5.1.1Algemene cijfers

Vlaanderen neemt voorlopig (1/1/2014 – 13/03/2019) met 553 deelnemers 2.554 keer deel aan 1.876 projecten binnen Horizon 2020. De Vlaamse deelnames totaliseren daarmee een deelnametoelage van ongeveer 1.146,7 miljoen euro. Deze Vlaamse deelnametoelage vertegenwoordigt 2,64% van de totale toelage die door de Europese Commissie voor participatie in H2020 voorlopig is toegekend. In Tabel 1 wordt de evolutie van de Vlaamse deelname over de verschillende kaderprogramma’s heen weergegeven.

De benchmark werd als volgt berekend:

Concreet werd voor H2020 de bijdrage van België aan de financiering van de EU-begroting2 berekend over de periode (2014-2019). Die bedraagt 3,12% van alle bijdragen van alle lidstaten.

Als we stellen dat het aandeel van Vlaanderen binnen België ligt tussen 56% (het Vlaamse aandeel van de federale middelen in België voor wetenschappelijk onderzoek) en 57,1% (het aandeel van Vlaanderen in het Bruto Binnenlands Product – referentiejaar 2015), dan kunnen we concluderen dat Vlaanderen zijn ‘juiste return’ uit H2020 haalt als zijn financieel aandeel tussen 1,75-1,78% ligt.

Als we dus voor H2020 die verwachte Vlaamse return van ongeveer 1,75-1,78% vooropstellen, dan kunnen we concluderen dat Vlaanderen met een effectieve return van 2,64% uit Horizon 2020 heel goed boven de verwachting scoort.

In vergelijking met de voorgaande kaderprogramma’s zien we na een dalende trend tussen 4KP en 6KP nog steeds een uitgesproken stijging van de Vlaamse return van 6KP tot de huidige situatie in H2020.

2Bron: http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-nl.htm