3.6.3Organisaties in de non-profit

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de organisaties uit het hoger onderwijs, de publieke onderzoekscentra, en de publieke en particuliere non-profit organisaties die aan de basis liggen van de gerapporteerde analyses.

Collectieve Onderzoekscentra

Collectieve centra bevatten zowel sectorale centra (die uitgesplitst worden naar de drie gewesten), autonome centra als competentiepolen:

 • Centexbel (textielnijverheid) – (deel van het onderzoek dat in Vlaanderen plaatsvindt, werd ook toegevoegd)
 • Sirris (technologische industrie) – (deel van het onderzoek dat in Vlaanderen plaatsvindt, werd ook toegevoegd)
 • OCW (wegenbouw) – (deel van het onderzoek dat in Vlaanderen plaatsvindt, werd ook toegevoegd)
 • Buildwise (voorheen Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB)) (deel van het onderzoek dat in Vlaanderen plaatsvindt, werd ook toegevoegd)
 • Wetenschappelijk en Technisch onderzoekscentrum voor Diamant (WTOCD)
 • Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL)
 • Koninklijk Belgisch Instituut tot verbetering van de biet
 • Proefcentrum Fruitteelt vzw
 • Proefcentrum voor de Sierteelt
 • Proefstation voor de Groententeelt vzw
 • Inagro
 • Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
 • Vlaams Centrum voor de bewaring van tuinbouwproducten – VCBT
 • Proefcentrum voor de aardappelteelt
 • Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL)
 • Strategisch Initiatief Materialen (SIM)
 • Flanders District of Creativity (Flanders DC)
 • Clusta vzw
 • Workictects vzw
 • Ciboris vzw
 • Dierengezondheidszorg Vlaanderen
 • Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen/SENSTECH
 • Kruispunt van elektrotechniek (Volta) – (deel van het onderzoek dat in Vlaanderen plaatsvindt, werd ook toegevoegd)

Publieke Onderzoekscentra

De publieke onderzoekscentra omvatten de vier ‘grote’ onderzoekscentra, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen gelegen in het Vlaams Gewest, de federale onderzoeksinstellingen die in het Vlaams Gewest gelegen zijn, en de lokale onderzoeksinstellingen die aan de provincie gelinkt zijn:

 • Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën (deel van het onderzoek dat in Vlaanderen plaatsvindt, werd ook toegevoegd)
 • Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) (deel van het onderzoek dat in Vlaanderen plaatsvindt, werd ook toegevoegd)
 • Defensielaboratorium
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (deel van het onderzoek dat in Vlaanderen plaatsvindt, werd ook toegevoegd)
 • Bodemkundige Dienst van België
 • Studiecentrum voor Kernenergie – Mol
 • Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
 • Plantentuin Meise
 • Koninklijk Museum voor Schone Kunsten – Antwerpen
 • Agentschap Onroerend Erfgoed (deel van het onderzoek dat in Vlaanderen plaatsvindt, werd ook toegevoegd)
 • Flanders Hydraulics Research
 • Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO)
 • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) (deel van het onderzoek dat in Vlaanderen plaatsvindt, werd ook toegevoegd)
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
 • IMEC (deel van het onderzoek dat in Vlaanderen plaatsvindt, werd ook toegevoegd)
 • VIB (deel van het onderzoek dat in Vlaanderen plaatsvindt, werd ook toegevoegd)
 • Flanders Make
 • Vlaams Instituut voor de Zee
 • Hooibeekhoeve
 • Proefbedrijf Pluimveehouderij
 • Vlaams GebarentaalCentrum vzw
 • Joint Research center Institute for Reference Materials and Measurements (JRC-IRMM) – Geel (vroeger PNP nu GOVERD)
 • Blenders vzw
 • Rode Kruis Vlaanderen (deel van het onderzoek dat in Vlaanderen plaatsvindt, werd ook toegevoegd)
 • Flanders Biobased Valley            
 • Kazerne Dossin

Onderstaande Vlaamse onderzoeksinstellingen zijn gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun O&O inspanningen worden dan ook bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgenomen (omdat het onderzoek daar plaatsvindt) in plaats van bij het Vlaams Gewest:

 • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) (deel van het onderzoek dat in Brussel plaatsvindt)
 • Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België
 • Agentschap Onroerend Erfgoed (deel van het onderzoek dat in Brussel plaatsvindt)
 • Vlaams Vredesinstituut

Particuliere Not for Profit Instellingen

De particuliere non-profit instellingen bevatten semi-publieke instellingen, particuliere instellingen, en internationale instellingen uit het Vlaams Gewest:

 • Vlaamse compostorganisatie (VLACO)
 • Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde
 • Mobiel 21 vzw
 • Vormingscentrum voor de begeleiding van het jonge kind
 • Internationale Vredesinformatiedienst
 • Passiefhuis Platform
 • Orpheus Instituut vzw
 • OLV Ziekenhuis Aalst
 • Von Karman Institute for Fluid Dynamics
 • Waterstofnet
 • Bio Base Europe Pilot Plant vzw
 • Boerennatuur Vlaanderen vzw
 • Scientia Terrae
 • Belgische Externe Dienst voor Preventie en bescherming op het Werk – IDEWE
 • Alamire
 • European Marine Board vzw

Hoger onderwijs

Het hoger onderwijs omvat naast de universiteiten en de hogescholen de zelfstandige universitaire onderzoekscentra uit het Vlaamse Gewest. De belangrijkste wijziging in het hoger onderwijs is de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten binnen de sector hoger onderwijs:

 • Katholieke Universiteit Leuven (campus(sen) in Vlaanderen)
 • Universiteit Gent
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Hasselt
 • Stichting Born-Bunge
 • Instituut voor Tropische Geneeskunde
 • Life Research Foundation
 • Vlerick Management School (campus(sen) in Vlaanderen)
 • UNU-CRIS
 • Centrum voor Agrarische Geschiedenis
 • Centrum voor Innovatie en Stimulatie van Medicijnontwikkeling (CISTIM)
 • Research in Advanced Medical Informatics and Telematics (RAMIT)
 • Antwerp Management School
 • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 • Karel de Grote-Hogeschool – Katholieke Hogeschool Antwerpen
 • Thomas More Kempen/Mechelen/Antwerpen
 • Hogeschool Gent
 • Odisee (campus(sen)Vlaanderen)
 • PXL Hogeschool
 • UCL Limburg /Leuven
 • Hogeschool West-Vlaanderen – Vlaamse autonome hogeschool
 • Vives
 • Hogere Zeevaartschool
 • Arteveldehogeschool
 • LUCA – School of Arts (campus(sen) Vlaanderen)

Voor het hoger onderwijs wordt er ook soms een gemeenschapsbenadering gebruikt (weliswaar niet voor internationale vergelijkingen), waarbij ook de cijfers van Vlaamse instellingen uit het hoger onderwijs uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijkomend opgenomen zijn:

 • Vrije Universiteit Brussel
 • Erasmushogeschool Brussel
 • LUCA – School of Arts (campus(sen) in Brussel)
 • Odisee (campus(sen) in Brussel)
 • Katholieke Universiteit Leuven (campus(sen) in Brussel)
 • Vlerick Management School (campus(sen) in Brussel)