5.5Conclusie

Vlaanderen is en blijft nadrukkelijk aanwezig in de belangrijke Europese programma’s voor onderzoek en innovatie. Vlaanderen neemt actief deel aan een belangrijk aantal ERA-netten.

De steuntoekenning via het Agentschap Innoveren en Ondernemen voor deelname in ERA-NET, Art 185,  Art 187 en Eureka in 2018 bedraagt €17,01 miljoen. Hiernaast is er een gekoppelde steuntoekenning vanuit de Europese Commissie van €2,1 miljoen voor de participatie in ECSEL, wat de totale steuntoekenning op €19,13 miljoen brengt.

Bij de hefboom dient opgemerkt dat naast de rechtstreekse steuntoekenning in ECSEL er drie netwerken zijn waar er een engagement van cofinanciering is door EU via een terugbetaling aan het Hermesfonds na uitbetaling aan de begunstigden. Op het totaal van €17,01 miljoen vastgelegd op de Vlaamse begroting zal via deze cofinanciering finaal €1,44 miljoen uitbetaald worden door de Europese Commissie. Voor Vlaanderen bedraagt de finale betaling (na ontvangst van de terugbetaling) dus €15,57 miljoen.

Als rekening gehouden wordt met de twee vormen van cofinanciering door de EU is er een engagement voor een participatie in de betalingen door de EU van €3,55 miljoen door de Europese Commissie tegenover een geraamde betaling door Vlaanderen van €15,57 miljoen, binnen een totale steun van €19,13 miljoen.

Ten slotte worden in ECSEL ook middelen vanuit de dotatie van strategische onderzoekscentra ingezet. Dit is geen steun vanuit het Hermesfonds, maar is wel verbonden aan de participatie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen in het netwerk. Dit resulteert in een extra hefboom van €14,24 miljoen naar de deelnemende strategische onderzoekscentra. Via de deelname van VLAIO aan de netwerken is er in 2018 dus een subsidie vanuit de EU verkregen van €17,79 miljoen aan Vlaamse spelers.