2.3.4Organisaties in de non-profit

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de organisaties uit het hoger onderwijs, de publieke onderzoekscentra en de publieke en particuliere non-profit organisaties die aan de basis liggen van de gerapporteerde analyses.

Collectieve Onderzoekscentra

Collectieve   centra   bevatten zowel sectorale centra   (die uitgesplitst worden naar   de drie gewesten), autonome centra als competentiepolen:

 • Centexbel (textielnijverheid) – Vlaams Gewest
 • Sirris (technologische industrie) – Vlaams Gewest
 • OCW (wegenbouw) – Vlaams Gewest
 • WTCB (bouw) – Vlaams Gewest
 • Wetenschappelijk en Technisch onderzoekscentrum voor Diamant (WTOCD)
 • CRM (metallurgie) - Vlaams Gewest
 • Belgische instituut voor de Lastechniek
 • Koninklijk Belgisch Instituut tot verbetering van de biet
 • Proefcentrum Fruitteelt vzw
 • Proefcentrum voor de Sierteelt
 • Proefstation voor de Groententeelt vzw
 • BECETEL
 • Inagro
 • Proefcentrum voor Groententeelt - O,-Vlaanderen
 • Nationale Proeftuin Witloof
 • Vlaams Centrum voor de bewaring van tuinbouwproducten –VCBT
 • Proefcentrum voor de aardappelteelt
 • Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL)
 • Strategisch Initiatief Materialen (SIM)
 • Flanders District of Creativity (Flanders DC)
 • Clusta vzw
 • Vlaams Instituut voor de Mobiliteit
 • Flanders Synergy
 • Dierengezondheidszorg Vlaanderen (toevoegd aan repertorium)
 • Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen/SENSTECH (toegevoegd aan repertoruim)

Publieke Onderzoekscentra

Deze omvatten de vijf ‘grote’ onderzoekscentra, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen gelegen in het Vlaams Gewest, de federale onderzoeksinstellingen die in het Vlaams Gewest gelegen zijn , en de lokale onderzoeksinstellingen die aan de provincie gelinkt zijn:

 • Departement Toegepaste Elektronica – Landmacht
 • Alg. Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën - Vlaams Gewest
 • Bodemkundige Dienst van België
 • Studiecentrum voor Kernenergie – Mol
 • Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
 • Plantentuin Meise
 • Koninklijk Museum voor Schone Kunsten – Antwerpen
 • Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
 • Flanders Hydraulics Research
 • Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO)
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
 • IMEC
 • VIB
 • Iminds (nog afzonderlijke entiteit in 2015)
 • Flanders Make (toegevoegd aan repertorium – ontstaan uit FMTC en Flanders Drive)
 • Vlaams Instituut voor de Zee
 • Hooibeekhoeve
 • Proefbedrijf voor de veehouderij
 • Vlaams GebarentaalCentrum vzw (toegevoegd aan repertorium)
 • Strategische projectenorganisatie Kempen (toegevoegd aan repertorium)
 • Joint Research center Institute for Reference Materials and Measurements (JRC-IRMM)- Geel (vroeger PNP nu GOVERD)

Onderstaande Vlaamse onderzoeksinstellingen zijn gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun O&O inspanningen worden dan ook bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgenomen in plaats van bij het Vlaams Gewest:

 • Studiedienst Vlaamse Regering
 • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
 • Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België
 • Agentschap Onroerend Erfgoed
 • Stichting Innovatie & Arbeid -SERV
 • Instituut Samenleving & Technologie
 • Kenniscentrum  Welzijn
 • Vlaams Vredesinstituut (toegevoegd aan repertorium) 

Particuliere Not for Profit Instellingen

De particuliere non-profit instellingen bevatten semi-publieke instellingen, particuliere instellingen en internationale instellingen uit het Vlaams Gewest:

 • Vlaamse compostorganisatie (VLACO)
 • Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde
 • Mobiel 21 vzw
 • Vormingscentrum voor de begeleiding van het jonge kind 
 • Transfusion Research Center 
 • Onderzoekcentrum kind en samenleving 
 • Passiefhuis Platform 
 • Orpheus Instituut vzw
 • OLV Ziekenhuis Aalst 
 • Von Karman Institute for Fluid Dynamics 
 • Waterstofnet
 • Bio Base Europe Pilot Plant vzw (toegevoegd aan repertorium)
 • Agrobeheerscentrum ecokwadraat vzw (toegevoegd aan repertorium)

Hoger onderwijs

Het hoger onderwijs omvat naast de universiteiten en de hogescholen de zelfstandige universitaire onderzoekscentra uit het Vlaamse Gewest. De belangrijkste wijziging in het hoger onderwijs is de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten binnen de sector hoger onderwijs:

 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Universiteit Gent
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Hasselt
 • Stichting Born-Bunge
 • Instituut voor Tropische Geneeskunde
 • Life Research Foundation
 • Vlerick Management School
 • UNU-CRIS 
 • Centrum voor Agrarische Geschiedenis 
 • Centrum voor Innovatie en Stimulatie van Medicijnontwikkeling (CISTIM) 
 • Research in Advanced Medical Informatics and Telematics (RAMIT) 
 • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 • Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen
 • Thomas More Kempen/Mechelen/Antwerpen
 • Katholieke Hogeschool Leuven
 • Hogeschool Gent
 • Odisee  (campus(sen) Vlaanderen)
 • PXL Hogeschool
 • Katholieke Hogeschool Limburg
 • Hogeschool West-Vlaanderen - Vlaamse autonome hogeschool
 • Vives Noord/Zuid
 • Hogere Zeevaartschool
 • Arteveldehogeschool
 • LUCA- School of Arts (campus(sen)Vlaanderen)
 • Antwerp Management School (toegevoegd aan repertorium) 

Voor het hoger onderwijs wordt er ook soms een gemeenschapsbenadering gebruikt (niet voor internationale vergelijkingen), waarbij ook de cijfers van Vlaamse instellingen uit het hoger onderwijs uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijkomend opgenomen zijn:

 • Vrije Universiteit Brussel
 • Erasmushogeschool  Brussel
 • LUCA- School of Arts (campus(sen) Brussel)
 • Odisee (campus(sen) Brussel)