5.1.4Toelage en return per prioriteit en per deelnemerscategorie

In Figuur 3 wordt de participatie van de verschillende categorieën in de specifieke onderdelen aan de hand van de deelnametoelage van H2020 weergegeven. Alle acroniemen van de thematische prioriteiten zijn terug te vinden in Tabel 2.

Figuur 3. Vlaamse deelnametoelage per prioriteit en per deelnemerscategorie

Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenEURATOMKNOWLEDGEIMPACTGOVRESACCESSSCIENCEINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFSNCPNETINTNETPSFERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTInnovation in SME's (INNOSUP…)RISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSSTPrioriteiten020406080100120140160180200220Deelnametoelage (in miljoen euro)EURATOMKNOWLEDGEIMPACTGOVRESACCESSSCIENCEINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFSNCPNETINTNETPSFERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTInnovation in SME's (INNOSUP…)RISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSST020406080100120140160180200220 Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenEURATOMKNOWLEDGEIMPACTGOVRESACCESSSCIENCEINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFSNCPNETINTNETPSFERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTInnovation in SME's (INNOSUP…)RISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSSTPrioriteiten050100150200Deelnametoelage (in miljoen euro)EURATOMKNOWLEDGEIMPACTGOVRESACCESSSCIENCEINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFSNCPNETINTNETPSFERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTInnovation in SME's (INNOSUP…)RISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSST050100150200 Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenEURATOMKNOWLEDGEIMPACTGOVRESACCESSSCIENCEINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFSNCPNETINTNETPSFERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTInnovation in SME's (INNOSUP…)RISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSSTPrioriteiten050100150200Deelnametoelage (in miljoen euro)EURATOMKNOWLEDGEIMPACTGOVRESACCESSSCIENCEINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFSNCPNETINTNETPSFERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTInnovation in SME's (INNOSUP…)RISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSST050100150200

Het budgettaire zwaartepunt van de Vlaamse deelname in H2020 ligt voorlopig bij de thematische prioriteit ‘ICT’, die Vlaanderen momenteel 17,6% van zijn totale toelage voor deelname aan H2020 oplevert. 65% van die ICT-deelnametoelage komt op rekening van de onderzoekscentra, waarvan 95% op rekening van het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum vzw (IMEC). De Vlaamse bedrijven en universiteiten halen respectievelijk 19% en 13% van de Vlaamse ICT-toelage naar zich toe. Bij de bedrijven zijn ON Semiconductor Belgium bvba en Cartamundi Turnhout budgettair sterk aanwezig in ICT. KU Leuven is veruit de sterkste universitaire vertegenwoordiger in deze thematische prioriteit.

Het programma ‘European Research Council’ (ERC) levert Vlaanderen momenteel 16,4% van zijn totale toelage voor deelname in H2020 op. De Vlaamse ERC-toelage gaat voor 76% naar de universiteiten en hogescholen, met KU Leuven als sterkste budgettaire speler. UGent volgt op de tweede plaats, UA op de derde. De rest van het budget gaat voor 23,3% naar de onderzoekscentra, waarbij het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) budgettair de sterkste onderzoeksinstelling is (met meer dan 81% van de Vlaamse ERC-toelage in deze categorie), en voor 0,7% naar de bedrijven. 

Ook in Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) scoort Vlaanderen goed. Deze thematische prioriteit levert Vlaanderen iets meer dan 11% van zijn totale deelnametoelage aan H2020 op. In MSCA zijn vooral de universiteiten en hogescholen aan zet, met iets meer dan 70% van de Vlaamse deelnametoelage voor deze thematische prioriteit. Binnen deze categorie is KU Leuven de sterkste budgettaire speler, met ongeveer 57% van de Vlaamse deelnametoelage voor deze thematische prioriteit. De bedrijven halen voorlopig zo’n 13% van de middelen naar zich toe, de onderzoekscentra iets meer dan 16%. In deze laatste categorie zijn dit voornamelijk VIB en IMEC.

Figuur 4 geeft dan weer aan welke financiële return Vlaanderen uit de verschillende onderdelen van H2020 haalt en welk aandeel de verschillende Vlaamse deelnemerscategorieën hierin hebben.

Rekening houdend met de benchmark van 1,75–1,78% (de zwarte verticale lijn in figuur 4), kunnen we de prestatie van de Vlaamse deelnemerscategorieën in de specifieke onderdelen van H2020 als volgt beoordelen. 

De deelnemerscategorie ‘universiteiten en hogescholen’ laat momenteel een opvallend aandeel in de Vlaamse return optekenen bij de specifieke programma’s CAREER (100%), TWINING (95%), GOV (77%), ERC (76%), SECURITY (73%) en MSCA (71%) en HEALTH (67%). Verder haalt deze categorie ongeveer de helft (of iets meer dan de helft) van de Vlaamse return uit SOCIETY (57%), INFRA (56%), FET (50%), WIDESPREAD (49%) en INEGSOC (46%). De financiële bijdrage in CAREER staat volledig op naam van VUB. In de hoge financiële return die de categorie ‘universiteiten en hogescholen’ uit TWINING weet te halen, speelt voornamelijk KU Leuven een belangrijke rol. In de financiële return die de universiteiten en hogescholen uit ERC halen, spelen KU Leuven en op een tweede plaats UGent een prominente rol.

De bedrijven leveren een opvallende bijdrage in de Vlaamse return in de programma’s GENDEREQ (100%), CROSST (97%), GENDEREQ (100%), SME (75%), SPACE (60%), ENERGY (53%), TPT (48%), NMP (42%) en ADVMANU (38%).
De onderzoekscentra staan voorlopig in zeer belangrijke mate in voor de Vlaamse return uit EURATOM (93%), ICT (65%), INEGSOC (54%) en WIDESPREAD (52%).

De overige instellingen tenslotte staan in voor bijna 29% van de Vlaamse return in het programma BIOTECH en 25% van de Vlaamse return in SME.

Lees verder

Figuur 4. Vlaamse return per prioriteit en per deelnemerscategorie t.a.v. benchmark

Universiteiten/hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenEURATOMKNOWLEDGEIMPACTGOVRESACCESSSCIENCEINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFS-CROSSTNCPNETINTNETPSFERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTSMERISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSSTPrioriteiten0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%3,50%4,00%Percentage returnEURATOMKNOWLEDGEIMPACTGOVRESACCESSSCIENCEINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFS-CROSSTNCPNETINTNETPSFERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTSMERISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSST0,000,501,001,502,002,503,003,504,00 Universiteiten/hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenEURATOMKNOWLEDGEIMPACTGOVRESACCESSSCIENCEINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFS-CROSSTNCPNETINTNETPSFERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTSMERISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSSTPrioriteiten0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%3,50%4,00%Percentage returnEURATOMKNOWLEDGEIMPACTGOVRESACCESSSCIENCEINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFS-CROSSTNCPNETINTNETPSFERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTSMERISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSST0,000,501,001,502,002,503,003,504,00 Universiteiten/hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenEURATOMKNOWLEDGEIMPACTGOVRESACCESSSCIENCEINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFS-CROSSTNCPNETINTNETPSFERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTSMERISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSSTPrioriteiten0%1%2%3%4%Percentage returnEURATOMKNOWLEDGEIMPACTGOVRESACCESSSCIENCEINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFS-CROSSTNCPNETINTNETPSFERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTSMERISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSST01234