3.5.3O&O-personeel volgens types van O&O-actieve ondernemingen

Figgur 4a en Figuur 4b geven de verdeling weer van de cijfers voor O&O-personeel (in voltijdse equivalenten) voor respectievelijk 2016 en 2017 over de verschillende types O&O-actieve ondernemingen. Deze figuren tonen duidelijk dat, net zoals de uitgaven voor interne O&O, ook de cijfers voor O&O-personeel sterk geconcentreerd zijn bij een specifieke groep van ondernemingen. De top-50 ondernemingen met de hoogste uitgaven voor interne O&O vertegenwoordigen iets meer dan 36% van het totale O&O-personeel bij de ondernemingen in Vlaanderen.1 De overige ondernemingen met permanente O&O-activiteiten vertegenwoordigen nog eens 54% van het totale O&O-personeel. De ondernemingen met occasionele O&O en de ondernemingen die vallen buiten de set van gekende of vermoede O&O-spelers, vertegenwoordigen elk ongeveer 3% à 5% van het totale O&O-personeel bij de in Vlaanderen gevestigde ondernemingen.

Figuur 4a. O&O-personeel in 2016 volgens types van O&O-actieve ondernemingen

Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O3,2%5,4%54,5%36,9% Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O3,2%5,4%54,5%36,9% Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O3,2%5,4%54,5%36,9%

Figuur 4b. O&O-personeel in 2017 volgens types van O&O-actieve ondernemingen

Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O3,8%5,6%54,2%36,4% Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O3,8%5,6%54,2%36,4% Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O3,8%5,6%54,2%36,4%

1 De ondernemingen werden gerangschikt op basis van hun gemiddelde uitgaven voor interne O&O, zoals afgeleid uit de huidige bevraging.