Colofon

Het Vlaams Indicatorenboek 2019 is een uitgave van het Expertisecentrum O&O Monitoring van de Vlaamse Gemeenschap in opdracht van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie, en Sport en van de Vlaamse minister van Onderwijs.

Hoofdredactie

Prof. dr. ir. Koenraad Debackere
(Expertisecentrum O&O Monitoring | ecoom@kuleuven.be)

Coördinatie en tekstaanpassing

Veronique Adriaenssens - Sarah Heeffer - Bart Thijs

Webontwikkelaar

Statik
Vital Decosterstraat 67A
3000 Leuven

Copyright 2019

Vlaamse overheid, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) 
Koning Albert II-laan 35, bus 10 
B-1030 Brussel
info.ewi@vlaanderen.be

Uitgavedatum

September 2019

Depot

D/2019/3241/282