2.2.3Uitgaven voor interne O&O volgens ondernemingsgrootte

Figuur 3a en Figuur 3b geven de verdeling weer van de uitgaven voor interne O&O voor respectievelijk 2014 en 2015 over verschillende ondernemingsgroottes. Uit deze figuren blijkt duidelijk dat de grootste ondernemingen het meest spenderen aan O&O. Het resultaat voor andere ondernemingsgroottes, zoals blijkt uit de distributie, mag echter evenmin uit het oog verloren worden.

Figuur 3a. Uitgaven voor interne O&O in 2014 volgens ondernemingsgrootte

0-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden3,1%10,7%24,4%12,5%49,3% 0-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden3,1%10,7%24,4%12,5%49,3% 0-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden3,1%10,7%24,4%12,5%49,3%

Figuur 3b. Uitgaven voor interne O&O in 2015 volgens ondernemingsgrootte

0-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden3,3%11,7%23,8%12,8%48,4% 0-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden3,3%11,7%23,8%12,8%48,4% 0-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden3,3%11,7%23,8%12,8%48,4%