3.2.5Uitgereikte doctorstitels

Het resultaat van de extra aandacht voor en investeringen in doctoraatsonderzoek is uiteraard een stijging in het aantal doctorstitels dat wordt uitgereikt aan de Vlaamse universiteiten. Over een periode van 25 jaar is het aantal doctorstitels dat elk jaar wordt uitgereikt meer dan verdrievoudigd, met een totaal van 2155 nieuwe doctorstitels in het academiejaar 2017-2018. De stijging geldt zowel voor mannen als voor vrouwen, maar was vooral tot 2007-2008 groter voor vrouwen dan voor mannen. Zij hadden trouwens een achterstand in te halen: in 1991 ging minder dan een kwart van de doctorstitels naar een vrouw; in de periode 2013-2014 tot 2017-2018 is de genderbalans met een aandeel van ongeveer 45% vrouwen nauwelijks gewijzigd. 

Figuur 9. Aantal behaalde doctoraten naar geslacht en academiejaar

MannenVrouwenAandeel vrouwen 02004006008001.0001.200Aantal behaalde doctoraten1991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-2018Academiejaar waarin het doctoraat behaald werd0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%Aandeel doctoraten behaald door vrouwen1991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-2018 MannenVrouwenAandeel vrouwen 02004006008001.0001.200Aantal behaalde doctoraten1991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-2018Academiejaar waarin het doctoraat behaald werd0%10%20%30%40%50%Aandeel doctoraten behaald door vrouwen1991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-2018 MannenVrouwenAandeel vrouwen 02004006008001.0001.200Aantal behaalde doctoraten1991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-2018Academiejaar waarin het doctoraat behaald werd0%10%20%30%40%50%Aandeel doctoraten behaald door vrouwen1991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-2018

Bron: DHO