2.3.2O&O-intensiteit

In dit hoofdstuk worden de O&O-uitgaven gerelateerd tot het Bruto Binnenlands Product om zo de O&O-intensiteit voor de publieke sectoren te kunnen beoordelen.

Tabel 6 geeft voor de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra een berekening van deze O&O-intensiteit voor de periode 2015-2021. De non-profit sector is verantwoordelijk voor een O&O-intensiteit van 0,99% in 2021, waarvan 0,56% voor het hoger onderwijs (HERD), 0,41% voor de publieke onderzoekscentra (GOVERD), en 0,02% voor de particuliere non-profit instellingen (PNP).. De O&O-intensiteit van de GOVERD en HERD steeg aanzienlijk tussen 2015 en 2020. Voor 2021 is er een stagnering van de o&o intensiteit voor beide sectoren, maar het cijfer blijft hoger dan voor 2019.

Tabel 7 geeft een detailweergave van de HERD voor 2021.

Tabel 6. O&O-intensiteit van de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra (2015-2021)

2015201620172018201920202021
HERD gewest0,48%0,52%0,50%0,52%0,54%0,58%0,56%
HERD gemeenschap0,53%0,61%0,59%0,59%0,62%0,67%0,65%
GOVERD0,31%0,34%0,35%0,37%0,39%0,42%0,41%
PNP0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%0,02%0,02%
Totaal nonBERD gewest0,80%0,87%0,87%0,90%0,95%1,01%0,99%
Totaal nonBERD gemeenschap0,85%0,96%0,96%0,97%1,03%1,10%1,07%
BERD collectieve onderzoekscentra0,03%0,02%0,02%0,02%0,02%0,03%0,03%
2015201620172018201920202021
HERD gewest0,48%0,52%0,50%0,52%0,54%0,58%0,56%
HERD gemeenschap0,53%0,61%0,59%0,59%0,62%0,67%0,65%
GOVERD0,31%0,34%0,35%0,37%0,39%0,42%0,41%
PNP0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%0,02%0,02%
Totaal nonBERD gewest0,80%0,87%0,87%0,90%0,95%1,01%0,99%
Totaal nonBERD gemeenschap0,85%0,96%0,96%0,97%1,03%1,10%1,07%
BERD collectieve onderzoekscentra0,03%0,02%0,02%0,02%0,02%0,03%0,03%
2015201620172018201920202021
HERD gewest0,48%0,52%0,50%0,52%0,54%0,58%0,56%
HERD gemeenschap0,53%0,61%0,59%0,59%0,62%0,67%0,65%
GOVERD0,31%0,34%0,35%0,37%0,39%0,42%0,41%
PNP0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%0,02%0,02%
Totaal nonBERD gewest0,80%0,87%0,87%0,90%0,95%1,01%0,99%
Totaal nonBERD gemeenschap0,85%0,96%0,96%0,97%1,03%1,10%1,07%
BERD collectieve onderzoekscentra0,03%0,02%0,02%0,02%0,02%0,03%0,03%

Bron: CFS-STAT en NBB-stat.

Tabel 7. O&O-intensiteit voor 2021 opgesplitst voor de HERD

2021
HERD gewest
Universiteiten0,52%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,03%
HERD gemeenschap
Universiteiten0,60%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,03%
2021
HERD gewest
Universiteiten0,52%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,03%
HERD gemeenschap
Universiteiten0,60%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,03%
2021
HERD gewest
Universiteiten0,52%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,03%
HERD gemeenschap
Universiteiten0,60%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,03%

Bron: CFS-STAT en NBB-stat.

Tabel 8 geeft voor de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra een opdeling van de O&O-intensiteit naar publieke en private financiering voor 2021. De non-profit sector is voor 0,69% publiek en voor 0,29% privaat gefinancierd. De HERD is hoofdzakelijk publiek gefinancierd, terwijl bij de GOVERD de financiering publiek/privaat meer in evenwicht is.

Tabel 8. O&O-intensiteit van de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra voor 2021, opgedeeld naar publieke versus private financiering

O&O-intensiteit publiek gefinancierdO&O-intensiteit privaat gefinancierdTotale O&O-intensiteit
HERD gewest0,48%0,08%0,56%
HERD gemeenschap0,56%0,09%0,65%
GOVERD0,20%0,21%0,41%
PNP0,01%0,01%0,02%
Totaal nonBERD gewest0,69%0,29%0,95%
Totaal nonBERD gemeenschap0,77%0,30%1,07%
BERD collectieve onderzoekscentra0,02%0,01%0,03%
O&O-intensiteit publiek gefinancierdO&O-intensiteit privaat gefinancierdTotale O&O-intensiteit
HERD gewest0,48%0,08%0,56%
HERD gemeenschap0,56%0,09%0,65%
GOVERD0,20%0,21%0,41%
PNP0,01%0,01%0,02%
Totaal nonBERD gewest0,69%0,29%0,95%
Totaal nonBERD gemeenschap0,77%0,30%1,07%
BERD collectieve onderzoekscentra0,02%0,01%0,03%
O&O-intensiteit publiek gefinancierdO&O-intensiteit privaat gefinancierdTotale O&O-intensiteit
HERD gewest0,48%0,08%0,56%
HERD gemeenschap0,56%0,09%0,65%
GOVERD0,20%0,21%0,41%
PNP0,01%0,01%0,02%
Totaal nonBERD gewest0,69%0,29%0,95%
Totaal nonBERD gemeenschap0,77%0,30%1,07%
BERD collectieve onderzoekscentra0,02%0,01%0,03%