5.4Vlaamse deelname in het Eurekaprogramma

EUREKA is een intergouvernementeel initiatief voor de bevordering van de internationale samenwerking op het vlak van toegepast en marktgericht industrieel O&O.

EUREKA hanteert het bottom-up principe. Bedrijven en hiermee samenwerkende universiteiten en onderzoeksinstellingen uit het Vlaams Gewest kunnen voor hun deelname in een project beroep doen op het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Het aanvragen van steun in het kader van EUREKA-projecten en de evaluatie van deze aanvragen, gebeurt in overeenstemming met de gebruikelijke procedures van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en dit volgens de modaliteiten voor O&O-bedrijfssteun (onderzoekprojecten en ontwikkelingsprojecten).

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen vertegenwoordigt het Vlaamse gewest in EUREKA. Dit houdt een betrokkenheid in bij de dagelijkse werking van het netwerk en een gepaste vertegenwoordiging in de beleidsorganen van de intergouvernementele organisaties EUREKA (en Eurostars) en in de EUREKA-Clusters PENTA (vroeger CATRENE), ITEA3, EURIPIDES en CELTIC. Het agentschap kent ook steun toe aan projecten in de SMART EUREKA CLUSTER cluster.

Het algemeen overzicht van de steuntoekenning vanuit Vlaanderen gaat in onderstaande tabel.

Tabel 1. Overzicht van de steunbeslissingen 2018 in Eureka

Eureka programmaAantal projectenToegekende steun in k euro
Bottom-up Eureka projecten2€ 615
ITEA3 cluster 2€ 2.598
Celtic 2€ 1.954
Eureka programmaAantal projectenToegekende steun in k euro
Bottom-up Eureka projecten2€ 615
ITEA3 cluster 2€ 2.598
Celtic 2€ 1.954
Eureka programmaAantal projectenToegekende steun in k euro
Bottom-up Eureka projecten2€ 615
ITEA3 cluster 2€ 2.598
Celtic 2€ 1.954

In 2018 werden geen projecten gesteund in de Penta cluster.