2.1.5Conclusie

De stijgende trend in de bruto uitgaven voor O&O-activiteiten (GERD) van de afgelopen jaren wordt ook in 2019 verdergezet, en dit zowel in de publieke als in de private sector. 

De uitgaven voor O&O als percentage van het BBPR zijn de afgelopen tien jaar elk jaar toegenomen. In 2019 bedroeg dit percentage 3,35% en behaalde Vlaanderen de beoogde 3%-norm. Als we de cijfers voor Vlaanderen vergelijken met andere landen en regio’s zien we dat Vlaanderen ver boven het EU-gemiddelde scoort en enkel Zweden voor zich laat.

Op basis van gegevens van de Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling 2020 evalueren we ook in welke mate Vlaanderen de streefnorm 2/3de private financiering versus 1/3de publieke financiering haalt. In 2019 wordt het grootste deel van de bruto uitgaven voor O&O gefinancierd vanuit de private sector. Met een percentage van 76% private financiering ligt Vlaanderen boven het EU-gemiddelde. Indien we het privaat en publiek gefinancierd deel van de totale O&O-uitgaven wegen ten opzichte van het BBPR, vinden we een ratio van 2,55% private en 0,79% publieke financiering voor 2019. De 2% target voor private financiering wordt dus bereikt. Het percentage van de publieke financiering is net zoals in voorgaande jaren gestegen, maar bereikt evenwel nog niet de beoogde 1%. Voor de publieke financiering lijken verdere inspanningen dan ook noodzakelijk.