5.2.2Overzicht steuntoekenning binnen internationale netwerken en hefboom EU-financiering

In 2022 werden in 14 netwerken 83 projecten behandeld waarbij aan 33 projecten steun werd toegekend. Projecten worden gesteund via de inzet van de steunprogramma’s O&O-bedrijfssteun, TETRA en COOCK. De totale vastlegging voor steun aan het Vlaamse aandeel in internationale projecten bedroeg 16,63 miljoen euro.

Een gedetailleerd overzicht met de vastlegging voor elk individueel netwerk gaat in tabel 2, per netwerk per VLAIO-programma.

Tabel 2. Overzicht vastlegging per netwerk per VLAIO-programma in 2022

NetwerkBedrijfssteun (MEUR)COOCK (MEUR)TETRA (MEUR)Totaal (MEUR)
Eureka
Eureka bottom up00
ITEA2,692,69
Penta1,861,86
Subtotaal4,554,55
Art 185
AAL3,93,9
 Subtotaal3,93,9
Partnership
Eurostars2,382,38
KDT2,132,13
WATER4ALL00
 Subtotaal4,514,51
ERA-NET cofund
SOLAR-ERA.NET0,270,27
Martera0,60,6
M-ERA-NET0,060,06
Subtotaal0,930,93
Multilateraal
CORNET0,841,292,13
Ira-SME0,610,61
Cell based technologies00
BEL-CO00
Subtotaal0,612,74
TOTAAL14,50,841,2916,63
NetwerkBedrijfssteun (MEUR)COOCK (MEUR)TETRA (MEUR)Totaal (MEUR)
Eureka
Eureka bottom up00
ITEA2,692,69
Penta1,861,86
Subtotaal4,554,55
Art 185
AAL3,93,9
 Subtotaal3,93,9
Partnership
Eurostars2,382,38
KDT2,132,13
WATER4ALL00
 Subtotaal4,514,51
ERA-NET cofund
SOLAR-ERA.NET0,270,27
Martera0,60,6
M-ERA-NET0,060,06
Subtotaal0,930,93
Multilateraal
CORNET0,841,292,13
Ira-SME0,610,61
Cell based technologies00
BEL-CO00
Subtotaal0,612,74
TOTAAL14,50,841,2916,63
NetwerkBedrijfssteun (MEUR)COOCK (MEUR)TETRA (MEUR)Totaal (MEUR)
Eureka
Eureka bottom up00
ITEA2,692,69
Penta1,861,86
Subtotaal4,554,55
Art 185
AAL3,93,9
 Subtotaal3,93,9
Partnership
Eurostars2,382,38
KDT2,132,13
WATER4ALL00
 Subtotaal4,514,51
ERA-NET cofund
SOLAR-ERA.NET0,270,27
Martera0,60,6
M-ERA-NET0,060,06
Subtotaal0,930,93
Multilateraal
CORNET0,841,292,13
Ira-SME0,610,61
Cell based technologies00
BEL-CO00
Subtotaal0,612,74
TOTAAL14,50,841,2916,63

Tabel 3. Overzicht toegekende steun, gesteunde en behandelde projecten in 2022

Netwerk (groep)Bedrijfssteun (MEUR)COOCK (MEUR)TETRA (MEUR)Totaal (MEUR)Aantal gesteunde projectenAantal ingediende projecten
Eureka4,554,5536
Art 185 (AAL)3,93,9718
ERA-NET cofund0,930,9348
Partnership4,514,511136
Multilateraal0,610,841,292,74815
Totaal14,50,841,2916,633383
Netwerk (groep)Bedrijfssteun (MEUR)COOCK (MEUR)TETRA (MEUR)Totaal (MEUR)Aantal gesteunde projectenAantal ingediende projecten
Eureka4,554,5536
Art 185 (AAL)3,93,9718
ERA-NET cofund0,930,9348
Partnership4,514,511136
Multilateraal0,610,841,292,74815
Totaal14,50,841,2916,633383
Netwerk (groep)Bedrijfssteun (MEUR)COOCK (MEUR)TETRA (MEUR)Totaal (MEUR)Aantal gesteunde projectenAantal ingediende projecten
Eureka4,554,5536
Art 185 (AAL)3,93,9718
ERA-NET cofund0,930,9348
Partnership4,514,511136
Multilateraal0,610,841,292,74815
Totaal14,50,841,2916,633383

Een overzicht van het aantal projecten behandeld per netwerk wordt gegeven in tabel 3. Deze tabel geeft het overzicht van de toegekende steun, het aantal gesteunde projecten en het aantal behandelde projecten. Om de overzichtelijkheid te behouden worden de netwerken gebundeld per groep en worden de data gepresenteerd per VLAIO-programma.

Binnen de totaliteit van netwerken in de schema’s ERA-Net Cofund, Partnerships, Art 185, Eureka en multilaterale samenwerking werd in 2022 in totaal 16,63 miljoen euro steun toegekend vanuit het Fonds Innoveren en ondernemen.

Bij twee netwerken is er een engagement van cofinanciering door de Europese Commissie via een terugbetaling aan het Fonds voor Innoveren en Ondernemen na uitbetaling aan de begunstigden. Op het totaal van 16,63 miljoen euro vastgelegd op de Vlaamse begroting zal via deze cofinanciering finaal 2,44 miljoen euro uitbetaald worden door de Europese Commissie voor AAL en Eurostars. Voor Vlaanderen bedraagt de finale betaling (na ontvangst van de terugbetaling) dus 14,19 miljoen euro.

Naast deze vorm van cofinanciering is er in KDT ook een rechtstreekse vastlegging vanuit de Europese Commissie met een rechtstreekse uitbetaling aan de begunstigden, gekoppeld aan de steun van het Fonds voor Innoveren en Ondernemen. In 2022 bedroeg dit 2,23 miljoen euro.

Als rekening gehouden wordt met de twee vormen van cofinanciering door de Europese Commissie is er een engagement voor een participatie in de betalingen van 4,66 miljoen euro door de Europese Commissie tegenover een geraamde betaling door Vlaanderen van 14,19 miljoen euro, wat de totale steun toegekend aan de uitvoerders op 18,86 miljoen euro brengt.

Tabel 4 geeft het globale overzicht van de steuntoekenning in de netwerken, inclusief Europese cofinanciering.

Lees verder

Tabel 4. Hefboom financiering uit de Europese Commissie in 2022

Betalingen voor 2022 netwerkenMEUR
Vastlegging begroting Vlaanderen16,63
Betaling EU als terugbetaling (AAL & Eurostars)2,44
Saldo betalingen vanuit Vlaanderen14,19
Rechtstreekse financiering EU (KDT)2,23
Totale financiering EU4,66
Totaal engagement betalingen (Vlaanderen en Europa)18,86
Betalingen voor 2022 netwerkenMEUR
Vastlegging begroting Vlaanderen16,63
Betaling EU als terugbetaling (AAL & Eurostars)2,44
Saldo betalingen vanuit Vlaanderen14,19
Rechtstreekse financiering EU (KDT)2,23
Totale financiering EU4,66
Totaal engagement betalingen (Vlaanderen en Europa)18,86
Betalingen voor 2022 netwerkenMEUR
Vastlegging begroting Vlaanderen16,63
Betaling EU als terugbetaling (AAL & Eurostars)2,44
Saldo betalingen vanuit Vlaanderen14,19
Rechtstreekse financiering EU (KDT)2,23
Totale financiering EU4,66
Totaal engagement betalingen (Vlaanderen en Europa)18,86

Tabel 5. Hefboom financiering uit de Europese Commissie in 2022, inclusief de steun aan IMEC als gevolg van de deelname door VLAIO aan netwerken

VLAIO-programma’sIMECTotaal
Betalingen Vlaanderen14,1910,0524,24
Betalingen EU4,669,9114,57
Totaal18,8619,9638,82
VLAIO-programma’sIMECTotaal
Betalingen Vlaanderen14,1910,0524,24
Betalingen EU4,669,9114,57
Totaal18,8619,9638,82
VLAIO-programma’sIMECTotaal
Betalingen Vlaanderen14,1910,0524,24
Betalingen EU4,669,9114,57
Totaal18,8619,9638,82

Naar hefboom dient opgemerkt dat in het KDT-netwerk de deelname van VLAIO niet enkel geleid heeft tot een cofinanciering van de Europese Commissie aan de bedrijven als matching met de financiering vanuit het Fonds voor Innoveren en Ondernemen maar ook aan IMEC, als matching met de inzet van de IMEC-dotatie in samenwerkingsprojecten. Dit bedraagt 9,91 miljoen euro. Via de deelname van VLAIO aan de netwerken is er in 2022 dus een totale subsidie subsidie vanuit de Europese Commissie verkregen van 14,57 miljoen euro aan Vlaamse spelers.

Het globale overzicht van steuntoekenning in netwerken inclusief de steun aan IMEC als gevolg van de deelname door VLAIO gaat in tabel 5.