2.2.6O&O-intensiteit volgens ondernemingsgrootte

De O&O-intensiteiten in termen van uitgaven kunnen voor 2016 en 2017 eveneens volgens ondernemingsgrootte weergegeven worden (Figuur 7a en Figuur 7b). Daar zien we dat vooral de erg kleine ondernemingen, met minder dan 10 werknemers, relatief meer O&O-intensief zijn. Hoewel deze kleine ondernemingen in absolute termen kleine O&O-spelers zijn in vergelijking met de top-50 ondernemingen, zijn ze dus wel intensief met O&O bezig.  Nagenoeg de helft van deze micro-ondernemingen met relatief hoge O&O-intensiteit zijn hightech dienstenondernemingen. Gemiddeld zijn ze ook jonger: de mediaan van het jaar van oprichting van deze O&O-actieve ondernemingen met minder dan 10 werknemers is 2008. Voor de overige O&O-actieve ondernemingen is de mediaan van het jaar van oprichting 1992. Ruim de helft van de bevraagde ondernemingen uit de sector O&O-diensten (NACE 72) zijn dan ook micro-ondernemingen met minder dan 10 werknemers.

Figuur 7a. Uitgaven voor interne O&O in 2016 als percentage van omzet volgens ondernemingsgrootte

0-910-4950-249250-499500 of meerAantal personeelsleden0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzet0-910-4950-249250-499500 of meer0123456789 0-910-4950-249250-499500 of meerAantal personeelsleden0%2%4%6%8%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzet0-910-4950-249250-499500 of meer02468 0-910-4950-249250-499500 of meerAantal personeelsleden0%2%4%6%8%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzet0-910-4950-249250-499500 of meer02468

Figuur 7b. Uitgaven voor interne O&O in 2017 als percentage van omzet volgens ondernemingsgrootte

0-910-4950-249250-499500 of meerAantal personeelsleden0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzet0-910-4950-249250-499500 of meer012345678910 0-910-4950-249250-499500 of meerAantal personeelsleden0%2%4%6%8%10%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzet0-910-4950-249250-499500 of meer0246810 0-910-4950-249250-499500 of meerAantal personeelsleden0%2%4%6%8%10%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzet0-910-4950-249250-499500 of meer0246810