5.1.4Toelage en return per prioriteit en per deelnemerscategorie

In Figuur 3 wordt de participatie van de verschillende categorieën in de specifieke onderdelen aan de hand van de deelnametoelage van H2020 weergegeven. Alle acroniemen van de thematische prioriteiten zijn terug te vinden in Tabel 2. Het budgettaire zwaartepunt van de Vlaamse deelname in H2020 ligt voorlopig bij de thematische prioriteit ‘ICT’, die Vlaanderen momenteel 22% van zijn totale toelage voor deelname aan H2020 oplevert. 67% van die ICT-deelnametoelage komt op rekening van de onderzoekscentra, waarvan bijna 66% op rekening van het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum vzw (IMEC). De Vlaamse bedrijven en universiteiten halen respectievelijk 19% en 12,4% van de Vlaamse ICT-toelage naar zich toe. Bij de bedrijven zijn Cartamundi Turnhout en AMI Semiconductor Belgium bvba budgettair sterk aanwezig in ICT. KU Leuven is veruit de sterkste universitaire vertegenwoordiger in deze thematische prioriteit.

Het programma ‘European Research Council’ (ERC) levert Vlaanderen momenteel bijna 15% van zijn totale toelage voor deelname in H2020 op. De Vlaamse ERC-toelage gaat voor 77,4% naar de universiteiten en hogescholen, met KU Leuven als sterkste budgettaire speler. UGent volgt op de tweede plaats, VUB op de derde. De overige 22,6% gaat naar de onderzoekscentra, waarbij het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) budgettair de sterkste onderzoeksinstelling is, met meer dan 98% van de Vlaamse ERC-toelage in deze categorie.

Figuur 3. Vlaamse return per prioriteit en per deelnemerscategorie

Universiteiten/hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenEURATOMKNOWLEDGEGOVINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFSNCPNETINTNETERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTInnovation in SME's (INNOSUP...)RISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSST0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%3,50%4,00%4,50%5,00%5,50%Percentage returnEURATOMKNOWLEDGEGOVINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFSNCPNETINTNETERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTInnovation in SME's (INNOSUP...)RISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSST0,000,501,001,502,002,503,003,504,004,505,005,50 Universiteiten/hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenEURATOMKNOWLEDGEGOVINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFSNCPNETINTNETERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTInnovation in SME's (INNOSUP...)RISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSST0%1%2%3%4%5%Percentage returnEURATOMKNOWLEDGEGOVINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFSNCPNETINTNETERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTInnovation in SME's (INNOSUP...)RISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSST012345 Universiteiten/hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenEURATOMKNOWLEDGEGOVINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFSNCPNETINTNETERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTInnovation in SME's (INNOSUP...)RISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSST0%1%2%3%4%5%Percentage returnEURATOMKNOWLEDGEGOVINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFSNCPNETINTNETERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTInnovation in SME's (INNOSUP...)RISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSST012345

Ook in Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) scoort Vlaanderen goed. Deze thematische prioriteit levert Vlaanderen iets meer dan 13% van zijn totale deelnametoelage aan H2020 op. In MSCA zijn vooral de universiteiten en de hogescholen aan zet, met 65% van de Vlaamse deelnametoelage voor deze thematische prioriteit. Binnen deze categorie is KU Leuven de sterkste budgettaire speler, met ongeveer 59% van de Vlaamse deelnametoelage voor deze thematische prioriteit. De bedrijven halen voorlopig zo’n 14% van de middelen naar zich toe, de onderzoekscentra iets meer dan 11%. In deze laatste categorie zijn dit voornamelijk VIB en VKI (Von Karman Institute for Fluid Dynamics).

Rekening houdend met een gemiddelde verwachte return van ongeveer 1,7% (de zwarte verticale lijn in de figuur), kunnen we de prestatie van de Vlaamse deelnemerscategorieën in de specifieke onderdelen van H2020 als volgt beoordelen:

De deelnemerscategorie ‘universiteiten en hogescholen’ laat momenteel een opvallend aandeel in de Vlaamse return optekenen bij de specifieke programma’s WIDESPREAD (100%), TWINING (94%), ERC (77%), SECURITY (69%) en MSCA (65%). Verder haalt deze categorie ongeveer de helft (of iets meer dan de helft) van de Vlaamse return uit HEALTH (58%), FET (58%) en SOCIETY (52%). In de hoge financiële return die de categorie ‘universiteiten en hogescholen’ uit TWINING weet te halen, speelt voornamelijk KU Leuven een belangrijke rol. In de financiële return die de universiteiten en hogescholen uit ERC halen, spelen KU Leuven en op een tweede plaats UGent een prominente rol.

De bedrijven leveren een opvallende bijdrage in de Vlaamse return in de programma’s CROSST (85%), SPACE (72%), ENERGY (56%), ADVMANU (54%) en NMP (53%).

De onderzoekscentra staan voorlopig volledig in voor de Vlaamse return uit INEGSOC (100%). Verder staat deze categorie nog in zeer belangrijke mate in voor de Vlaamse return uit EURATOM (88%), ICT (67%) en GOV (63%).

De overige instellingen tenslotte staan in voor bijna 84% van de Vlaamse return in het programma SME en 49% van de Vlaamse return in BIOTECH.