7.3.4Conclusie

De analyse toont aan dat Vlaanderen over ruim voldoende excellente capaciteit beschikt in ruimte(vaart)(onderzoek) om de keuze van de optionele ESA-programma’s in het voordeel van Vlaanderen bij te sturen.
 
Luik 1 van het project (advies 224) resulteerde nl. in de identificatie van 18 technologische sterktes voor Vlaanderen. Het uitgangspunt ervan waren de 10 bovenstaande ‘zwaartepunten’, aangevuld met heel sterke (soms individuele) actoren (score 5 = parameter 4). Ze zijn uitsluitend gebaseerd op technologische uitmuntendheid. De grootte van de actoren/omzet/ … werd hier niet in rekening gebracht. Deze 18 technologische sterktes kunnen worden nagelezen in VRWI-advies 224 ‘Vlaamse prioriteiten voor optionele ESA-programma’s – ESA-Ministerraad 2016’. 

De huidige technologische Vlaamse ‘zwaartepunten’ geven mogelijks een indicatie van het potentieel in Vlaanderen om de krachten te bundelen/te versterken. Ook andere mogelijke samenwerkingsverbanden of hefbomen zouden uit de data kunnen worden opgemaakt. Daartoe dienen de technologiedomeinen/technologiesubdomeinen daarnaast ook vertaald te worden naar de reële activiteiten/onderzoek in Vlaanderen. Dit alles vergt een diepgaander analyse en is voer voor luik 2 van het VRWI-ruimtevaartproject.