-NET CofundH2020 Cofund
ICT-AGRI FOODAutomation and Digitisation in AgriculatureH2020 Cofund
ICRADInfectious animal diseasesH2020 Cofund
MarteraMaritime and Marine TechnologiesH2020 Cofund
M-ERA-NET IIMaterialsH2020 Cofund
PhotonicSensingPhotonic Based SensorsH2020 Cofund
SmartGridPlus ERA-NETSmart Grids initiativesH2020 Cofund
Solar-ERA Net Cofund 2Photovoltaic Technological Developments for Solar EnergyH2020 Cofund
SUSANSustainable LivestockH2020 Cofund
SuscropSustainable Crop ProductionH2020 Cofund
Susfood 2 ERA-NETSustainable Food Production and ConsumptionH2020 Cofund
WaterworksWaterH2020 Cofund
ERA-NETOMSCHRIJVINGTYPE
DEMOWIND IIAccelerating Cost Reduction in Offshore WindH2020 Cofund
ERA-Net Cofund Blue BioeconomyERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy - Unlocking the potential of aquatic bioresourcesH2020 Cofund
ERA-NET EN-UACSustainable urban accessibility and connectivityH2020 Cofund
ERA-Net FACCE SurplusSUstainable and Resilient agriculture for food and non-food systemsH2020 Cofund
ERA-Net MarTERAMaritime and Marine Technologies for a New ERAH2020 Cofund
ERA-Net SGplusRegSysIntegrated regional smart energy systems H2020 Cofund
ERA-MIN IINon-energy Non-agricultural Raw MaterialsH2020 Cofund
OCEAN ERA-NET COFUNDOcean Energy ERA-NET CofundH2020 Cofund
ICT-AGRI FOODAutomation and Digitisation in AgriculatureH2020 Cofund
ICRADInfectious animal diseasesH2020 Cofund
MarteraMaritime and Marine TechnologiesH2020 Cofund
M-ERA-NET IIMaterialsH2020 Cofund
PhotonicSensingPhotonic Based SensorsH2020 Cofund
SmartGridPlus ERA-NETSmart Grids initiativesH2020 Cofund
Solar-ERA Net Cofund 2Photovoltaic Technological Developments for Solar EnergyH2020 Cofund
SUSANSustainable LivestockH2020 Cofund
SuscropSustainable Crop ProductionH2020 Cofund
Susfood 2 ERA-NETSustainable Food Production and ConsumptionH2020 Cofund
WaterworksWaterH2020 Cofund