3.4.2Internationale vergelijking

Naast een gedetailleerde analyse van het O&O-personeel zelf is het interessant om dit te relateren tot de beroepsbevolking en de totale bevolking. Dit laat tevens ook toe om het O&O-personeel internationaal te vergelijken. Figuur 2 geeft een evolutie van het O&O-personeel als percentage van de totale beroepsbevolking. De Scandinavische landen hebben het hoogste aandeel O&O-personeel. Ook voor Vlaanderen is het aandeel van 1,54% hoog in vergelijking met de West-Europese landen en een pak hoger dan het EU28 gemiddelde.

Figuur 2. Internationale vergelijking van het O&O-personeel als percentage van de beroepsbevolking

EU28* (2014)Verenigd Koninkrijk* (2014)Japan* (2015)België* (2014)Nederland* (2014)Frankrijk* (2014)Duitsland* (2014)Noorwegen (2014)Vlaams Gewest (2015)Zweden* (2014)Finland (2014)Denemarken* (2014)EU lidstaten, EU28, en Vlaanderen0,00%0,20%0,40%0,60%0,80%1,00%1,20%1,40%1,60%1,80%2,00%Percentage van de beroepsbevolkingEU28* (2014)Verenigd Koninkrijk* (2014)Japan* (2015)België* (2014)Nederland* (2014)Frankrijk* (2014)Duitsland* (2014)Noorwegen (2014)Vlaams Gewest (2015)Zweden* (2014)Finland (2014)Denemarken* (2014)0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,00 EU28* (2014)Verenigd Koninkrijk* (2014)Japan* (2015)België* (2014)Nederland* (2014)Frankrijk* (2014)Duitsland* (2014)Noorwegen (2014)Vlaams Gewest (2015)Zweden* (2014)Finland (2014)Denemarken* (2014)EU lidstaten, EU28, en Vlaanderen0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%Percentage van de beroepsbevolkingEU28* (2014)Verenigd Koninkrijk* (2014)Japan* (2015)België* (2014)Nederland* (2014)Frankrijk* (2014)Duitsland* (2014)Noorwegen (2014)Vlaams Gewest (2015)Zweden* (2014)Finland (2014)Denemarken* (2014)0,000,501,001,502,00 EU28* (2014)Verenigd Koninkrijk* (2014)Japan* (2015)België* (2014)Nederland* (2014)Frankrijk* (2014)Duitsland* (2014)Noorwegen (2014)Vlaams Gewest (2015)Zweden* (2014)Finland (2014)Denemarken* (2014)EU lidstaten, EU28, en Vlaanderen0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%Percentage van de beroepsbevolkingEU28* (2014)Verenigd Koninkrijk* (2014)Japan* (2015)België* (2014)Nederland* (2014)Frankrijk* (2014)Duitsland* (2014)Noorwegen (2014)Vlaams Gewest (2015)Zweden* (2014)Finland (2014)Denemarken* (2014)0,000,501,001,502,00

* EU28, Verenigd Koninkrijk, België, Japan, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, en Denemarken: schatting; Verenigd Koninkrijk: onderschatte data

Bron: OECD database MSTI.

Figuur 3 toont het totale O&O-personeel als percentage van de totale bevolking. Opnieuw hebben de Scandinavische landen een hoge ratio, met Denemarken op kop met een percentage van meer dan 1%. Ook Finland en Zweden halen cijfers die de 0,9% benaderen. Vlaanderen scoort hier opnieuw in de subtop net na Duitsland en veel hoger dan het EU28 gemiddelde en Japan.

Figuur 3. Internationale vergelijking van het O&O-personeel als percentage van de totale bevolking

EU28* (2014)België* (2014)Frankrijk (2014)Japan (2015)Vlaams Gewest (2015)Nederland (2014)Duitsland (2014)Noorwegen (2014)Zweden* (2014)Finland (2015)Denemarken (2014)EU lidstaten, EU28, en Vlaanderen0,00%0,10%0,20%0,30%0,40%0,50%0,60%0,70%0,80%0,90%1,00%1,10%Percentage van de totale bevolkingEU28* (2014)België* (2014)Frankrijk (2014)Japan (2015)Vlaams Gewest (2015)Nederland (2014)Duitsland (2014)Noorwegen (2014)Zweden* (2014)Finland (2015)Denemarken (2014)0,000,100,200,300,400,500,600,700,800,901,001,10 EU28* (2014)België* (2014)Frankrijk (2014)Japan (2015)Vlaams Gewest (2015)Nederland (2014)Duitsland (2014)Noorwegen (2014)Zweden* (2014)Finland (2015)Denemarken (2014)EU lidstaten, EU28, en Vlaanderen0,00%0,20%0,40%0,60%0,80%1,00%Percentage van de totale bevolkingEU28* (2014)België* (2014)Frankrijk (2014)Japan (2015)Vlaams Gewest (2015)Nederland (2014)Duitsland (2014)Noorwegen (2014)Zweden* (2014)Finland (2015)Denemarken (2014)0,000,200,400,600,801,00 EU28* (2014)België* (2014)Frankrijk (2014)Japan (2015)Vlaams Gewest (2015)Nederland (2014)Duitsland (2014)Noorwegen (2014)Zweden* (2014)Finland (2015)Denemarken (2014)EU lidstaten, EU28, en Vlaanderen0,00%0,20%0,40%0,60%0,80%1,00%Percentage van de totale bevolkingEU28* (2014)België* (2014)Frankrijk (2014)Japan (2015)Vlaams Gewest (2015)Nederland (2014)Duitsland (2014)Noorwegen (2014)Zweden* (2014)Finland (2015)Denemarken (2014)0,000,200,400,600,801,00

* EU28 en België: schatting; Zweden: onderschatte data

Bron: OECD database MSTI.