3.5.5O&O-personeelsintensiteit volgens ondernemingsgrootte

De O&O-intensiteiten in termen van personeel kunnen voor 2016 en 2017 eveneens volgens ondernemingsgrootte weergegeven worden (Figuur 7a en Figuur 7b). Net als bij de O&O-intensiteiten in financiële termen, zien we ook hier dat vooral de erg kleine ondernemingen, met minder dan 10 werknemers, relatief meer O&O-intensief zijn: ruwweg 30% van hun personeel is actief betrokken bij hun interne O&O-activiteiten. Hoewel deze kleine ondernemingen in absolute termen kleine O&O-spelers zijn in vergelijking met de top-50 ondernemingen, zijn ze dus wel intensief met O&O bezig. Nagenoeg de helft van deze micro-ondernemingen met relatief hoge O&O-personeelsintensiteit zijn hightech dienstenondernemingen. Gemiddeld zijn ze ook jonger: de mediaan van het jaar van oprichting van deze O&O-actieve ondernemingen met minder dan 10 werknemers is 2008. Voor de overige O&O-actieve ondernemingen is de mediaan van het jaar van oprichting 1992. Ruim de helft van de bevraagde ondernemingen uit de sector O&O-diensten (NACE 72) zijn dan ook micro-ondernemingen met minder dan 10 werknemers.

Figuur 7a. Aandeel O&O-personeel in 2016 in het totale personeelsaantal, opgedeeld volgens ondernemingsgrootte

0-910-4950-249250-499500 of meerAantal personeelsleden0%5%10%15%20%25%30%35%Aandeel O&O-personeel in het totale personeelsaantal0-910-4950-249250-499500 of meer05101520253035 0-910-4950-249250-499500 of meerAantal personeelsleden0%5%10%15%20%25%30%35%Aandeel O&O-personeel in het totale personeelsaantal0-910-4950-249250-499500 of meer05101520253035 0-910-4950-249250-499500 of meerAantal personeelsleden0%10%20%30%Aandeel O&O-personeel in het totale personeelsaantal0-910-4950-249250-499500 of meer0102030

Figuur 7b. Aandeel O&O-personeel in 2017 in het totale personeelsaantal, opgedeeld volgens ondernemingsgrootte

0-910-4950-249250-499500 of meerAantal personeelsleden0%5%10%15%20%25%30%35%Aandeel O&O-personeel in het totale personeelsaantal0-910-4950-249250-499500 of meer05101520253035 0-910-4950-249250-499500 of meerAantal personeelsleden0%5%10%15%20%25%30%35%Aandeel O&O-personeel in het totale personeelsaantal0-910-4950-249250-499500 of meer05101520253035 0-910-4950-249250-499500 of meerAantal personeelsleden0%10%20%30%Aandeel O&O-personeel in het totale personeelsaantal0-910-4950-249250-499500 of meer0102030