3.1.2Overzicht van de uitgereikte diploma’s

In het academiejaar 2015-2016 werden in het Vlaamse hoger onderwijs 23.045 professionele bachelordiploma’s uitgereikt, 14.864 academische bachelordiploma’s en 19.693 initiële masterdiploma’s. Verder studeerden er nog 1.835 studenten af met een diploma in een bachelor-na-bacheloropleiding, 2.092 in een master-na-masteropleiding, 907 in een specifieke lerarenopleiding (SLO) en werden er 1.956 doctoraten uitgereikt.

Figuur 5 geeft de evolutie weer van het aantal uitgereikte diploma’s over de periode 2006-2007 tot en met 2015-2016, opgesplitst naar type (m.u.v. de academische bacheloropleidingen). In deze periode is het aantal professionele bachelordiploma’s toegenomen met 26,6% en het aantal initiële masterdiploma’s met 34,9%. Het aantal doctoraten kent in deze periode een stijging van 79,3%. De evolutie van het aantal uitgereikte bachelor-na-bachelordiploma’s kent een eerder wisselend verloop. Na een periode van stagnatie/afname neemt het aantal afgestudeerden met een bachelor-na-bachelordiploma jaar na jaar toe vanaf het academiejaar 2011-2012. Het aantal uitgereikte SLO-diploma’s en master-na-masterdiploma’s is sterk afgenomen in de beschouwde periode. Bij deze laatste evolutie spelen een aantal elementen mee die verband houden met de omvorming naar de bachelor-masterstructuur vanaf 2003-2004 (de omvorming van een aantal voortgezette opleidingen naar initiële masters, de indaling van een aantal voortgezette opleidingen in initiële masteropleidingen en een ruimer aanbod van deze laatste opleidingen) en met de uitbreiding van de studieomvang van een aantal initiële masteropleidingen van 60 naar 120 studiepunten. Het aantal diploma’s SLO is in de beschouwde periode afgenomen van 1.693 naar 907.

Figuur 5. Evolutie van het aantal uitgereikte diploma’s

PBAMasterBa-na-BaMa-na-MaSLODoctoraat0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%aantal uitgereikte diploma’s2006-20072007-20082008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-2016Academiejaar0204060801001201401601802002006-20072007-20082008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-2016 PBAMasterBa-na-BaMa-na-MaSLODoctoraat0%50%100%150%200%aantal uitgereikte diploma’s2006-20072007-20082008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-2016Academiejaar0501001502002006-20072007-20082008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-2016 PBAMasterBa-na-BaMa-na-MaSLODoctoraat0%50%100%150%200%aantal uitgereikte diploma’s2006-20072007-20082008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-2016Academiejaar0501001502002006-20072007-20082008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-2016

Bij de professionele bacheloropleidingen werd in het academiejaar 2015-2016 het grootste aantal initiële bachelordiploma’s uitgereikt in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde (6.490 diploma’s of 28,16%), gevolgd door het studiegebied Onderwijs (4.560 diploma’s of 19,79%) en Gezondheidszorg (4.241 of 18,40%). In datzelfde academiejaar werden de meeste initiële masterdiploma’s uitgereikt in het studiegebied Economische en toegepaste economische wetenschappen (2.337 diploma’s), Industriële wetenschappen en technologie (1.615 diploma’s) en Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen (1.589 diploma’s). Het grootste aantal doctoraten werd uitgereikt in het studiegebied Wetenschappen (369 diploma’s of 18,87%), Toegepaste wetenschappen (288 diploma’s of 14,72%) en Geneeskunde (239 diploma’s of 12,22%). Deze drie studiegebieden hebben 45,81% van het aantal doctoraten uitgereikt. De studiegebieden Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen (578 diploma’s of 27,84%) en Geneeskunde (626 diploma’s of 30,15%) leverden het grootst aantal diploma’s af in een master-na-masteropleiding. 

Kijkt men in internationaal perspectief naar het aandeel diploma’s in Wiskunde, wetenschappen en technologie (ISCED 5, 6, 7 en 8) ten opzichte van het totaal aantal uitgereikte diploma’s, dan was dit aandeel in de Vlaamse Gemeenschap 20,6% in 2013. België als geheel (17,8%), Nederland (14,6%) en Noorwegen (19,5%) scoorden lager dan Vlaanderen. 

Kijkt men naar STEM/ niet-STEM dan had men in 2015-2016 de volgende resultaten:

Tabel 2. Diploma's in het academiejaar 2015-2016 in STEM-richtingen en niet-STEM-richtingen

Aantal diploma'sAantal STEMAantal Zorg STEMAantal Lichte STEMAantal Niet-STEMSTEM HO
Totaal57.60214.9958.7751.49832.33426,03%
Aantal diploma'sAantal STEMAantal Zorg STEMAantal Lichte STEMAantal Niet-STEMSTEM HO
Totaal57.60214.9958.7751.49832.33426,03%
Aantal diploma'sAantal STEMAantal Zorg STEMAantal Lichte STEMAantal Niet-STEMSTEM HO
Totaal57.60214.9958.7751.49832.33426,03%

Ten opzichte van het academiejaar 2013-2014 is het aandeel van het aantal diploma’s uitgereikt in een STEM-richting toegenomen van 25,81% naar 26,03%.

Figuur 6 geeft per type diploma uitgereikt in het academiejaar 2015-2016 de man/vrouw verhouding weer. Behalve bij de doctoraten is er bij de andere type diploma’s een overwicht van vrouwelijke afgestudeerden. De genderverhouding in de verschillende studiegebieden volgt de man/vrouw verhouding bij de generatiestudenten.

Figuur 6. Genderverhouding uitgereikte diploma's

ManVrouw0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%GenderverhoudingPBABa-na-BamasterMa-na-MaSLOdoctoraatSoort opleiding0102030405060708090100PBABa-na-BamasterMa-na-MaSLOdoctoraat ManVrouw0%20%40%60%80%100%GenderverhoudingPBABa-na-BamasterMa-na-MaSLOdoctoraatSoort opleiding020406080100PBABa-na-BamasterMa-na-MaSLOdoctoraat ManVrouw0%20%40%60%80%100%GenderverhoudingPBABa-na-BamasterMa-na-MaSLOdoctoraatSoort opleiding020406080100PBABa-na-BamasterMa-na-MaSLOdoctoraat