2.1.1GERD per uitvoeringssector

Figuur 1 geeft een overzicht van alle componenten van de GERD voor Vlaanderen, volgens de gewestbenadering (de standaard internationale procedure) in lopende prijzen. De paarse lijn bovenaan de grafiek reflecteert de GERD volgens de gemeenschapsbenadering terwijl de lichtblauwe lijn de gewestbenadering reflecteert. De gemeenschapsbenadering verschilt enkel van de gewestbenadering in het meerekenen van de O&O-activiteiten van de Vlaamse gemeenschapsinstellingen voor hoger onderwijs gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een volledige opdeling van de GERD volgens gewest- en gemeenschapsmethode kan teruggevonden worden in de 3% nota 2021.

Figuur 2 toont dezelfde gegevens, maar in constante prijzen, wat een correcte vergelijking over de tijd heen mogelijk maakt. Om de O&O-uitgaven te herrekenen in constante prijzen wordt gebruik gemaakt van de meest recente versie van de OESO MSTI-deflator met als referentiejaar 2015. 

Figuren 1 en 2 tonen een duidelijke stijging van de GERD over de jaren, zowel in lopende als in constante prijzen. De ondernemingen nemen het overgrote deel van de totale O&O-uitgaven voor hun rekening, gevolgd door de universiteiten en hogescholen (HERD), en de overheden (GOVERD). Vergelijken we doorheen de tijd, dan zien we in 2019 een stijging van de O&O-uitgaven bij alle uitvoeringssectoren in vergelijking met 2018.

De GERD kan ook opgesplitst worden naargelang de uitvoerder van de O&O-activiteiten een private dan wel publieke instelling is. Bij de BERD gaat het om private uitvoerders en dit omvat zowel de bedrijven als de collectieve onderzoekscentra die hen ondersteunen. De publieke uitvoerders omvatten de GOVERD, HERD, en PNP. De ratio BERD/GERD geeft aan wat de bijdrage is van de private sector als uitvoeringssector aan de O&O-uitgaven. Over het algemeen ligt de ratio in de EU lager dan in de VS en Japan. Kijken we naar het Vlaams gewest, dan zien we dat de ratio de afgelopen tien jaren relatief constant gebleven is, variërend tussen 66% in 2009 en 72% in 2019.

Figuur 1. GERD gewest (lopende prijzen in miljard euro) per uitvoeringssector met aanduiding van GERD gemeenschap

BERD ondernemingenBERD collectieve centraGOVERDHERD gewestPNPGERD gemeenschapGERD gewest€ 0€ 1€ 2€ 3€ 4€ 5€ 6€ 7€ 8€ 9€ 10GERD gewest lopende prijzen in miljard euro2009201020112012201320142015201620172018201901234567891020092010201120122013201420152016201720182019BERD ondernemin…: € 6,6 BERD ondernemingenBERD collectieve centraGOVERDHERD gewestPNPGERD gemeenschapGERD gewest€ 0€ 2€ 4€ 6€ 8€ 10GERD gewest lopende prijzen in miljard euro20092010201120122013201420152016201720182019024681020092010201120122013201420152016201720182019 BERD ondernemingenBERD collectieve centraGOVERDHERD gewestPNPGERD gemeenschapGERD gewest€ 0€ 2€ 4€ 6€ 8€ 10GERD gewest lopende prijzen in miljard euro20092010201120122013201420152016201720182019024681020092010201120122013201420152016201720182019

Figuur 2. GERD gewest (constante prijzen in miljard euro) per uitvoeringssector met aanduiding van GERD gemeenschap

BERD ondernemingenBERD collectieve centraGOVERDHERD gewestPNPGERD gemeenschapGERD gewest€ 0€ 1€ 2€ 3€ 4€ 5€ 6€ 7€ 8€ 9€ 10GERD gewest constante prijzen in miljard euro2009201020112012201320142015201620172018201901234567891020092010201120122013201420152016201720182019 BERD ondernemingenBERD collectieve centraGOVERDHERD gewestPNPGERD gemeenschapGERD gewest€ 0€ 2€ 4€ 6€ 8€ 10GERD gewest constante prijzen in miljard euro20092010201120122013201420152016201720182019024681020092010201120122013201420152016201720182019 BERD ondernemingenBERD collectieve centraGOVERDHERD gewestPNPGERD gemeenschapGERD gewest€ 0€ 2€ 4€ 6€ 8€ 10GERD gewest constante prijzen in miljard euro20092010201120122013201420152016201720182019024681020092010201120122013201420152016201720182019

De deflator gebruikt om de O&O-uitgaven te herrekenen is de MSTI-deflator. 
Bron: OESO, Main Science and Technology Indicators, 17 mei 2021.