2.1.2O&O-intensiteit: GERD als percentage van het BBPR

Een van de meest gebruikte indicatoren om de O&O-activiteit van een regio weer te geven, is de O&O-intensiteit: het percentage van het BBPR dat besteed wordt aan O&O. Het BBPR wordt gebaseerd op het ESR2010-rekeningenstelsel. We zien in Figuur 3 dat de totale O&O-intensiteit stijgt over de jaren, van 2,08% in 2009 tot 3,35% in 2019. De 3%-norm voor O&O-intensiteit wordt hiermee bereikt. Zowel de ratio BERD/BBPR, die de O&O-intensiteit van de private uitvoerders weerspiegelt, als de ratio nonBERD/BBPR zijn gestegen in 2019 in vergelijking met de jaren 2017-2018.

Figuur 3. BERD en nonBERD als percentage van het BBPR voor het Vlaams Gewest en het BBPR (ESR2010-rekeningenstelsel) in miljard euro

BERD/BBPRnonBERD/BBPRBBPR (ESR2010)0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%3,50%4,00%Percentage van het BBPR20092010201120122013201420152016201720182019€ 0€ 50€ 100€ 150€ 200€ 250€ 300BBPR (ESR2010) in miljard euro20092010201120122013201420152016201720182019 BERD/BBPRnonBERD/BBPRBBPR (ESR2010)0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%3,50%4,00%Percentage van het BBPR20092010201120122013201420152016201720182019€ 0€ 50€ 100€ 150€ 200€ 250€ 300BBPR (ESR2010) in miljard euro20092010201120122013201420152016201720182019 BERD/BBPRnonBERD/BBPRBBPR (ESR2010)0%1%2%3%4%Percentage van het BBPR20092010201120122013201420152016201720182019€ 0€ 100€ 200€ 300BBPR (ESR2010) in miljard euro20092010201120122013201420152016201720182019