4.2.2Web of Science

In dit deel bekijken we nader in welke mate publicaties uit de sociale en humane wetenschappen in Vlaanderen zijn opgenomen in de databanken van Web of Science. 

De VABB-WoS-publicaties kunnen nader worden ingedeeld naargelang de deeldatabank(en) waarin ze werden geïndexeerd (Figuur 2):

  • de Science Citation Index Expanded (SCIE), d.i. de grootste deeldatabank die de publicaties in de levens-, natuur- en technische wetenschappen dekt,
  • de Social Sciences Citation Index (SSCI),
  • de Arts and Humanities Citation Index (AHCI),
  • de twee proceedingsdatabanken, de Conference Proceedings Citation Index-Sciences (CPCI-S) en de Conference Proceedings Citation Index-Social Sciences and Humanities (CPCI-SSH), die voor de weergave in Figuur 2 werden geaggregeerd.

Figuur 2. Verdeling van VABB-WoS-publicaties over de verschillende indexen van Web of Science

Alle publicatietypes in het VABB-SHW hebben in de loop der jaren een toename in aantallen publicaties gekend. De meest opvallende verandering in Figuur 3 is ongetwijfeld de sterke stijging van het aantal VABB-WoS-publicaties, die sinds 2007 de grootste groep uitmaken. Het gaat voornamelijk om tijdschriftartikelen (gemiddeld 96,3% van VABB-WoS). Ook het jaarlijkse aantal hoofdstukken in boeken is bijna verzevenvoudigd. In 2016 stellen we een lichte terugval in aantal publicaties vast. De sterkere daling in 2017 is voornamelijk te wijten aan het feit dat niet alle publicaties tijdig worden geregistreerd, eerder dan aan een daling van de productiviteit van SHW-onderzoekers in Vlaanderen.

Figuur 3. Evolutie van publicatietypes in het VABB-SHW

TijdschriftartikelenBoeken als auteurBoeken als editorHoofdstukken in boekenProceedingsTijdschriftartikelen of proceedings in WoS05001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.500Aantal publicaties200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017Jaar050010001500200025003000350040004500200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 TijdschriftartikelenBoeken als auteurBoeken als editorHoofdstukken in boekenProceedingsTijdschriftartikelen of proceedings in WoS01.0002.0003.0004.000Aantal publicaties200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017Jaar01000200030004000200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017 TijdschriftartikelenBoeken als auteurBoeken als editorHoofdstukken in boekenProceedingsTijdschriftartikelen of proceedings in WoS01.0002.0003.0004.000Aantal publicaties200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017Jaar01000200030004000200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

Publicatietypes per discipline

Het aandeel publicaties in VABB-WoS vs. VABB-GP is sterk afhankelijk van de discipline. In de rechtswetenschappen is bijvoorbeeld minder dan 8% van de publicaties opgenomen in WoS, terwijl het aandeel in sociale gezondheidswetenschappen 79% bedraagt (Figuur 4). Grosso modo zijn publicaties uit de sociale wetenschappen vaker in WoS opgenomen dan die uit de humane wetenschappen (respectievelijk 51% en 26%), maar in beide wetenschapsgebieden bestaan er grote verschillen tussen disciplines.

De disciplines die het meest frequent in WoS-geïndexeerde kanalen publiceren – sociale gezondheidswetenschappen, psychologie, economie, pedagogie en sociologie – hebben een laag aandeel aan boekpublicaties, ook in vergelijking met de tijdschriftartikelen in VABB-GP. Sommige andere disciplines, zoals taalkunde, wijsbegeerte en kunstgeschiedenis, hebben een eerder evenwichtig profiel, in de zin dat de drie deelverzamelingen vergelijkbaar qua grootte zijn.

Figuur 4. Aandeel VABB-WoS-publicaties per discipline

BoekpublicatieTijdschriftartikelArtikel of proceeding in WoSArcheologieCommunicatiewetensch.CriminologieEconomieGeschiedenisGodgeleerdheidKunstgeschiedenisLetterkundePedagogiePolitieke wetenschappenPsychologieRechtswetensch.Socialegezondh.wet.SociologieTaalkundeWijsbegeerte0%20%40%60%80%100% BoekpublicatieTijdschriftartikelArtikel of proceeding in WoSArcheologieCommunicatiewetensch.CriminologieEconomieGeschiedenisGodgeleerdheidKunstgeschiedenisLetterkundePedagogiePolitieke wetenschappenPsychologieRechtswetensch.Socialegezondh.wet.SociologieTaalkundeWijsbegeerte0%20%40%60%80%100% BoekpublicatieTijdschriftartikelArtikel of proceeding in WoSArcheologieCommunicatiewetensch.CriminologieEconomieGeschiedenisGodgeleerdheidKunstgeschiedenisLetterkundePedagogiePolitieke wetenschappenPsychologieRechtswetensch.Socialegezondh.wet.SociologieTaalkundeWijsbegeerte0%20%40%60%80%100%