3.3.2Vrouwen aan de universiteit

Er is een evolutie naar een meer genderevenwichtige samenstelling in het wetenschappelijk personeel (WP) aan de Vlaamse universiteiten. Onder jongere onderzoekers is er een stabiel genderevenwicht: 47% van het WP-doctoraal zijn vrouwen, zowel in 2018 als in 2010. In de postdoctorale fase is er minder evenwicht: WP-post-doctoraal heeft 40% vrouwen in 2018 (37% in 2010) en slechts 20,5% van de ZAP'ers (hoogleraren en gewoon hoogleraren samen) waren vrouwen in 2018 tegenover 12,5% in 2010. 
Enerzijds stijgt het aandeel vrouwen in hogere graden mede door de grotere instroom van vrouwen in lagere graden, anderzijds blijft de academische loopbaan nog genderlekken vertonen. 

Een gelijkaardige evolutie speelt zich af bij het aandeel vrouwen in de bestuursorganen van de universiteiten: waar in 2015 gemiddeld 24% van de leden van het bestuurscollege vrouwen waren, is dat in 2019 37% (32% respectievelijk 37% voor de raad van bestuur). 

In juni 2019 ondertekenden de Vlaamse rectoren een nieuw gendercharter, een hernieuwing van de engagementen uit het VLIR-actieplan Gender uit 2013, om een versnelling hoger te schakelen in de inspanningen voor gendergelijkheid. 

Figuur 2. Verticale segregatie over de verschillende academische graden van het Academisch Personeel (AP) aan de Vlaamse universiteiten (2010 - 2018)

man 2010vrouw 2010man 2018vrouw 20180%10%20%30%40%50%60%70%80%90%Verticale segregatieAAP-AssistentWP-DoctoraalAAP-Doctor-AssistentWP-Postdoctoraal(Tenure track) docentHoofddocentHoogleraar(Buiten) Gewoon hoogleraarAcademische graad0102030405060708090AAP-AssistentWP-DoctoraalAAP-Doctor-AssistentWP-Postdoctoraal(Tenure track) docentHoofddocentHoogleraar(Buiten) Gewoon hoogleraar man 2010vrouw 2010man 2018vrouw 20180%20%40%60%80%Verticale segregatieAAP-AssistentWP-DoctoraalAAP-Doctor-AssistentWP-Postdoctoraal(Tenure track) docentHoofddocentHoogleraar(Buiten) Gewoon hoogleraarAcademische graad020406080AAP-AssistentWP-DoctoraalAAP-Doctor-AssistentWP-Postdoctoraal(Tenure track) docentHoofddocentHoogleraar(Buiten) Gewoon hoogleraar man 2010vrouw 2010man 2018vrouw 20180%20%40%60%80%Verticale segregatieAAP-AssistentWP-DoctoraalAAP-Doctor-AssistentWP-Postdoctoraal(Tenure track) docentHoofddocentHoogleraar(Buiten) Gewoon hoogleraarAcademische graad020406080AAP-AssistentWP-DoctoraalAAP-Doctor-AssistentWP-Postdoctoraal(Tenure track) docentHoofddocentHoogleraar(Buiten) Gewoon hoogleraar