Indicator 5 Aandeel bevolking 25-64 jaar dat deelneemt aan opleidingen.

Tabel 13: Aandeel bevolking 25-64 jaar dat deelneemt aan opleidingen tijdens referentieperiode van 12 maanden voorafgaand aan enquête (2010-2022)

2010201120122013201420152016201720182019202020202022
Vlaanderen21.3%21.4%20.7%20.7%22.2%20.7%20.9%22.9%22.4%23.0%21.1%20.80%22.4%
2010201120122013201420152016201720182019202020202022
Vlaanderen21.3%21.4%20.7%20.7%22.2%20.7%20.9%22.9%22.4%23.0%21.1%20.80%22.4%
2010201120122013201420152016201720182019202020202022
Vlaanderen21.3%21.4%20.7%20.7%22.2%20.7%20.9%22.9%22.4%23.0%21.1%20.80%22.4%

NOOT: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Breuk in de tijdreeks tussen 2016 en 2017 en tussen 2020 en 2021
Bron: EAK Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium), bewerking Steunpunt Werk en Statistiek Vlaanderen