3.2.3Slaagkansen doctoraat

Niet iedereen die start als onderzoeker heeft de taak of ambitie om aan een doctoraat te werken, en niet iedereen die aan een doctoraatsscriptie begint maakt die ook af. Desondanks stijgt het aandeel onderzoekers dat een doctoraat behaalt gestaag. In onderstaande figuren wordt de doctoraatsproductie gemeten voor alle onderzoekers in een statuut met een doctoraatsverplichting (bijv. als bursaal) of een realistische doctoraatsverwachting (bijv. voldoende financiering), uitgesplitst naar statuut, naar gender en naar wetenschapsdiscipline. De groep "Overige" wordt hier niet in opgenomen.

De berekeningswijze van de doctoraatsproductie – het percentage onderzoekers uit een specifieke cohorte dat binnen de 8 jaar na startdatum de doctorstitel behalen – maakt het mogelijk om betrouwbare vergelijkingen te maken over de tijd, en rekening houdend met diverse variabelen. Van wie in 1990-91 startte met doctoraatsonderzoek behaalde minder dan de helft de doctorstitel (46,7%); voor de instromers van 2006-2007 is dat al toegenomen tot 71,3%. Meer dan 8 jaar na instroom is de kans klein dat de doctorstitel nog wordt behaald – met uitzondering van het assisterend academisch personeel dat niet voltijds met onderzoek bezig is maar deze taken combineert met een onderwijsondersteunende opdracht.

Figuur 5. Evolutie van de succesgraden in doctoraatsproductie naar wetenschapscluster voor onderzoekers ingestroomd in 1990-1991 tot en met 2006-2007 (duur van doctoraat=max 8 jaar)

Medische wetenschappen - SRMedische wetenschappen - InstromersHumane wetenschappen - SRHumane wetenschappen - InstromersSociale wetenschappen - SRSociale wetenschappen - InstromersToegepaste wetenschappen - SRToegepaste wetenschappen - InstromersWetenschappen - SRWetenschappen - Instromers0100200300400500600Aantal instromers1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-2007Academiejaar0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Succesratio (SR)1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-2007 Medische wetenschappen - SRMedische wetenschappen - InstromersHumane wetenschappen - SRHumane wetenschappen - InstromersSociale wetenschappen - SRSociale wetenschappen - InstromersToegepaste wetenschappen - SRToegepaste wetenschappen - InstromersWetenschappen - SRWetenschappen - Instromers0100200300400500600Aantal instromers1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-2007Academiejaar0%20%40%60%80%100%Succesratio (SR)1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-2007 Medische wetenschappen - SRMedische wetenschappen - InstromersHumane wetenschappen - SRHumane wetenschappen - InstromersSociale wetenschappen - SRSociale wetenschappen - InstromersToegepaste wetenschappen - SRToegepaste wetenschappen - InstromersWetenschappen - SRWetenschappen - Instromers0200400600Aantal instromers1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-2007Academiejaar0%20%40%60%80%100%Succesratio (SR)1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-2007

Bron: HRRF 2014-2015

Figuur 6. Evolutie van de succesgraden in doctoraatsproductie naar gender voor onderzoekers ingestroomd in 1990-1991 tot en met 2006-2007 (duur van doctoraat=max 8 jaar)

Man - SRVrouw - SRMan - InstromersVrouw - Instromers02004006008001.0001.200Aantal instromers1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-2007Academiejaar0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Succesratio (SR)1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-2007 Man - SRVrouw - SRMan - InstromersVrouw - Instromers02004006008001.0001.200Aantal instromers1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-2007Academiejaar0%20%40%60%80%100%Succesratio (SR)1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-2007 Man - SRVrouw - SRMan - InstromersVrouw - Instromers02004006008001.0001.200Aantal instromers1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-2007Academiejaar0%20%40%60%80%100%Succesratio (SR)1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-2007

Bron: HRRF 2014-2015

Figuur 7. Evolutie van de succesgraden in doctoraatsproductie naar statuut voor onderzoekers ingestroomd in 1990-1991 tot en met 2006-2007 (duur van doctoraat=max 8 jaar)

Assisterend academisch personeel - SRBursalen (incl. FWO-. IWT- en BOF-mandaathouders) - SRWetenschappelijk medewerkers - SRAssisterend academisch personeel - InstromersBursalen (incl. FWO-. IWT- en BOF-mandaathouders) - InstromersWetenschappelijk medewerkers - Instromers02004006008001.0001.2001.4001.600Aantal instromers1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-2007Academiejaar0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Succesratio (SR)1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-2007 Assisterend academisch personeel - SRBursalen (incl. FWO-. IWT- en BOF-mandaathouders) - SRWetenschappelijk medewerkers - SRAssisterend academisch personeel - InstromersBursalen (incl. FWO-. IWT- en BOF-mandaathouders) - InstromersWetenschappelijk medewerkers - Instromers02004006008001.0001.2001.4001.600Aantal instromers1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-2007Academiejaar0%20%40%60%80%100%Succesratio (SR)1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-2007 Assisterend academisch personeel - SRBursalen (incl. FWO-. IWT- en BOF-mandaathouders) - SRWetenschappelijk medewerkers - SRAssisterend academisch personeel - InstromersBursalen (incl. FWO-. IWT- en BOF-mandaathouders) -InstromersWetenschappelijk medewerkers - Instromers05001.0001.500Aantal instromers1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-2007Academiejaar0%20%40%60%80%100%Succesratio (SR)1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-2007

Bron: HRRF 2014-2015

Of de buitenlandse onderzoekers die in Vlaanderen een doctoraat komen halen dezelfde trend vertonen, wordt duidelijk in de figuur hieronder: de onderzoekers uit Europa niet-EU en Noord-Amerika halen in iets mindere mate dan de Belgen binnen een periode van 8 jaar hun doctoraatsdiploma. Ook voor de onderzoekers uit de EU was de succesratio voorheen lager, maar bij de meest recente cohorte instromers wordt een gelijke succesratio vastgesteld. Doctorandi uit Afrika, Azië, Oceanië en Zuid-Amerika, daarentegen, zetten net hogere slaagpercentages neer. Of deze onderzoekers in hun thuisland reeds eerdere onderzoekservaring hadden verworven, wordt in deze analyses niet meegerekend.

Figuur 8. Evolutie van de succesgraden in doctoraatsproductie naar nationaliteit per werelddeel voor onderzoekers ingestroomd in 1990-1991 tot en met 2006-2007 (duur van doctoraat=max 8 jaar)

Ander EU - SRAnder EU - InstromersEuropa niet-EU - SREuropa niet-EU - InstromersNoord-Amerika - SRNoord-Amerika - InstromersZuid-Amerika - SRZuid-Amerika - InstromersAzië+Oceanië - SRAzië+Oceanië - InstromersAfrika - SRAfrika - InstromersBelgië - SRBelgië - Instromers01.0002.0003.0004.0005.0006.000Aantal instromers1990-19941995-19992000-20042005-2006Academiejaar0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Succesratio (SR)1990-19941995-19992000-20042005-2006 Ander EU - SRAnder EU - InstromersEuropa niet-EU - SREuropa niet-EU - InstromersNoord-Amerika - SRNoord-Amerika - InstromersZuid-Amerika - SRZuid-Amerika - InstromersAzië+Oceanië - SRAzië+Oceanië - InstromersAfrika - SRAfrika - InstromersBelgië - SRBelgië - Instromers01.0002.0003.0004.0005.0006.000Aantal instromers1990-19941995-19992000-20042005-2006Academiejaar0%20%40%60%80%100%Succesratio (SR)1990-19941995-19992000-20042005-2006 Ander EU - SRAnder EU - InstromersEuropa niet-EU - SREuropa niet-EU - InstromersNoord-Amerika - SRNoord-Amerika - InstromersZuid-Amerika - SRZuid-Amerika - InstromersAzië+Oceanië - SRAzië+Oceanië - InstromersAfrika - SRAfrika - InstromersBelgië - SRBelgië - Instromers02.0004.0006.000Aantal instromers1990-19941995-19992000-20042005-2006Academiejaar0%20%40%60%80%100%Succesratio (SR)1990-19941995-19992000-20042005-2006

Bron: HRRF 2014-2015