2.2.3Uitgaven voor interne O&O volgens ondernemingsgrootte

Figuur 3a en Figuur 3b geven de verdeling weer van de uitgaven voor interne O&O voor respectievelijk 2016 en 2017 over verschillende ondernemingsgroottes. Uit deze figuren blijkt duidelijk dat de grootste ondernemingen het meest spenderen aan O&O. Het resultaat voor andere ondernemingsgroottes, zoals blijkt uit de distributie, mag echter evenmin uit het oog verloren worden.

Figuur 3a. Uitgaven voor interne O&O in 2016 volgens ondernemingsgrootte

0-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden2,9%11,9%22,9%10,7%51,6% 0-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden2,9%11,9%22,9%10,7%51,6% 0-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden2,9%11,9%22,9%10,7%51,6%

Figuur 3b. Uitgaven voor interne O&O in 2017 volgens ondernemingsgrootte

0-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden3,3%12,8%23,4%10,8%49,7% 0-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden3,3%12,8%23,4%10,8%49,7% 0-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden3,3%12,8%23,4%10,8%49,7%