4.4.4Actoren in het innovatieproces van de onderneming

Voor de ontwikkeling en implementatie van product- of bedrijfsprocesinnovaties werken ondernemingen vaak samen met andere ondernemingen of instellingen. Figuren 7 en 8 geven weer in welke mate de Vlaamse productinnovatoren en bedrijfsprocesinnovatoren samengewerkt hebben voor innovaties die in de periode 2018-2020 geïntroduceerd werden.

Ongeveer 78% van de productinnovatoren heeft één of meerdere productinnovaties zelfstandig ontwikkeld. Bij de bedrijfsprocesinnovatoren heeft 68% één of meerdere bedrijfsprocesinnovaties zelf ontwikkeld. Het aanpassen van innovaties of volledig overnemen van innovaties komt minder vaak voor, maar blijft toch relatief belangrijk voor zowel product- als bedrijfsprocesinnovaties (met percentages die in het algemeen schommelen tussen 14% en 36%).

Figuur 7. Wie ontwikkelde de productinnovaties?

de onderneming zelfde onderneming in samenwerking met groepsleden, andere ondernemingen, of (overheids)instellingengroepsleden, andere ondernemingen, of (overheids)instellingen en aangepast door de onderneminganderen: groepsleden, andere ondernemingen, of (overheids)instellingen0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%Percentage van productinnovatorenTotaalKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenTotaal en opdeling naar ondernemingsgrootte0102030405060708090TotaalKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingen de onderneming zelfde onderneming in samenwerking met groepsleden, andere ondernemingen, of (overheids)instellingengroepsleden, andere ondernemingen, of (overheids)instellingen en aangepast door de onderneminganderen: groepsleden, andere ondernemingen, of (overheids)instellingen0%20%40%60%80%Percentage van productinnovatorenTotaalKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenTotaal en opdeling naar ondernemingsgrootte020406080TotaalKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingen de onderneming zelfde onderneming in samenwerking met groepsleden, andere(overheids)instellingen of ondernemingen,groepsleden, andere ondernemingen, of (overheids)instellingen enonderneming de door aangepastanderen: groepsleden, andere ondernemingen, of (overheids)instellingen0%20%40%60%80%Percentage van productinnovatorenTotaalKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenTotaal en opdeling naar ondernemingsgrootte020406080TotaalKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingen

Figuur 8. Wie ontwikkelde de bedrijfsprocesinnovaties?

de onderneming zelfde onderneming in samenwerking met groepsleden, andere ondernemingen, of (overheids)instellingengroepsleden, andere ondernemingen, of (overheids)instellingen en aangepast door de onderneminganderen: groepsleden, andere ondernemingen, of (overheids)instellingen0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%Percentage van bedrijfsprocesinnovatorenTotaalKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenTotaal en opdeling naar ondernemingsgrootte0102030405060708090TotaalKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingen de onderneming zelfde onderneming in samenwerking met groepsleden, andere ondernemingen, of (overheids)instellingengroepsleden, andere ondernemingen, of (overheids)instellingen en aangepast door de onderneminganderen: groepsleden, andere ondernemingen, of (overheids)instellingen0%20%40%60%80%Percentage van bedrijfsprocesinnovatorenTotaalKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenTotaal en opdeling naar ondernemingsgrootte020406080TotaalKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingen de onderneming zelfde onderneming in samenwerking met groepsleden, andere(overheids)instellingen of ondernemingen,groepsleden, andere ondernemingen, of (overheids)instellingen enonderneming de door aangepastanderen: groepsleden, andere ondernemingen, of (overheids)instellingen0%20%40%60%80%Percentage van bedrijfsprocesinnovatorenTotaalKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenTotaal en opdeling naar ondernemingsgrootte020406080TotaalKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingen