Logo top

Vlaams Indicatorenboek

Het Vlaams Indicatorenboek bevat beleidsindicatoren die de ontwikkeling van het Vlaams potentieel inzake wetenschap, technologie en innovatie in kaart brengen.

Sinds 1999 wordt om de twee jaar een Indicatorenboek uitgegeven onder de coördinatie van het interuniversitair Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM).
Vanaf 2017 is men overgeschakeld naar een elektronische versie van het indicatorenboek, met een jaarlijkse update van sommige hoofdstukken.

Logo bottom