4.4.1Product- en bedrijfsprocesinnovatie

We beschouwen een onderneming als innovatief wanneer ze voldoet aan minstens één van volgende criteria:

  • de onderneming heeft nieuwe of aanzienlijk verbeterde producten of diensten op de markt gebracht (i.e. productinnovatie)
  • de onderneming heeft nieuwe of aanzienlijk verbeterde productieprocessen geïntroduceerd, inclusief methoden om producten of diensten te leveren (i.e. bedrijfsprocesinnovatie)
  • de onderneming was bezig met activiteiten (inclusief onderzoek en ontwikkeling, O&O/R&D) om nieuwe of aanzienlijk verbeterde producten of diensten, of processen te ontwikkelen of op de markt te brengen, maar deze waren nog niet afgewerkt op het moment van bevraging (i.e. nog niet voltooide/lopende/voltooide maar nog niet geïmplementeerde innovatieactiviteiten)
  • de onderneming heeft activiteiten (inclusief onderzoek en ontwikkeling, O&O/R&D) verricht om nieuwe of aanzienlijk verbeterde producten of diensten, of processen te ontwikkelen of op de markt te brengen, maar heeft deze vroegtijdig stopgezet (i.e. afgebroken innovatieactiviteiten)

In vorige versies van het Indicatorenboek werd een onderscheid gemaakt tussen vier verschillende types van innovatie: productinnovatie, (technologische) procesinnovatie, organisatorische innovatie, en marketinginnovatie. Sinds de publicatie van de vierde en meest recente Oslo Manual in 2018 wordt er enkel nog een onderscheid gemaakt tussen twee types van innovatie: productinnovatie en bedrijfsprocesinnovatie. Deze laatste omvat wat voorheen gedefinieerd werd als (technologische) procesinnovatie, organisatorische innovatie, en marketinginnovatie.

Figuur 1 geeft de innovatiegraad weer per sector. Voor de periode 2018-2020 geeft 75% van de ondernemingen aan (al dan niet voltooide) product- of bedrijfsprocesinnovatie gehad te hebben. De meest innovatieve sector is de Chemie/Farmaceutische industrie, waar 93% van de ondernemingen aangeeft innovatieactiviteiten gehad te hebben. Het percentage bedraagt 90% voor de sector Informatiediensten/ Film, audio, radio en TV, en 87% voor de sector ICT/ Elektronica.

Figuur 1. Ondernemingen met (al dan niet voltooide) product- of bedrijfsprocesinnovatie

Voeding/DrankenTextielPapier/Hout/MeubelenPetroleum/Plastics/Minerale productenChemie/Farmaceutische industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesICT/ElektronicaMachines/VoertuigenGroothandelTransport/Financiële diensten/Uitgeverijen/Reclame, marktonderzoekInformatiediensten/Film, audio, radio en TVOverige industrieënTotaalOpdeling naar sector en in totaal0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Percentage ondernemingen met product- of bedrijfsprocesinnovatie Voeding/DrankenTextielPapier/Hout/MeubelenPetroleum/Plastics/Minerale productenChemie/Farmaceutische industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesICT/ElektronicaMachines/VoertuigenGroothandelTransport/Financiële diensten/Uitgeverijen/Reclame, marktonderzoekInformatiediensten/Film, audio, radio en TVOverige industrieënTotaal0102030405060708090100 Voeding/DrankenTextielPapier/Hout/MeubelenPetroleum/Plastics/Minerale productenChemie/Farmaceutische industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesICT/ElektronicaMachines/VoertuigenGroothandelTransport/Financiële diensten/Uitgeverijen/Reclame, marktonderzoekInformatiediensten/Film, audio, radio en TVOverige industrieënTotaalOpdeling naar sector en in totaal0%20%40%60%80%100%Percentage ondernemingen met product- of bedrijfsprocesinnovatie Voeding/DrankenTextielPapier/Hout/MeubelenPetroleum/Plastics/Minerale productenChemie/Farmaceutische industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesICT/ElektronicaMachines/VoertuigenGroothandelTransport/Financiële diensten/Uitgeverijen/Reclame, marktonderzoekInformatiediensten/Film, audio, radio en TVOverige industrieënTotaal020406080100 Voeding/DrankenTextielPapier/Hout/MeubelenPetroleum/Plastics/Minerale productenChemie/Farmaceutische industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesICT/ElektronicaMachines/VoertuigenGroothandelTransport/Financiële diensten/Uitgeverijen/Reclame, marktonderzoekInformatiediensten/Film, audio, radio en TVOverige industrieënTotaalOpdeling naar sector en in totaal0%20%40%60%80%100%Percentage ondernemingen met product- of bedrijfsprocesinnovatie Voeding/DrankenTextielPapier/Hout/MeubelenPetroleum/Plastics/Minerale productenChemie/Farmaceutische industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesICT/ElektronicaMachines/VoertuigenGroothandelTransport/Financiële diensten/Uitgeverijen/Reclame, marktonderzoekInformatiediensten/Film, audio, radio en TVOverige industrieënTotaal020406080100

Figuren 2 en 3 geven meer inzicht in het type van innovatie. Zoals weergegeven in Figuur 2, was 37% van de Vlaamse ondernemingen actief in productinnovatie en 69% in bedrijfsprocesinnovatie tijdens de periode 2018-2020. 39% geeft aan lopende, afgebroken, of nog niet geïmplementeerde innovatieactiviteiten gehad te hebben. Figuur 3 maakt een onderscheid naar ondernemingsgrootte. Hieruit blijkt dat, globaal gezien, grote ondernemingen actiever zijn dan kleinere: 93% van de grote ondernemingen had (al dan niet voltooide) product- of bedrijfsprocesinnovaties in 2018-2020, tegenover 85% voor middelgrote ondernemingen, en 71% voor kleine ondernemingen.

Figuur 2. Type innovatie(activiteit)

0%20%40%60%80%Percentage van ondernemingenproductinnovatiesbedrijfsprocesinnovatieslopende/afgebroken/nog niet geïmplementeerde innovatieactiviteitenType innovatie(activiteit)01020304050607080productinnovatiesbedrijfsprocesinnovatieslopende/afgebroken/nog niet geïmplementeerde innovatieactiviteiten 0%20%40%60%80%Percentage van ondernemingenproductinnovatiesbedrijfsprocesinnovatieslopende/afgebroken/nog niet geïmplementeerde innovatieactiviteitenType innovatie(activiteit)01020304050607080productinnovatiesbedrijfsprocesinnovatieslopende/afgebroken/nog niet geïmplementeerde innovatieactiviteiten 0%20%40%60%80%Percentage van ondernemingenproductinnovatiesbedrijfsprocesinnovatieslopende/afgebroken/nog niet geïmplementeerde innovatieactiviteitenType innovatie(activiteit)020406080productinnovatiesbedrijfsprocesinnovatieslopende/afgebroken/nog niet geïmplementeerde innovatieactiviteiten

Figuur 3. Ondernemingen met een innovatie(activiteit), opgedeeld naar ondernemingsgrootte

Kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers)Middelgrote ondernemingen (50 tot 250 werknemers)Grote ondernemingen (250 werknemers of meer)ProductinnovatieBedrijfsprocesinnovatieLopende/afgebroken/nog niet geïmplementeerdeinnovatieactiviteitenTotaalType innovatie(activiteit)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Percentage van ondernemingenProductinnovatieBedrijfsprocesinnovatieLopende/afgebroken/nog niet geïmplementeerdeinnovatieactiviteitenTotaal0102030405060708090100 Kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers)Middelgrote ondernemingen (50 tot 250 werknemers)Grote ondernemingen (250 werknemers of meer)ProductinnovatieBedrijfsprocesinnovatieLopende/afgebroken/nog niet geïmplementeerdeinnovatieactiviteitenTotaalType innovatie(activiteit)0%20%40%60%80%100%Percentage van ondernemingenProductinnovatieBedrijfsprocesinnovatieLopende/afgebroken/nog niet geïmplementeerdeinnovatieactiviteitenTotaal020406080100 Kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers)Middelgrote ondernemingen (50 tot 250 werknemers)Grote ondernemingen (250 werknemers of meer)ProductinnovatieBedrijfsprocesinnovatieLopende/afgebroken/nog niet geïmplementeerdeinnovatieactiviteitenTotaalType innovatie(activiteit)0%20%40%60%80%100%Percentage van ondernemingenProductinnovatieBedrijfsprocesinnovatieLopende/afgebroken/nog niet geïmplementeerdeinnovatieactiviteitenTotaal020406080100

Figuur 4 ten slotte geeft een overzicht van de mate waarin kleine, middelgrote en grote ondernemingen diverse types activiteiten ondernamen om innovaties tot stand te brengen. De resultaten tonen dat in het algemeen 40% van de innovatieve ondernemingen interne onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten had en 11% uitbestede O&O had in 2018-2020. De percentages lopen op met de grootteklasse. Verder zien we dat 47% van de ondernemingen andere innovatieactiviteiten rapporteert. Deze omvatten investeringen voor innovaties, door de aankoop van machines, apparatuur, software, en gebouwen voor innovatie, de aankoop van kennis, patenten, of niet gepatenteerde uitvindingen, uitgaven aan marktonderzoek of reclame bij de lancering van innovaties, en andere uitgaven voor innovaties (bv. haalbaarheidsstudies, testen, routinematige softwareontwikkeling, design, opleidingen, …). Waar interne en externe O&O-activeiten voor 2018-2020 worden vastgelegd, peilde de CIS 2021 enkel naar innovatieuitgaven in 2020.

Figuur 4. Aard van de innovatieactiviteiten bij innovatieve ondernemingen, opgedeeld naar ondernemingsgrootte

Kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers)Middelgrote ondernemingen (50 tot 250 werknemers)Grote ondernemingen (250 werknemers of meer)Totaal0%10%20%30%40%50%60%70%80%Percentage van innovatieve ondernemingenInterne O&OUitbestede O&OAndere innovatieactiviteitenType innovatie(activiteit)01020304050607080Interne O&OUitbestede O&OAndere innovatieactiviteiten Kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers)Middelgrote ondernemingen (50 tot 250 werknemers)Grote ondernemingen (250 werknemers of meer)Totaal0%10%20%30%40%50%60%70%80%Percentage van innovatieve ondernemingenInterne O&OUitbestede O&OAndere innovatieactiviteitenType innovatie(activiteit)01020304050607080Interne O&OUitbestede O&OAndere innovatieactiviteiten Kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers)Middelgrote ondernemingen (50 tot 250 werknemers)Grote ondernemingen (250 werknemers of meer)Totaal0%20%40%60%80%Percentage van innovatieve ondernemingenInterne O&OUitbestede O&OAndere innovatieactiviteitenType innovatie(activiteit)020406080Interne O&OUitbestede O&OAndere innovatieactiviteiten