2.3.2O&O-intensiteit

In dit hoofdstuk worden de O&O-uitgaven gerelateerd tot het Bruto Binnenlands Product om zo de O&O-intensiteit voor de publieke sectoren te kunnen beoordelen.

Tabel 6 geeft voor de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra een berekening van deze O&O-intensiteit voor de periode 2009-2015. De non-profit sector is verantwoordelijk voor een O&O-intensiteit van 0,80% in 2015, waarvan 0,48% voor het hoger onderwijs (HERD), 0,31% voor de publieke onderzoekscentra (GOVERD), en 0,01% voor de particuliere non-profit instellingen (PNP). Na een duidelijke stijging sinds 2009 blijft de O&O-intensiteit de laatste jaren relatief stabiel. De O&O-intensiteit van de GOVERD steeg tussen 2009 en 2015, terwijl de O&O-intensiteit van de HERD de laatste jaren min of meer op hetzelfde niveau bleef.

Tabel 7 geeft een detailweergave van de HERD voor 2015.

Tabel 6. O&O-intensiteit van de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra (2009-2015)

2009201020112012201320142015
HERD gewest0,45%0,47%0,47%0,48%0,50%0,48%0,48%
HERD gemeenschap0,50%0,52%0,53%0,54%0,55%0,53%0,54%
GOVERD0,26%0,26%0,26%0,29%0,29%0,29%0,31%
PNP0,00%0,00%0,00%0,01%0,01%0,01%0,01%
Totaal nonBERD gewest0,71%0,73%0,74%0,77%0,79%0,78%0,80%
Totaal nonBERD gemeenschap0,77%0,79%0,79%0,83%0,85%0,83%0,86%
BERD collectieve onderzoekscentra0,02%0,03%0,03%0,03%0,03%0,03%0,03%
2009201020112012201320142015
HERD gewest0,45%0,47%0,47%0,48%0,50%0,48%0,48%
HERD gemeenschap0,50%0,52%0,53%0,54%0,55%0,53%0,54%
GOVERD0,26%0,26%0,26%0,29%0,29%0,29%0,31%
PNP0,00%0,00%0,00%0,01%0,01%0,01%0,01%
Totaal nonBERD gewest0,71%0,73%0,74%0,77%0,79%0,78%0,80%
Totaal nonBERD gemeenschap0,77%0,79%0,79%0,83%0,85%0,83%0,86%
BERD collectieve onderzoekscentra0,02%0,03%0,03%0,03%0,03%0,03%0,03%
2009201020112012201320142015
HERD gewest0,45%0,47%0,47%0,48%0,50%0,48%0,48%
HERD gemeenschap0,50%0,52%0,53%0,54%0,55%0,53%0,54%
GOVERD0,26%0,26%0,26%0,29%0,29%0,29%0,31%
PNP0,00%0,00%0,00%0,01%0,01%0,01%0,01%
Totaal nonBERD gewest0,71%0,73%0,74%0,77%0,79%0,78%0,80%
Totaal nonBERD gemeenschap0,77%0,79%0,79%0,83%0,85%0,83%0,86%
BERD collectieve onderzoekscentra0,02%0,03%0,03%0,03%0,03%0,03%0,03%

Bron: CFS-STAT en NBB-stat.

Tabel 7. O&O-intensiteit voor 2015 opgesplitst voor de HERD

2015
HERD gewest
Universiteiten0,45%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,02%
HERD gemeenschap
Universiteiten0,50%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,02%
2015
HERD gewest
Universiteiten0,45%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,02%
HERD gemeenschap
Universiteiten0,50%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,02%
2015
HERD gewest
Universiteiten0,45%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,02%
HERD gemeenschap
Universiteiten0,50%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,02%

Bron: CFS-STAT en NBB-stat.

Tabel 8 geeft voor de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra een opdeling van de O&O-intensiteit naar publieke en private financiering voor 2015. De non-profit sector is voor 0,58% publiek en voor 0,23% privaat gefinancierd. De HERD is hoofdzakelijk publiek gefinancierd, terwijl bij de GOVERD de financiering publiek/privaat meer in evenwicht is.

Tabel 8. O&O-intensiteit van de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra voor 2015, opgedeeld naar publieke versus private financiering

O&O-intensiteit publiek gefinancierdO&O-intensiteit privaat gefinancierdTotale O&O-intensiteit
HERD gewest0,40%0,08%0,48%
HERD gemeenschap0,45%0,09%0,54%
GOVERD0,17%0,14%0,31%
PNP0,01%0,00%0,01%
Totaal nonBERD gewest0,58%0,23%0,80%
Totaal nonBERD gemeenschap0,63%0,23%0,86%
BERD collectieve onderzoekscentra0,02%0,01%0,03%
O&O-intensiteit publiek gefinancierdO&O-intensiteit privaat gefinancierdTotale O&O-intensiteit
HERD gewest0,40%0,08%0,48%
HERD gemeenschap0,45%0,09%0,54%
GOVERD0,17%0,14%0,31%
PNP0,01%0,00%0,01%
Totaal nonBERD gewest0,58%0,23%0,80%
Totaal nonBERD gemeenschap0,63%0,23%0,86%
BERD collectieve onderzoekscentra0,02%0,01%0,03%
O&O-intensiteit publiek gefinancierdO&O-intensiteit privaat gefinancierdTotale O&O-intensiteit
HERD gewest0,40%0,08%0,48%
HERD gemeenschap0,45%0,09%0,54%
GOVERD0,17%0,14%0,31%
PNP0,01%0,00%0,01%
Totaal nonBERD gewest0,58%0,23%0,80%
Totaal nonBERD gemeenschap0,63%0,23%0,86%
BERD collectieve onderzoekscentra0,02%0,01%0,03%