5.2.1Deelname aan internationale netwerken

Era-Net schema en partnerships

Via diverse initiatieven beoogt de Europese Commissie de samenwerking en coördinatie tussen de verschillende onderzoek- en innovatieprogramma’s van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen te bevorderen om zo bij te dragen tot de realisatie van de Europese onderzoeksruimte.

Het ERA-Net schema werd opgestart binnen het Zesde Kaderprogramma (KP6) en werd verdergezet in het Zevende Kaderprogramma (KP7). In 2014 gingen, onder H2020, ERA-Net Cofund projecten van start. De deelnemers aan de ERA-Net-projecten zijn overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de financiering en/of het beheer van onderzoeksprogramma’s op nationaal of regionaal niveau (ministeries, agentschappen, ...). Binnen het kaderprogramma “Horizon Europe”, opgestart in 2021, werden de veelheid aan thematische netwerken geconsolideerd tot een beperkter aantal “EU-partnerships”. Horizon Europe gaat evenwel verder dan consolidatie en introduceert een meer strategische en impact-gestuurde benadering en wenst met de partnerships een antwoord te bieden op belangrijke socio-economisch vragen.

Een prioritering van mogelijke partnerschappen voor deelname door VLAIO werd uitgevoerd. Voor 8 partnerships waarbij overheidsinstanties samen projecten financieren met een top-up van de Europese Commissie, werd het proces voor deelname door VLAIO opgestart. In 2022 werd deelgenomen aan vijf oproepen georganiseerd binnen de partnerschappen.

Op te merken valt dat er geen verplicht lidmaatschap van de lidstaten of regio’s vereist is aan de diverse initiatieven, verschillende agentschappen per lidstaat/regio kunnen rechtstreeks deelnemen. Ook de consortia zijn verschillend voor elk van de diverse initiatieven, afhankelijk van de wens van individuele agentschappen om al dan niet in te stappen. De diversiteit is bijgevolg heel hoog, met de aanwezigheid van fundamenteel, strategisch, collectief en industrieel onderzoek en industriële ontwikkeling in diverse netwerken, maar ook van beleidsondersteunend onderzoek. In België is deelname in de diverse internationale netwerken geregionaliseerd en soms nemen verschillende Vlaamse entiteiten (zoals VLAIO, FWO, EWI,…) deel aan een zelfde netwerk.

Art 185

Naast de ERA-Net-projecten heeft de Europese Commissie de ambitie om de samenwerking op het vlak van innovatie in de EU te bevorderen via zgn. art.185 initiatieven waar de EC samenwerkt met de lidstaten. VLAIO nam in 2022 deel aan een oproep van Active and Assisted Living (AAL). Bij dit initiatief is er een gecombineerde financiering door de nationale (regionale) overheden en fondsen van de Europese Commissie.

EUREKA-programma

EUREKA is een intergouvernementeel initiatief voor de bevordering van de internationale samen­werking op het vlak van toegepast en marktgericht industrieel O&O.

EUREKA hanteert het bottom-up principe. Bedrijven en hiermee samenwerkende universiteiten en onderzoeksinstellingen uit het Vlaams Gewest kunnen voor hun deelname in een project beroep doen op VLAIO. Het aanvragen van steun in het kader van EUREKA-projecten en de evaluatie van deze aanvragen, gebeurt in overeenstemming met de gebruikelijke procedures en modaliteiten voor O&O-bedrijfssteun.

VLAIO vertegenwoordigt het Vlaamse gewest in EUREKA. Dit houdt een betrokkenheid in bij de dagelijkse werking van het netwerk en een gepaste vertegenwoordiging in de beleidsorganen van de intergouvernementele organisaties EUREKA en Eurostars en in de EUREKA-Clusters PENTA en ITEA. VLAIO organiseert hiervoor een aanspreekpunt voor Vlaamse bedrijven en instellingen. Potentiële organisatoren of deelnemers aan EUREKA- en Eurostars-projecten kunnen bij dit aanspreekpunt terecht voor advies bij het opzetten van een internationale samenwerking en de daarmee gepaard gaande procedures en keuzes qua steunmodaliteiten

Multilaterale samenwerking

Voor een aantal netwerken (CORNET, Ira-SME) hebben de lidstaten beslist om na het einde van de financiering door de Europese commissie de steunverlening verder te zetten met continuïteit van het netwerk in eigen beheer. Dit zijn dus multilaterale netwerken zonder EU-tussenkomst.

Hoewel er heel wat netwerken bestaan om samenwerking over de landsgrenzen te bevorderen, ondervinden ondernemers binnen België soms drempels voor samenwerking met bedrijven uit de andere gewesten. Daarom werd in samenwerking met INNOVIRIS en SPW een netwerk gestart, BEL-CO, om bedrijven de kans te bieden samen te werken met bedrijven uit het Brussels hoofdstedelijk gewest en het Waals gewest. Het netwerk werd van bij de start opgezet in eigen beheer zonder betrokkenheid van de Europese Commissie, maar werd ontworpen volgens de logica van ERA-Net.

In 2022 werd ook de bilaterale oproep “Cell Based Technologies” georganiseerd in samenwerking met Nederland (RVO). Dit initiatief kaderde binnen de afspraken die gemaakt werden tussen het Vlaamse (EWI vanuit Vlaanderen) en Nederlandse beleid om meer te gaan samenwerken in het domein van gepersonaliseerde geneeskunde.

Het overzicht van de internationale netwerken met VLAIO participatie in 2022 wordt gegeven in onderstaande tabel.

Lees verder

Tabel 1. Overzicht netwerken met VLAIO participatie in 2022

AcroniemNetwerkTypeOnderwerp
SOLAR-ERA.NETERA-Net CofundThematischZonne-energie
MARTERAERA-Net CofundThematischMaritieme en mariene technologieën
M-ERA-NETERA-Net CofundThematischMaterialen
WATER4ALLPartnershipThematischWaterveiligheid
EurostarsPartnershipHorizontaalAlle onderwerpen, gericht op R&D-intensieve kmo’s
KDTPartnershipThematischDigitale transformatie van economische en maatschappelijke sectoren
AALArt.185ThematischActive Assisted Living
Eureka bottom upEurekaHorizontaalAlle onderwerpen
ITEAEurekaThematischSoftware-intensieve systemen
PentaEurekaThematischMicro- en nano-elektronica en elektronische systemen 
CORNETMultilateraal eigen beheerHorizontaalAlle onderwerpen, gericht op collectief onderzoek
Ira-SMEMultilateraal eigen beheerHorizontaalAlle onderwerpen, gericht op kmo’s
BEL-COMultilateraal eigen beheerHorizontaalAlle onderwerpen, gericht om Belgische bedrijven
Cell Based TechnologiesMultilateraal eigen beheerThematischBilaterale call met Nederland rond op cellen gebaseerde technologieën
AcroniemNetwerkTypeOnderwerp
SOLAR-ERA.NETERA-Net CofundThematischZonne-energie
MARTERAERA-Net CofundThematischMaritieme en mariene technologieën
M-ERA-NETERA-Net CofundThematischMaterialen
WATER4ALLPartnershipThematischWaterveiligheid
EurostarsPartnershipHorizontaalAlle onderwerpen, gericht op R&D-intensieve kmo’s
KDTPartnershipThematischDigitale transformatie van economische en maatschappelijke sectoren
AALArt.185ThematischActive Assisted Living
Eureka bottom upEurekaHorizontaalAlle onderwerpen
ITEAEurekaThematischSoftware-intensieve systemen
PentaEurekaThematischMicro- en nano-elektronica en elektronische systemen 
CORNETMultilateraal eigen beheerHorizontaalAlle onderwerpen, gericht op collectief onderzoek
Ira-SMEMultilateraal eigen beheerHorizontaalAlle onderwerpen, gericht op kmo’s
BEL-COMultilateraal eigen beheerHorizontaalAlle onderwerpen, gericht om Belgische bedrijven
Cell Based TechnologiesMultilateraal eigen beheerThematischBilaterale call met Nederland rond op cellen gebaseerde technologieën
AcroniemNetwerkTypeOnderwerp
SOLAR-ERA.NETERA-Net CofundThematischZonne-energie
MARTERAERA-Net CofundThematischMaritieme en mariene technologieën
M-ERA-NETERA-Net CofundThematischMaterialen
WATER4ALLPartnershipThematischWaterveiligheid
EurostarsPartnershipHorizontaalAlle onderwerpen, gericht op R&D-intensieve kmo’s
KDTPartnershipThematischDigitale transformatie van economische en maatschappelijke sectoren
AALArt.185ThematischActive Assisted Living
Eureka bottom upEurekaHorizontaalAlle onderwerpen
ITEAEurekaThematischSoftware-intensieve systemen
PentaEurekaThematischMicro- en nano-elektronica en elektronische systemen 
CORNETMultilateraal eigen beheerHorizontaalAlle onderwerpen, gericht op collectief onderzoek
Ira-SMEMultilateraal eigen beheerHorizontaalAlle onderwerpen, gericht op kmo’s
BEL-COMultilateraal eigen beheerHorizontaalAlle onderwerpen, gericht om Belgische bedrijven
Cell Based TechnologiesMultilateraal eigen beheerThematischBilaterale call met Nederland rond op cellen gebaseerde technologieën