2.2.2Uitgaven voor interne O&O volgens sector

Men kan de O&O-activiteiten op verschillende manieren toekennen aan een sector. Enerzijds kan men kijken naar de sector van de O&O-activiteiten, anderzijds naar de sector van de hoofdactiviteit van de onderneming die ze uitvoert. Zo zijn er, bijvoorbeeld, groepen die hun O&O-activiteiten voor een belangrijk deel concentreren in hoofdkantoren. De NACE-code voor de hoofdactiviteit van deze entiteiten is dan die van ‘hoofdkantoren’ (en hun O&O-uitgaven worden dan gedefinieerd als uitgaven voor interne O&O volgens sector van de hoofdactiviteit van de onderneming), terwijl het gebruik van de NACE-sector van de bedrijfstak van de ondernemingen waarvoor hun onderzoeksactiviteiten gebeuren, leidt tot de schatting van de uitgaven voor O&O per sector (vb. voedingsindustrie, chemische industrie, vloerbedekkingsindustrie, auto-industrie, …).

Figuur 1a en Figuur 1b geven respectievelijk de verdeling weer van de uitgaven voor interne O&O in 2016 en 2017 over de sectoren van de O&O-activiteiten (op de website en in publicaties van Eurostat wordt hiervoor de term "product field" gebruikt). We zien voor beide jaren grotendeels hetzelfde patroon. Koploper is duidelijk Chemie/Farmaceutische industrie (NACE 20-21), gevolgd door de hightech sectoren Productiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen (NACE 59-63, 71), Informatica/Elektronische en optische producten/Elektronica (NACE 26-27), en Machines/Voertuigen (NACE 28-30). Deze vier groepen samen vertegenwoordigen iets meer dan drie kwart van de uitgaven voor interne O&O van de ondernemingen in Vlaanderen.

Figuur 1a. Uitgaven voor interne O&O in 2016 volgens O&O-sector

Papier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkGroot- en detailhandelTextiel/Kleding/LeerRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenOverige dienstenVoeding/DrankenOverige industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testenChemie/Farmaceutische industrie2,6%4,3%3,9%4,4%4,7%10,6%12%13%41,5% Papier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkGroot- en detailhandelTextiel/Kleding/LeerRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenOverige dienstenVoeding/DrankenOverige industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testenChemie/Farmaceutische industrie2,6%4,3%3,9%4,4%4,7%10,6%12%13%41,5% Papier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkGroot- en detailhandelTextiel/Kleding/LeerRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende mineraleproductenOverige dienstenVoeding/DrankenOverige industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testenChemie/Farmaceutische industrie2,6%4,3%3,9%4,4%4,7%10,6%12%13%41,5%

Met "O&O-sector" wordt bedoeld de bedrijfstakken of sectoren waarvoor de O&O-activiteiten uitgevoerd worden.

Figuur 1b. Uitgaven voor interne O&O in 2017 volgens O&O-sector

Papier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkGroot- en detailhandelTextiel/Kleding/LeerRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenOverige dienstenVoeding/DrankenOverige industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testenChemie/Farmaceutische industrie2,7%4,4%3,7%4,1%4,7%10,5%11,4%14,1%41,1% Papier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkGroot- en detailhandelTextiel/Kleding/LeerRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenOverige dienstenVoeding/DrankenOverige industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testenChemie/Farmaceutische industrie2,7%4,4%3,7%4,1%4,7%10,5%11,4%14,1%41,1% Papier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkGroot- en detailhandelTextiel/Kleding/LeerRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende mineraleproductenOverige dienstenVoeding/DrankenOverige industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testenChemie/Farmaceutische industrie2,7%4,4%3,7%4,1%4,7%10,5%11,4%14,1%41,1%

Met "O&O-sector" wordt bedoeld de bedrijfstakken of sectoren waarvoor de O&O-activiteiten uitgevoerd worden.

Figuur 2a en Figuur 2b geven respectievelijk de verdeling weer van de uitgaven voor interne O&O in 2016 en 2017 over de sectoren van de hoofdactiviteit van de ondernemingen. Opnieuw zien we dat de patronen over beide jaren heen sterk gelijkend zijn, maar ze verschillen wel ten opzichte van de verdeling over de sectoren van de O&O-activiteiten (Figuur 1a en Figuur 1b): het aandeel van Chemie/Farmaceutische industrie (NACE 20-21) neemt af, terwijl het aandeel van Productiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&O (NACE 59-63, 71-72), van Groot- en detailhandel (NACE 45-47), en van Overige diensten (NACE 49-58, 64-70, 73-99) toenemen. Dit kan verklaard worden door het fenomeen dat heel wat O&O-activiteiten ten dienste van bepaalde sectoren uitgevoerd worden door, enerzijds, ondernemingen waarvoor deze O&O-activiteiten zelf hun hoofdactiviteit vormen (NACE 72), en, anderzijds, door hoofdkantoren (NACE 70.10), holdings (NACE 64.20), of entiteiten wiens hoofdactiviteit groothandel is (NACE 46). Met name wanneer het gaat om O&O-activiteiten ten dienste van Chemie/Farmaceutische industrie (NACE 20-21), gebeuren die voor iets meer dan een kwart van de totale uitgaven ten dienste van deze sector in dergelijke gespecialiseerde O&O-ondernemingen, hoofdkantoren, holdings, of ondernemingen met als hoofdactiviteit groothandel. Met andere woorden, de NACE-code voor de O&O-activiteiten is dan 20-21, maar wanneer we kijken naar de NACE-code voor de hoofdactiviteit van de ondernemingen die deze O&O uitvoeren, dan zitten zij bij de groepen NACE 45-47, NACE 49-58, 64-70, 73-99, of NACE 59-63, 71-72.

Al naargelang we ondernemingen klasseren volgens de NACE-code van hun hoofdactiviteit dan wel die van hun O&O-activiteiten, zien we verschuivingen. Echter, ook bij de classificatie volgens de hoofdactiviteit van de onderneming, zien we dat ongeveer drie kwart van het totaal van de uitgaven voor interne O&O van de ondernemingen in Vlaanderen gebeurt door vier groepen van hightech sectoren: Chemie/Farmaceutische industrie (NACE 20-21), Productiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&O (NACE 59-63, 71-72), Informatica/Elektronische en optische producten/Elektronica (NACE 26-27), en Machines/Voertuigen (NACE 28-30). 

Figuur 2a. Uitgaven voor interne O&O in 2016 volgens sector van de hoofdactiviteit van de onderneming

Papier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkGroot- en detailhandelTextiel/Kleding/LeerRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenOverige dienstenVoeding/DrankenOverige industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&OChemie/Farmaceutische industrie5%2,4%8,3%2,7%2,6%3,9%8,7%10,4%23,8%30,6% Papier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkGroot- en detailhandelTextiel/Kleding/LeerRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenOverige dienstenVoeding/DrankenOverige industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&OChemie/Farmaceutische industrie5%2,4%8,3%2,7%2,6%3,9%8,7%10,4%23,8%30,6% Papier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkGroot- en detailhandelTextiel/Kleding/LeerRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende mineraleproductenOverige dienstenVoeding/DrankenOverige industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&OChemie/Farmaceutische industrie5%2,4%8,3%2,7%2,6%3,9%8,7%10,4%23,8%30,6%

Figuur 2b. Uitgaven voor interne O&O in 2017 volgens sector van de hoofdactiviteit van de onderneming

Papier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkGroot- en detailhandelTextiel/Kleding/LeerRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenOverige dienstenVoeding/DrankenOverige industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&OChemie/Farmaceutische industrie4,9%2,4%8,1%2,6%2,2%4%8,7%10%25,7%29,6% Papier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkGroot- en detailhandelTextiel/Kleding/LeerRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenOverige dienstenVoeding/DrankenOverige industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&OChemie/Farmaceutische industrie4,9%2,4%8,1%2,6%2,2%4%8,7%10%25,7%29,6% Papier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkGroot- en detailhandelTextiel/Kleding/LeerRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende mineraleproductenOverige dienstenVoeding/DrankenOverige industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&OChemie/Farmaceutische industrie4,9%2,4%8,1%2,6%2,2%4%8,7%10%25,7%29,6%