2.2.3Uitgaven voor interne O&O volgens ondernemingsgrootte

Figuur 3a en Figuur 3b geven de verdeling weer van de uitgaven voor interne O&O voor respectievelijk 2018 en 2019 over verschillende ondernemingsgroottes. Uit deze figuren blijkt duidelijk dat de grootste ondernemingen het meest spenderen aan O&O. Het resultaat voor andere ondernemingsgroottes, zoals blijkt uit de distributie, mag echter evenmin uit het oog verloren worden. Het relatieve aandeel van micro ondernemingen, met minder dan 10 werknemers, is enigszins groter in de cijfers voor 2019 dan voor 2018. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de bevraging van micro ondernemingen ook fijnmaziger was in de Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling (die kalenderjaar 2019 bevroeg) dan in de Innovatievragenlijst (die de O&O-cijfers van kalenderjaar 2018 bevroeg). In de Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling werd meer moeite gedaan om nieuwe O&O-actieve micro ondernemingen te detecteren.

We zien ook dat het relatieve aandeel van micro ondernemingen, met minder dan 10 werknemers, in het totaal is toegenomen, vergeleken met de cijfers bekomen voor 2016 en 2017: van afgerond 3% naar 6% à 8%. Twee derde van deze O&O-actieve micro ondernemingen behoren tot de sector Productiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&O (NACE 59-63, 71-72), en binnen deze groep komen voornamelijk softwareontwikkeling (NACE 71) en ingenieurs (NACE 71) vaak voor. Vooral het aantal O&O-actieve micro ondernemingen dat gedetecteerd is in de willekeurige steekproef van ondernemingen die genomen is buiten de set van gekende of vermoede O&O-spelers is toegenomen in de Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling 2020, vergeleken met de resultaten bekomen met de Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling 2018. Dat kleine software- en ingenieursondernemingen belangrijke spelers kunnen zijn op vlak van O&O mag ook blijken uit het feit dat nogal wat ondernemingen die overheidssteun krijgen van VLAIO voor innovatieprojecten en O&O-projecten binnen deze groep vallen.

Figuur 3a. Uitgaven voor interne O&O in 2018 volgens ondernemingsgrootte

1-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden3,4%14,1%24,6%11,9%46% 1-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden3,4%14,1%24,6%11,9%46% 1-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden3,4%14,1%24,6%11,9%46%

Figuur 3b. Uitgaven voor interne O&O in 2019 volgens ondernemingsgrootte

1-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden6,1%15,8%21,6%15,4%41,1% 1-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden6,1%15,8%21,6%15,4%41,1% 1-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden6,1%15,8%21,6%15,4%41,1%