4.4.5Samenwerkingspatronen voor product- of bedrijfsprocesinnovaties

In de periode 2016-2018 werkte gemiddeld 17% van de ondernemingen samen voor O&O-activiteiten, 22% voor innovatieactiviteiten, en 19% voor andere bedrijfsactiviteiten. Deze gemiddeldes verbergen echter grote verschillen tussen ondernemingen, zowel qua grootte als sector. Zo werken grote ondernemingen meer samen dan middelgrote ondernemingen, en middelgrote meer dan kleine. Ondernemingen actief in de Chemie/Farmaceutische industrie, in ICT/Elektronica en in de sector Informatiediensten/Film, audio, radio en TV werken gemiddeld gezien ook meer samen dan ondernemingen in andere sectoren.

Figuur 9. Percentage van ondernemingen met samenwerkingsverbanden

Samenwerking voor O&OSamenwerking voor innovatieactiviteitenSamenwerking voor andere bedrijfsactiviteiten0%10%20%30%40%50%60%Percentage van ondernemingenTotaalKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenVoeding/DrankenTextielPapier/Hout/MeubelenPetroleum/Plastics/Minerale productenChemie/Farmaceutische industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesICT/ElektronicaMachines/VoertuigenGroothandelTransport/Financiële diensten/Uitgeverijen/Reclame, marktonderzoekInformatiediensten/Film, audio, radio en TVOverige industrieënTotaal en opdeling naar ondernemingsgrootte en sector0102030405060TotaalKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenVoeding/DrankenTextielPapier/Hout/MeubelenPetroleum/Plastics/Minerale productenChemie/Farmaceutische industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesICT/ElektronicaMachines/VoertuigenGroothandelTransport/Financiële diensten/Uitgeverijen/Reclame, marktonderzoekInformatiediensten/Film, audio, radio en TVOverige industrieën Samenwerking voor O&OSamenwerking voor innovatieactiviteitenSamenwerking voor andere bedrijfsactiviteiten0%10%20%30%40%50%60%Percentage van ondernemingenTotaalKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenVoeding/DrankenTextielPapier/Hout/MeubelenPetroleum/Plastics/Minerale productenChemie/Farmaceutische industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesICT/ElektronicaMachines/VoertuigenGroothandelTransport/Financiële diensten/Uitgeverijen/Reclame, marktonderzoekInformatiediensten/Film, audio, radio en TVOverige industrieënTotaal en opdeling naar ondernemingsgrootte en sector0102030405060TotaalKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenVoeding/DrankenTextielPapier/Hout/MeubelenPetroleum/Plastics/Minerale productenChemie/Farmaceutische industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesICT/ElektronicaMachines/VoertuigenGroothandelTransport/Financiële diensten/Uitgeverijen/Reclame, marktonderzoekInformatiediensten/Film, audio, radio en TVOverige industrieën Samenwerking voor O&OSamenwerking voor innovatieactiviteitenSamenwerking voor andere bedrijfsactiviteiten0%20%40%60%Percentage van ondernemingenTotaalKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenVoeding/DrankenTextielPapier/Hout/MeubelenPetroleum/Plastics/Minerale productenChemie/Farmaceutische industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesICT/ElektronicaMachines/VoertuigenGroothandelTransport/Financiële diensten/Uitgeverijen/Reclame, marktonderzoekInformatiediensten/Film, audio, radio en TVOverige industrieënTotaal en opdeling naar ondernemingsgrootte en sector0204060TotaalKleine ondernemingenMiddelgrote ondernemingenGrote ondernemingenVoeding/DrankenTextielPapier/Hout/MeubelenPetroleum/Plastics/Minerale productenChemie/Farmaceutische industrieMetaal/Reparatie en installatie van machinesICT/ElektronicaMachines/VoertuigenGroothandelTransport/Financiële diensten/Uitgeverijen/Reclame, marktonderzoekInformatiediensten/Film, audio, radio en TVOverige industrieën

Figuur 10. Type samenwerkingspartners voor O&O- of innovatieactiviteiten

Ondernemingen binnen de eigen groepConsultants, commerciële labo's of private onderzoeksinstellingenLeveranciersKlanten uit de private sectorConcurrenten of andere ondernemingen in dezelfde sectorAndere ondernemingen buiten de groepUniversiteiten of hogescholenOverheidsinstellingen of publieke onderzoeksinstellingenKlanten uit de openbare sectorNon-profit organisaties48%55%62%28%12%17%38%21%7% Ondernemingen binnen de eigen groepConsultants, commerciële labo's of private onderzoeksinstellingenLeveranciersKlanten uit de private sectorConcurrenten of andere ondernemingen in dezelfde sectorAndere ondernemingen buiten de groepUniversiteiten of hogescholenOverheidsinstellingen of publieke onderzoeksinstellingenKlanten uit de openbare sectorNon-profit organisaties48%55%62%28%12%17%38%21%7% Ondernemingen binnen de eigen groepConsultants, commerciële labo's of private onderzoeksinstellingenLeveranciersKlanten uit de private sectorConcurrenten of andere ondernemingen in dezelfde sectorAndere ondernemingen buiten de groepUniversiteiten of hogescholenOverheidsinstellingen of publieke onderzoeksinstellingenKlanten uit de openbare sectorNon-profit organisaties48%55%62%28%12%17%38%21%7%

4.4.5Samenwerkingspatronen voor product- of bedrijfsprocesinnovaties