7.5.3Kritische elementen en hoofddomeinen

Alle bestaande initiatieven hebben de hoofdproblemen en kritische elementen i.v.m. de integratie van heterogene databronnen, vooral de datakwaliteit, vergelijkbaarheid, standaardisatie, interoperabiliteit, modularisering, classificatie, creatie van concordantie tussen classificatiesystemen, uitbreidbaarheid van geïntegreerde databanken en het updaten van databanken, die door integratie van bestaande onafhankelijke en heterogene databronnen samengevoegd zijn, nog niet kunnen oplossen. Om duidelijk te maken waar we vandaag staan en wat we ten opzichte van de huidige situatie kunnen doen, werd een workshop over “Grand Challenges in Data Integration“ tijdens de ISSI 2015 Conference in Istanbul georganiseerd. De workshop behandelde de uitgebreide thematiek met de volgende hoofddomeinen voor data-integratie en -harmonisatie: 

  1. Dataverzameling en projectinitiatieven,
  2. Open data, linked data en platformen voor STI,
  3. Monitoring van performantie-evaluatie,
  4. Stakeholders, acties, opties, kosten en duurzaamheid.

De bijdragen en de resultaten van de discussie tijdens de workshop zijn beschikbaar in een speciale uitgave van het tijdschrift Scientometrics (Daraio & Glänzel, 2016b). Tabel 1 geeft een overzicht van de bijdragen en hun thema’s binnen de hoofddomeinen van data-integratie voor onderzoek en innovatie. Alle bijdragen behandelen minstens één van de bovengenoemde domeinen maar geen enkele paper heeft de kritische issues stakeholders, acties, opties, kosten en duurzaamheid aangepakt.

Tabel 1. Schematische matrix van workshopbijdragen betreffende kritische elementen en hoofddomeinen voor O&I-beleid