2.2O&O-uitgaven van ondernemingen: BERD

Door Machteld Hoskens (KU Leuven), Wytse Joosten (KU Leuven), en Laura Verheyden (KU Leuven).

Dit hoofdstuk geeft een inzicht in de uitgaven voor interne O&O. De cijfers werden verzameld met de meest recente O&O-bevraging bij de Vlaamse ondernemingen, de Vragenlijst Onderzoek en Ontwikkeling 2020, en met de Innovatievragenlijst 2019. Deze bevragingen volgen de aanbevelingen van de internationale standaarden (Frascati Manual en Oslo Manual van OECD en de Verordening EC 995/2012 van de Europese Commissie) en van de federale overleggroep CFS/STAT.

Belangrijk om op te merken is dat de hier gerapporteerde bedragen niet de volledige BERD (Business enterprise Expenditure on Research & Development) van 2019 weergeven. Immers, conform de afspraken inzake de gehanteerde methodologie, moeten ook de O&O-uitgaven van de collectieve onderzoekscentra in rekening gebracht worden bij de berekening van de totale BERD voor Vlaanderen. In dit hoofdstuk wordt enkel het aandeel van de BERDondernemingen besproken. Het aandeel van de BERDcollectieve onderzoekscentra (die deze ondernemingen ondersteunen) wordt in meer detail besproken bij de sectie over de non-profit sector.