5.3Nieuwe initiatieven van de Europese Commissie

Naast de ERA-NET-projecten heeft de Europese Commissie (EC) de ambitie om de samenwerking op het vlak van innovatie in de EU te bevorderen via zogenoemde 'art. 185-initiatieven', waar de EC samenwerkt met de lidstaten, en 'art. 187-initiatieven' (Joint Technology Initiatives, JTI) waar de EC samenwerkt met bedrijven, en eventueel met de lidstaten. In tegenstelling tot de netwerken binnen het ERA-NET-schema ligt de focus binnen deze structuren voor evidente redenen op industrieel onderzoek en innovatie. 'Art. 185-initiatieven' hebben een eigen juridische structuur en steunen op formele deelname van de lidstaten. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen vertegenwoordigt in de eerste plaats Vlaanderen binnen deze structuren maar coördineert ook de ruimere Belgische participatie in de overleg- en beslissingsorganen. 

Het Agentschap neemt deel aan twee 'art. 185-initiatieven', het Active and Assisted Living Programme (AAL) en Eurostars. Het Agentschap participeerde namens België ook in de art. 187 of Joint Technology Initiative (JTI), de ECSEL Joint Undertaking.

AAL is een gezamenlijk initiatief van 22 EU-lidstaten en partnerlanden. Het programma steunt specifiek projecten die gericht zijn op het verbeteren van de levenskwaliteit van oudere mensen en dit door middel van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het Active and Assisted Living Programme is een vervolgprogramma van het Ambient Assisted Living Joint programme en loopt van 2014 tot en met 2020.

EUROSTARS is een gezamenlijk initiatief van 34 EUREKA-lidstaten en partnerlanden. Het programma wil research-uitvoerende kmo’s meer kansen bieden om via internationale samenwerking een prioritair en marktgericht bedrijfsproject uit te voeren. Hiertoe werd een internationaal gesynchroniseerde procedure uitgewerkt die moet leiden tot ‘homogene’ subsidiëring (bij goedkeuring van een project worden alle partners gesubsidieerd). EUROSTARS 2 is het opvolgprogramma van EUROSTARS en loopt van 2014 tot en met 2020.

De ECSEL Joint Undertaking is een groot Europees programma onder art.187 waarin de Europese Commissie, de lidstaten en bedrijven samenwerken aan projecten voor elektronische componenten en systemen (inclusief software). Het loopt van 2014 tot 2020 met een Europees subsidiebudget van €1,13 miljard en een totaal R&D&I-budget van €4,6 miljard. Het agentschap vertegenwoordigt Vlaanderen (en België) en organiseert de financiering van de Vlaamse partners. De oproepen zijn gesplitst in RIA-projecten (Research and Innovation Actions) en IA-projecten (Innovation Actions and pilot lines). Naast de inzet van het O&O-budget door VLAIO wordt ook de dotatie van strategische onderzoekscentra (SOCs) ingezet (in casu Imec).

Bij elk van deze initiatieven is er een gecombineerde financiering door de nationale (regionale) overheden en fondsen van de Europese Commissie.

Het algemeen overzicht van de steuntoekenning vanuit Vlaanderen staat in onderstaande tabel.

Tabel 1. Overzicht van de steunbeslissingen 2018 in art. 185 en art. 187

InitiatievenAantal projectenToegekende steun in k euro
ECSEL5€ 1.321
AAL 4€ 1.434
Eurostars9€ 2.147
InitiatievenAantal projectenToegekende steun in k euro
ECSEL5€ 1.321
AAL 4€ 1.434
Eurostars9€ 2.147
InitiatievenAantal projectenToegekende steun in k euro
ECSEL5€ 1.321
AAL 4€ 1.434
Eurostars9€ 2.147