Indicator 15 Intern innoverende kmo’s (% van aantal kmo’s in de industrie- en dienstensector)

Tabel 21. Intern innoverende kmo's als % van het aantal kmo's in de industrie- en dienstensector

CIS 2011CIS 2013CIS 2015CIS 2017
38%37%43%39%
CIS 2011CIS 2013CIS 2015CIS 2017
38%37%43%39%
CIS 2011CIS 2013CIS 2015CIS 2017
38%37%43%39%

Bron: ECOOM
Noot: met 'intern' wordt hier verstaan dat de ontwikkeling door de onderneming zelf gebeurde of door de onderneming samen met andere ondernemingen of instellingen, cf. definitie IUSS