3.4.2Internationale vergelijking

Naast een gedetailleerde analyse van het O&O-personeel zelf is het interessant om dit te relateren tot de beroepsbevolking en de totale bevolking. Dit laat tevens ook toe om het O&O-personeel internationaal te vergelijken. Figuur 2 geeft een evolutie van het O&O-personeel als percentage van de totale beroepsbevolking. De Scandinavische landen en Oostenrijk hebben het hoogste aandeel O&O-personeel. Ook voor Vlaanderen is het aandeel van 1,59% hoog in vergelijking met de West-Europese landen en een pak hoger dan het EU28 gemiddelde.

Figuur 2. Internationale vergelijking van het O&O-personeel als percentage van de beroepsbevolking

China (2016)Spanje* (2016)Rusland* (2016)Italië* (2016)EU28* (2016)Verenigd Koninkrijk* (2016)Japan* (2016)Frankrijk* (2017)Nederland* (2016)Noorwegen* (2016)Duitsland* (2016)België* (2016)Vlaams Gewest (2016)Korea (2016)Oostenrijk* (2016)Zweden* (2016)Finland* (2016)Denemarken* (2016)OESO en EU lidstaten, EU28, en Vlaanderen0,00%0,20%0,40%0,60%0,80%1,00%1,20%1,40%1,60%1,80%2,00%2,20%Percentage van de beroepsbevolkingChina (2016)Spanje* (2016)Rusland* (2016)Italië* (2016)EU28* (2016)Verenigd Koninkrijk* (2016)Japan* (2016)Frankrijk* (2017)Nederland* (2016)Noorwegen* (2016)Duitsland* (2016)België* (2016)Vlaams Gewest (2016)Korea (2016)Oostenrijk* (2016)Zweden* (2016)Finland* (2016)Denemarken* (2016)0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,002,20 China (2016)Spanje* (2016)Rusland* (2016)Italië* (2016)EU28* (2016)Verenigd Koninkrijk* (2016)Japan* (2016)Frankrijk* (2017)Nederland* (2016)Noorwegen* (2016)Duitsland* (2016)België* (2016)Vlaams Gewest (2016)Korea (2016)Oostenrijk* (2016)Zweden* (2016)Finland* (2016)Denemarken* (2016)OESO en EU lidstaten, EU28, en Vlaanderen0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%Percentage van de beroepsbevolkingChina (2016)Spanje* (2016)Rusland* (2016)Italië* (2016)EU28* (2016)Verenigd Koninkrijk* (2016)Japan* (2016)Frankrijk* (2017)Nederland* (2016)Noorwegen* (2016)Duitsland* (2016)België* (2016)Vlaams Gewest (2016)Korea (2016)Oostenrijk* (2016)Zweden* (2016)Finland* (2016)Denemarken* (2016)0,000,501,001,502,00 China (2016)Spanje* (2016)Rusland* (2016)Italië* (2016)EU28* (2016)Verenigd Koninkrijk* (2016)Japan* (2016)Frankrijk* (2017)Nederland* (2016)Noorwegen* (2016)Duitsland* (2016)België* (2016)Vlaams Gewest (2016)Korea (2016)Oostenrijk* (2016)Zweden* (2016)Finland* (2016)Denemarken* (2016)OESO en EU lidstaten, EU28, en Vlaanderen0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%Percentage van de beroepsbevolkingChina (2016)Spanje* (2016)Rusland* (2016)Italië* (2016)EU28* (2016)Verenigd Koninkrijk* (2016)Japan* (2016)Frankrijk* (2017)Nederland* (2016)Noorwegen* (2016)Duitsland* (2016)België* (2016)Vlaams Gewest (2016)Korea (2016)Oostenrijk* (2016)Zweden* (2016)Finland* (2016)Denemarken* (2016)0,000,501,001,502,00

* Spanje, Italië, Rusland, EU-28, VK, Oostenrijk, België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken: schatting; Japan, Oostenrijk, Spanje: andere definitie; Zweden: voorlopig; Italië: breuk in tijdreeks

Bron: OECD database MSTI.

Figuur 3 toont het totale O&O-personeel als percentage van de totale bevolking. Opnieuw hebben de Scandinavische landen een hoge ratio, met Denemarken op kop met een percentage van meer dan 1%. Ook Finland, Noorwegen, en Zweden halen cijfers die de 0,85% benaderen of overstijgen. Vlaanderen scoort hier eerder gemiddeld, maar wel hoger dan het EU28 gemiddelde en Japan.

Figuur 3. Internationale vergelijking van het O&O-personeel als percentage van de totale bevolking

EU28* (2016)Frankrijk* (2017)België* (2016)Japan* (2016)Vlaams Gewest (2016)Nederland (2016)Duitsland (2016)Noorwegen (2016)Finland (2016)Zweden* (2016)Denemarken (2016)OESO en EU lidstaten, EU28, en Vlaanderen0,00%0,10%0,20%0,30%0,40%0,50%0,60%0,70%0,80%0,90%1,00%1,10%Percentage van de totale bevolkingEU28* (2016)Frankrijk* (2017)België* (2016)Japan* (2016)Vlaams Gewest (2016)Nederland (2016)Duitsland (2016)Noorwegen (2016)Finland (2016)Zweden* (2016)Denemarken (2016)0,000,100,200,300,400,500,600,700,800,901,001,10 EU28* (2016)Frankrijk* (2017)België* (2016)Japan* (2016)Vlaams Gewest (2016)Nederland (2016)Duitsland (2016)Noorwegen (2016)Finland (2016)Zweden* (2016)Denemarken (2016)OESO en EU lidstaten, EU28, en Vlaanderen0,00%0,20%0,40%0,60%0,80%1,00%Percentage van de totale bevolkingEU28* (2016)Frankrijk* (2017)België* (2016)Japan* (2016)Vlaams Gewest (2016)Nederland (2016)Duitsland (2016)Noorwegen (2016)Finland (2016)Zweden* (2016)Denemarken (2016)0,000,200,400,600,801,00 EU28* (2016)Frankrijk* (2017)België* (2016)Japan* (2016)Vlaams Gewest (2016)Nederland (2016)Duitsland (2016)Noorwegen (2016)Finland (2016)Zweden* (2016)Denemarken (2016)OESO en EU lidstaten, EU28, en Vlaanderen0,00%0,20%0,40%0,60%0,80%1,00%Percentage van de totale bevolkingEU28* (2016)Frankrijk* (2017)België* (2016)Japan* (2016)Vlaams Gewest (2016)Nederland (2016)Duitsland (2016)Noorwegen (2016)Finland (2016)Zweden* (2016)Denemarken (2016)0,000,200,400,600,801,00

* België, Frankrijk, EU-28: schatting; Japan: andere definitie; Zweden: voorlopig cijfer

Bron: OECD database MSTI.