3.3.2Vrouwen aan de universiteit

Er is een evolutie naar een meer genderevenwichtige samenstelling in het wetenschappelijk personeel (WP) aan de Vlaamse universiteiten. Van het totaal aantal WP was 57% man en 43% vrouw in 2020, tegenover respectievelijk 59% en 41% in 2010. Deze evolutie is te danken aan de trend bij hogere graden: terwijl het aantal vrouwen bij pre-doctoraal medewerkers stabiel bleef op 48% tussen 2010 en 2020, steeg het aantal vrouwen bij het ZAP in strikte zin (docent en hoger) van 20% in 2010 tot 29% in 2020. Er blijven wel verschillen in wetenschappelijke loopbanen bestaan: in 2020 was 48% van de predoctorale medewerkers vrouw, en maar 39% van de postdoctorale medewerkers (zonder ZAP).

Een gelijkaardige evolutie speelt zich af bij het aandeel vrouwen in de bestuursorganen van de universiteiten: waar in 2015 gemiddeld 24% van de leden van het bestuurscollege vrouwen waren, is dat in 2020 31% (32% respectievelijk 39% voor de raad van bestuur).  Op het niveau van de faculteiten is wel slechts 9% van de decanen vrouw. 54% van de decanale leidingsploegen (decanen en vice-decanen samen) bestaat uit minstens 33% vrouwen.

Ook bij het ATP is er een trend naar meer vrouwen bij de hogere graden. Zo is er in graad 9 in 2020 een kleine meerderheid van 52% vrouwen, terwijl dat in 2004 nog maar 37% was. Toch is ook bij het ATP de mannen oververtegenwoordigd bij de hoogste graden, in 2020 vanaf graad 10.

Meer informatie en recente initiatieven zijn te vinden op: https://vlir.be/beleidsdomeinen/diversiteit-en-sociaal-beleid/

Figuur 1. Verticale segregatie over de verschillende academische graden van het Academisch Personeel (AP) aan de Vlaamse universiteiten (2010 - 2020)

man 2010vrouw 2010man 2020vrouw 20200%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Verticale segregatieAAP-AssistentWP-DoctoraalAAP-Doctor-AssistentWP-Postdoctoraal(Tenure track) docentHoofddocentHoogleraar(Buiten) Gewoon hoogleraarAcademische graad0102030405060708090100AAP-AssistentWP-DoctoraalAAP-Doctor-AssistentWP-Postdoctoraal(Tenure track) docentHoofddocentHoogleraar(Buiten) Gewoon hoogleraar man 2010vrouw 2010man 2020vrouw 20200%20%40%60%80%100%Verticale segregatieAAP-AssistentWP-DoctoraalAAP-Doctor-AssistentWP-Postdoctoraal(Tenure track) docentHoofddocentHoogleraar(Buiten) Gewoon hoogleraarAcademische graad020406080100AAP-AssistentWP-DoctoraalAAP-Doctor-AssistentWP-Postdoctoraal(Tenure track) docentHoofddocentHoogleraar(Buiten) Gewoon hoogleraar man 2010vrouw 2010man 2020vrouw 20200%20%40%60%80%100%Verticale segregatieAAP-AssistentWP-DoctoraalAAP-Doctor-AssistentWP-Postdoctoraal(Tenure track) docentHoofddocentHoogleraar(Buiten) Gewoon hoogleraarAcademische graad020406080100AAP-AssistentWP-DoctoraalAAP-Doctor-AssistentWP-Postdoctoraal(Tenure track) docentHoofddocentHoogleraar(Buiten) Gewoon hoogleraar