2.2.4Uitgaven voor interne O&O volgens types van O&O-actieve ondernemingen

Figuur 4a en Figuur 4b geven de verdeling weer van de uitgaven voor interne O&O voor respectievelijk 2016 en 2017 over de verschillende types O&O-actieve ondernemingen. Deze figuren tonen duidelijk dat de O&O-uitgaven sterk geconcentreerd zijn bij een specifieke groep van ondernemingen. De top-50 ondernemingen met de hoogste uitgaven voor interne O&O vertegenwoordigen respectievelijk 58% en 57% van de uitgaven voor interne O&O in 2016 en 2017.1 De overige ondernemingen met permanente O&O-activiteiten vertegenwoordigen nog eens 37% van de budgetten voor interne O&O. De ondernemingen met occasionele O&O en de ondernemingen die vallen buiten de set van gekende of vermoede O&O-spelers, vertegenwoordigen respectievelijk ongeveer 3,5% en 2% van deze budgetten.

Figuur 4a. Uitgaven voor interne O&O in 2016 volgens types van O&O-actieve ondernemingen

Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O3,4%36,7%58,2% Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O3,4%36,7%58,2% Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O3,4%36,7%58,2%

Figuur 4b. Uitgaven voor interne O&O in 2017 volgens types van O&O-actieve ondernemingen

Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O2,1%3,5%37,3%57,1% Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O2,1%3,5%37,3%57,1% Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O2,1%3,5%37,3%57,1%

De ondernemingen werden gerangschikt op basis van hun gemiddelde uitgaven voor interne O&O, zoals afgeleid uit de huidige bevraging.