5.1.3Deelname volgens deelnemerscategorieën

Uit de vergelijking van de relatieve Vlaamse deelname van de Vlaamse instellingen (zie Figuren 1a, 1b en 2) blijkt dat het relatieve aandeel van de universiteiten en hogescholen in aantal deelnames daalt van 6KP naar 7KP en nog verder naar H2020. De  relatieve deelnametoelage en return daarentegen stijgen van 6KP naar 7KP en dalen dan opnieuw naar H2020.

Het relatieve aantal deelnames van de bedrijven is licht gestegen van 7KP naar H2020, net als de relatieve deelnametoelage en de return.

Voor de onderzoekscentra zien we een lichte daling in het relatieve aantal deelnames van 6KP naar 7KP en verder naar H2020 en een stijging in de relatieve deelnametoelage en Vlaamse return.

Figuur 1a. Relatieve Vlaamse deelname in 6KP, 7KP en H2020 volgens deelnemerscategorie (aantal deelnames)

Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenH2020*7KP6KPEuropese Kaderprogramma's0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Aantal deelnames (relatief)H2020*7KP6KP0102030405060708090100Universiteiten …: 36,02% Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenH2020*7KP6KPEuropese Kaderprogramma's0%20%40%60%80%100%Aantal deelnames (relatief)H2020*7KP6KP020406080100 Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenH2020*7KP6KPEuropese Kaderprogramma's0%20%40%60%80%100%Aantal deelnames (relatief)H2020*7KP6KP020406080100

* status op 13 maart 2019 waarbij 58% van het voorziene Europese deelnamebudget is toegewezen

Figuur 1b. Relatieve Vlaamse deelname in 6KP, 7KP en H2020 volgens deelnemerscategorie (deelnametoelage)

Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenH2020*7KP6KPEuropese Kaderprogramma's0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Deelnametoelage (in miljoen euro) (relatief)H2020*7KP6KP0102030405060708090100 Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenH2020*7KP6KPEuropese Kaderprogramma's0%20%40%60%80%100%Deelnametoelage (in miljoen euro) (relatief)H2020*7KP6KP020406080100 Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenH2020*7KP6KPEuropese Kaderprogramma's0%20%40%60%80%100%Deelnametoelage (in miljoen euro) (relatief)H2020*7KP6KP020406080100

* status op 13 maart 2019 waarbij 58% van het voorziene Europese deelnamebudget is toegewezen

Figuur 2. Aandeel van de deelnemerscategorieën in de Vlaamse return

Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenH2020*7KP6KPEuropese Kaderprogramma's0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%Percentage returnH2020*7KP6KP0,000,501,001,502,002,503,00 Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenH2020*7KP6KPEuropese Kaderprogramma's0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%Percentage returnH2020*7KP6KP0,000,501,001,502,002,503,00 Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenH2020*7KP6KPEuropese Kaderprogramma's0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%Percentage returnH2020*7KP6KP0123

* status op 13 maart 2019 waarbij 58% van het voorziene Europese deelnamebudget is toegewezen