3.1.2Overzicht van de uitgereikte diploma’s

In het academiejaar 2017-2018 werden in het Vlaamse hoger onderwijs 24.533 professionele bachelordiploma’s uitgereikt, 14.515 academische bachelordiploma’s en 20.045 initiële masterdiploma’s. Verder studeerden er nog 2.008 studenten af met een diploma in een bachelor-na-bacheloropleiding, 1.917 in een master-na-masteropleiding, 793 in een specifieke lerarenopleiding (SLO) en werden er 2.155 doctoraten uitgereikt.

Figuur 5 geeft de evolutie weer van het aantal uitgereikte diploma’s over de periode 2008-2009 tot en met 2017-2018, opgesplitst naar type diploma (met uitzondering van de academische bacheloropleidingen). In deze periode is het aantal professionele bachelordiploma’s toegenomen met 34,13% en het aantal initiële masterdiploma’s met 25,60%. Het aantal doctoraten kent in deze periode een stijging van 75,49%. De evolutie van het aantal uitgereikte bachelor-na-bachelordiploma’s kent eerder een wisselend verloop, maar is over de beschouwde periode bekeken, globaal toegenomen met 49,74%. Ook de evolutie van het aantal uitgereikte master-na-masterdiploma’s kent een wisselend verloop. Bekeken over de beschouwde periode van 10 jaar is er globaal wel een toename van het aantal uitgereikte diploma’s met 9,17%. Het aantal uitgereikte SLO-diploma’s neemt jaar na jaar verder af. In de beschouwde periode is het aantal diploma’s gedaald van 1.504 naar 793.

Figuur 5. Evolutie van het aantal uitgereikte diploma’s

PBAMasterBa-na-BaMa-na-MaSLODoctoraat0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%Aantal uitgereikte diploma’s2008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-2018Academiejaar0204060801001201401601802008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-2018 PBAMasterBa-na-BaMa-na-MaSLODoctoraat0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%Aantal uitgereikte diploma’s2008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-2018Academiejaar0204060801001201401601802008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-2018 PBAMasterBa-na-BaMa-na-MaSLODoctoraat0%50%100%150%Aantal uitgereikte diploma’s2008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-2018Academiejaar0501001502008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-2018

Bron: Databank Hoger Onderwijs

Bij de professionele bacheloropleidingen werd in het academiejaar 2017-2018 het grootste aantal initiële bachelordiploma’s uitgereikt in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde (7.396 diploma’s of 30,15%), gevolgd door het studiegebied Gezondheidszorg (4.890 diploma’s of 19,79%) en Onderwijs (4.052 of 16,52%). In datzelfde academiejaar werden in het academisch onderwijs de meeste initiële masterdiploma’s uitgereikt in het studiegebied Economische en toegepaste economische wetenschappen (2.274 diploma’s), Geneeskunde (1.697) en Industriële wetenschappen en technologie (1.695 diploma’s). Het grootste aantal doctoraten werd uitgereikt in het studiegebied Wetenschappen (371 diploma’s of 17,22%), Toegepaste wetenschappen (326 diploma’s of 15,13%) en Geneeskunde (272 diploma’s of 12,62%). Deze drie studiegebieden reikten in het academiejaar 2017-2018 44,97% van het totaal aantal doctoraten uit. De studiegebieden Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen (471 diploma’s of 24,67%) en Geneeskunde (721 diploma’s of 37,77%) leverden het grootst aantal diploma’s af in een master-na-masteropleiding. Dit is niet verwonderlijk aangezien binnen het studiegebied Geneeskunde de masteropleidingen huisartsengeneeskunde en specialistische geneeskunde master-na-masteropleidingen zijn, evenals de masteropleiding notariaat in het studiegebied Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen. 

Kijkt men naar STEM/ niet-STEM dan had men in 2017-2018 de volgende resultaten:

Tabel 2. Diploma's in het academiejaar 2017-2018 in STEM-richtingen en niet-STEM-richtingen

Aantal diploma'sAantal STEMAantal Zorg STEMAantal Lichte STEMAantal Niet- STEM% STEM HO
PBA24.5335.9034.2713714.32224,06%
ABA14.5154.6242.3647086.81931,68%
MA20.0455.7223.36173710.22528,55%
Totaal59.09316.2499.9961.48231.36627,50%
Aantal diploma'sAantal STEMAantal Zorg STEMAantal Lichte STEMAantal Niet- STEM% STEM HO
PBA24.5335.9034.2713714.32224,06%
ABA14.5154.6242.3647086.81931,68%
MA20.0455.7223.36173710.22528,55%
Totaal59.09316.2499.9961.48231.36627,50%
Aantal diploma'sAantal STEMAantal Zorg STEMAantal Lichte STEMAantal Niet- STEM% STEM HO
PBA24.5335.9034.2713714.32224,06%
ABA14.5154.6242.3647086.81931,68%
MA20.0455.7223.36173710.22528,55%
Totaal59.09316.2499.9961.48231.36627,50%

Bron: Databank Hoger Onderwijs

Ten opzichte van het academiejaar 2015-2016 is het aandeel van het aantal diploma’s uitgereikt in een STEM-richting toegenomen van 26,03% naar 27,50%.

Figuur 6 geeft per type diploma uitgereikt in het academiejaar 2017-2018 de man/vrouw verhouding weer. Behalve bij de doctoraten is er bij de andere type diploma’s een overwicht van vrouwelijke afgestudeerden. De genderverhouding in de verschillende studiegebieden volgt de man/vrouw verhouding bij de generatiestudenten.

Figuur 6. Genderverhouding uitgereikte diploma's 2017-2018

ManVrouw0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%GenderverhoudingPBABa-na-BamasterMa-na-MaSLOdoctoraatSoort opleiding0102030405060708090100PBABa-na-BamasterMa-na-MaSLOdoctoraat ManVrouw0%20%40%60%80%100%GenderverhoudingPBABa-na-BamasterMa-na-MaSLOdoctoraatSoort opleiding020406080100PBABa-na-BamasterMa-na-MaSLOdoctoraat ManVrouw0%20%40%60%80%100%GenderverhoudingPBABa-na-BamasterMa-na-MaSLOdoctoraatSoort opleiding020406080100PBABa-na-BamasterMa-na-MaSLOdoctoraat

Bron: Databank Hoger Onderwijs