2.3.2O&O-intensiteit

In dit hoofdstuk worden de O&O-uitgaven gerelateerd tot het Bruto Binnenlands Product om zo de O&O-intensiteit voor de publieke sectoren te kunnen beoordelen.

Tabel 6 geeft voor de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra een berekening van deze O&O-intensiteit voor de periode 2011-2017. De non-profit sector is verantwoordelijk voor een O&O-intensiteit van 0,87% in 2017, waarvan 0,51% voor het hoger onderwijs (HERD), 0,36% voor de publieke onderzoekscentra (GOVERD), en 0,01% voor de particuliere non-profit instellingen (PNP). De O&O-intensiteit bleef tussen 2011-2015 relatief stabiel, maar stijgt voor 2016 en 2017. De O&O-intensiteit van de GOVERD steeg aanzienlijk tussen 2011 en 2017, terwijl de O&O-intensiteit van de HERD de laatste jaren min of meer op hetzelfde niveau bleef.

Tabel 7 geeft een detailweergave van de HERD voor 2017.

Tabel 6. O&O-intensiteit van de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra (2011-2017)

2011201220132014201520162017
HERD gewest0,47%0,48%0,50%0,48%0,48%0,52%0,51%
HERD gemeenschap0,53%0,53%0,55%0,53%0,54%0,61%0,59%
GOVERD0,26%0,28%0,29%0,29%0,31%0,34%0,36%
PNP0,00%0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%
Totaal nonBERD gewest0,74%0,77%0,79%0,78%0,80%0,88%0,87%
Totaal nonBERD gemeenschap0,79%0,82%0,84%0,83%0,85%0,96%0,96%
BERD collectieve onderzoekscentra0,03%0,03%0,03%0,03%0,03%0,02%0,02%
2011201220132014201520162017
HERD gewest0,47%0,48%0,50%0,48%0,48%0,52%0,51%
HERD gemeenschap0,53%0,53%0,55%0,53%0,54%0,61%0,59%
GOVERD0,26%0,28%0,29%0,29%0,31%0,34%0,36%
PNP0,00%0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%
Totaal nonBERD gewest0,74%0,77%0,79%0,78%0,80%0,88%0,87%
Totaal nonBERD gemeenschap0,79%0,82%0,84%0,83%0,85%0,96%0,96%
BERD collectieve onderzoekscentra0,03%0,03%0,03%0,03%0,03%0,02%0,02%
2011201220132014201520162017
HERD gewest0,47%0,48%0,50%0,48%0,48%0,52%0,51%
HERD gemeenschap0,53%0,53%0,55%0,53%0,54%0,61%0,59%
GOVERD0,26%0,28%0,29%0,29%0,31%0,34%0,36%
PNP0,00%0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%
Totaal nonBERD gewest0,74%0,77%0,79%0,78%0,80%0,88%0,87%
Totaal nonBERD gemeenschap0,79%0,82%0,84%0,83%0,85%0,96%0,96%
BERD collectieve onderzoekscentra0,03%0,03%0,03%0,03%0,03%0,02%0,02%

Bron: CFS-STAT en NBB-stat.

Tabel 7. O&O-intensiteit voor 2017 opgesplitst voor de HERD

2017
HERD gewest
Universiteiten0,47%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,02%
HERD gemeenschap
Universiteiten0,55%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,02%
2017
HERD gewest
Universiteiten0,47%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,02%
HERD gemeenschap
Universiteiten0,55%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,02%
2017
HERD gewest
Universiteiten0,47%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,02%
HERD gemeenschap
Universiteiten0,55%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,02%

Bron: CFS-STAT en NBB-stat.

Tabel 8 geeft voor de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra een opdeling van de O&O-intensiteit naar publieke en private financiering voor 2017. De non-profit sector is voor 0,63% publiek en voor 0,24% privaat gefinancierd. De HERD is hoofdzakelijk publiek gefinancierd, terwijl bij de GOVERD de financiering publiek/privaat meer in evenwicht is.

Tabel 8. O&O-intensiteit van de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra voor 2017, opgedeeld naar publieke versus private financiering

O&O-intensiteit publiek gefinancierdO&O-intensiteit privaat gefinancierdTotale O&O-intensiteit
HERD gewest0,43%0,08%0,51%
HERD gemeenschap0,51%0,09%0,59%
GOVERD0,20%0,16%0,36%
PNP0,01%0,00%0,01%
Totaal nonBERD gewest0,63%0,24%0,87%
Totaal nonBERD gemeenschap0,71%0,25%0,96%
BERD collectieve onderzoekscentra0,02%0,01%0,02%
O&O-intensiteit publiek gefinancierdO&O-intensiteit privaat gefinancierdTotale O&O-intensiteit
HERD gewest0,43%0,08%0,51%
HERD gemeenschap0,51%0,09%0,59%
GOVERD0,20%0,16%0,36%
PNP0,01%0,00%0,01%
Totaal nonBERD gewest0,63%0,24%0,87%
Totaal nonBERD gemeenschap0,71%0,25%0,96%
BERD collectieve onderzoekscentra0,02%0,01%0,02%
O&O-intensiteit publiek gefinancierdO&O-intensiteit privaat gefinancierdTotale O&O-intensiteit
HERD gewest0,43%0,08%0,51%
HERD gemeenschap0,51%0,09%0,59%
GOVERD0,20%0,16%0,36%
PNP0,01%0,00%0,01%
Totaal nonBERD gewest0,63%0,24%0,87%
Totaal nonBERD gemeenschap0,71%0,25%0,96%
BERD collectieve onderzoekscentra0,02%0,01%0,02%