3.6.1O&O-personeel volgens sector

Tabel 1 geeft voor de non-profit sector een evolutie weer van het O&O-personeel tussen 2009 en 2019 (in voltijdse equivalenten). Het O&O-personeel binnen de non-profit organisaties (NPO’s) bedroeg in 2019 ongeveer 20.900 voltijdse equivalenten en dit cijfer steeg gestaag over de jaren heen. Iets meer dan 15.200 voltijdse equivalenten ressorteren onder het hoger onderwijs (HESgewest) en bijna 5.400 bij de publieke onderzoekscentra (GOV). De stijging van het O&O-personeel voor HESgewest tussen 2014-2019 bedroeg ongeveer 12%, maar de relatieve stijging bij de publieke onderzoekscentra is heel wat groter dan die bij het hoger onderwijs.

Tabel 1. O&O-personeel (in voltijdse equivalenten) in de publieke sector (2011-2019)

201120122013201420152016201720182019% groei 2014-2019
HES gewest13.14913.40813.81714.29914.45413.91714.10714.71115.2236,5%
Universiteiten11.71811.91012.40513.32313.48312.95913.07413.53214.029
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra267272265414396325311404370
Hogescholen1.1641.2251.147562574634722775823
HES gemeenschap14.74914.96615.35815.82116.02216.12716.31216.73217.3259,5%
Universiteiten13.10913.34013.82514.82815.02815.13915.24615.51816.096
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra267272265414396325311404370
Hogescholen1.3741.3541.268579597663756810859
GOV3.3653.7223.8324.1414.2124.4864.7675.1495.37229,7%
(Federale en Vlaamse) overheidsinstellingen3.1383.5033.6133.8803.9524.2394.5224.8985.119
Lagere overheden101415636349475356
Buitenlandse overheden217205205197197198198198198
PNP17212013124125226928027930225,2%
Totaal nonBES gewest16.68617.25017.78018.68118.91718.67319.15320.13920.89611,9%
Totaal nonBES gemeenschap18.28618.80819.32220.20320.48520.88221.35922.15922.99913,8%
BES collectieve onderzoekscentra461603629745733561563564573-23,1%
201120122013201420152016201720182019% groei 2014-2019
HES gewest13.14913.40813.81714.29914.45413.91714.10714.71115.2236,5%
Universiteiten11.71811.91012.40513.32313.48312.95913.07413.53214.029
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra267272265414396325311404370
Hogescholen1.1641.2251.147562574634722775823
HES gemeenschap14.74914.96615.35815.82116.02216.12716.31216.73217.3259,5%
Universiteiten13.10913.34013.82514.82815.02815.13915.24615.51816.096
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra267272265414396325311404370
Hogescholen1.3741.3541.268579597663756810859
GOV3.3653.7223.8324.1414.2124.4864.7675.1495.37229,7%
(Federale en Vlaamse) overheidsinstellingen3.1383.5033.6133.8803.9524.2394.5224.8985.119
Lagere overheden101415636349475356
Buitenlandse overheden217205205197197198198198198
PNP17212013124125226928027930225,2%
Totaal nonBES gewest16.68617.25017.78018.68118.91718.67319.15320.13920.89611,9%
Totaal nonBES gemeenschap18.28618.80819.32220.20320.48520.88221.35922.15922.99913,8%
BES collectieve onderzoekscentra461603629745733561563564573-23,1%
201120122013201420152016201720182019% groei 2014-2019
HES gewest13.14913.40813.81714.29914.45413.91714.10714.71115.2236,5%
Universiteiten11.71811.91012.40513.32313.48312.95913.07413.53214.029
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra267272265414396325311404370
Hogescholen1.1641.2251.147562574634722775823
HES gemeenschap14.74914.96615.35815.82116.02216.12716.31216.73217.3259,5%
Universiteiten13.10913.34013.82514.82815.02815.13915.24615.51816.096
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra267272265414396325311404370
Hogescholen1.3741.3541.268579597663756810859
GOV3.3653.7223.8324.1414.2124.4864.7675.1495.37229,7%
(Federale en Vlaamse) overheidsinstellingen3.1383.5033.6133.8803.9524.2394.5224.8985.119
Lagere overheden101415636349475356
Buitenlandse overheden217205205197197198198198198
PNP17212013124125226928027930225,2%
Totaal nonBES gewest16.68617.25017.78018.68118.91718.67319.15320.13920.89611,9%
Totaal nonBES gemeenschap18.28618.80819.32220.20320.48520.88221.35922.15922.99913,8%
BES collectieve onderzoekscentra461603629745733561563564573-23,1%

Bron: EWI en Belspo.

Figuur 1. O&O-personeel (in voltijdse equivalenten) in 2019, opgedeeld volgens sector

HES gewestGOVPNP72,2%26,4%HES gewest: 72,2% HES gewestGOVPNP72,2%26,4% HES gewestGOVPNP72,2%26,4%

Figuur 1 visualiseert de verdeling van het O&O-personeel (in voltijdse equivalenten) naar sector binnen de non-profit sector in 2019. Het hoger onderwijs (HESgewest) is goed voor ruim 72% van het O&O-personeel in de publieke sector, de publieke onderzoekscentra (GOV) voor ongeveer 26%.

Als referentie kunnen deze cijfers betreffende het O&O-personeel per sector naast de verdeling van de O&O-uitgaven per sector gelegd worden. Daaruit komt een duidelijk verschil naar voor tussen de opdeling naar O&O-personeel en O&O-uitgaven binnen de publieke sector.

Tabel 2a geeft voor de non-profit sector een opdeling van het O&O-personeel naar sector en geslacht voor 2019 (in voltijdse equivalenten) weer. Tabel 2b toont dat het genderevenwicht het dichtst benaderd wordt in het hoger onderwijs.

Tabel 2a. O&O-personeel (in voltijdse equivalenten) in 2019 volgens sector en geslacht

MannenVrouwenTotaal
in VTEin %in VTEin %in VTEin %
HES gewest7.78368,38%7.43978,19%15.22372,8%
Universiteiten7.26593,35%6.76490,92%14.02992,2%
Zelfstandige universitaire onderzoekscentra1371,76%2333,13%3702,4%
Hogescholen3814,89%4425,95%8235,4%
GOV3.41329,99%1.95920,59%5.37225,7%
PNP1861,63%1161,22%3021,4%
Totaal nonBES gewest11.382100%9.515100%20.896100,0%
BES collectieve onderzoekscentra368 205 573
MannenVrouwenTotaal
in VTEin %in VTEin %in VTEin %
HES gewest7.78368,38%7.43978,19%15.22372,8%
Universiteiten7.26593,35%6.76490,92%14.02992,2%
Zelfstandige universitaire onderzoekscentra1371,76%2333,13%3702,4%
Hogescholen3814,89%4425,95%8235,4%
GOV3.41329,99%1.95920,59%5.37225,7%
PNP1861,63%1161,22%3021,4%
Totaal nonBES gewest11.382100%9.515100%20.896100,0%
BES collectieve onderzoekscentra368 205 573
MannenVrouwenTotaal
in VTEin %in VTEin %in VTEin %
HES gewest7.78368,38%7.43978,19%15.22372,8%
Universiteiten7.26593,35%6.76490,92%14.02992,2%
Zelfstandige universitaire onderzoekscentra1371,76%2333,13%3702,4%
Hogescholen3814,89%4425,95%8235,4%
GOV3.41329,99%1.95920,59%5.37225,7%
PNP1861,63%1161,22%3021,4%
Totaal nonBES gewest11.382100%9.515100%20.896100,0%
BES collectieve onderzoekscentra368 205 573

Tabel 2b. Genderverdeling O&O-personeel (in voltijdse equivalenten) in 2019 volgens sector

MannenVrouwen
HES gewest51,13%48,87%
Universiteiten51,79%48,21%
Zelfstandige universitaire onderzoekscentra37,04%62,96%
Hogescholen46,27%53,73%
GOV63,53%36,47%
PNP61,53%38,47%
Totaal nonBES gewest54,47%45,53%
BES collectieve onderzoekscentra64,24%35,76%
MannenVrouwen
HES gewest51,13%48,87%
Universiteiten51,79%48,21%
Zelfstandige universitaire onderzoekscentra37,04%62,96%
Hogescholen46,27%53,73%
GOV63,53%36,47%
PNP61,53%38,47%
Totaal nonBES gewest54,47%45,53%
BES collectieve onderzoekscentra64,24%35,76%
MannenVrouwen
HES gewest51,13%48,87%
Universiteiten51,79%48,21%
Zelfstandige universitaire onderzoekscentra37,04%62,96%
Hogescholen46,27%53,73%
GOV63,53%36,47%
PNP61,53%38,47%
Totaal nonBES gewest54,47%45,53%
BES collectieve onderzoekscentra64,24%35,76%

Tabel 3a geeft voor de non-profit sector een opdeling van het O&O-personeel naar sector en functie voor 2019 (in voltijdse equivalenten) weer. Ruim driekwart van het O&O-personeel in de non-profit sector zijn onderzoekers. Terwijl 81% van het O&O-personeel binnen het hoger onderwijs onderzoekers zijn, is dit aandeel slechts 72% bij de publieke onderzoekscentra.

Tabel 3a. O&O-personeel (in voltijdse equivalenten) in 2019 volgens sector en functie

OnderzoekersTechnisch en overig personeelTotaal
in VTEin %in VTEin %in VTE
HES gewest12.39081,4%283218,6%15223
Universiteiten11.42481,4%260518,6%14029
Zelfstandige universitaire onderzoekscentra22260,0%14840,0%370
Hogescholen74490,4%799,6%823
GOV3.88072,2%149227,8%5372
PNP24079,7%6120,3%302
Totaal nonBES gewest16.51079,0%438621,0%20896
BES collectieve onderzoekscentra36363,4%21036,6%573
OnderzoekersTechnisch en overig personeelTotaal
in VTEin %in VTEin %in VTE
HES gewest12.39081,4%283218,6%15223
Universiteiten11.42481,4%260518,6%14029
Zelfstandige universitaire onderzoekscentra22260,0%14840,0%370
Hogescholen74490,4%799,6%823
GOV3.88072,2%149227,8%5372
PNP24079,7%6120,3%302
Totaal nonBES gewest16.51079,0%438621,0%20896
BES collectieve onderzoekscentra36363,4%21036,6%573
OnderzoekersTechnisch en overig personeelTotaal
in VTEin %in VTEin %in VTE
HES gewest12.39081,4%283218,6%15223
Universiteiten11.42481,4%260518,6%14029
Zelfstandige universitaire onderzoekscentra22260,0%14840,0%370
Hogescholen74490,4%799,6%823
GOV3.88072,2%149227,8%5372
PNP24079,7%6120,3%302
Totaal nonBES gewest16.51079,0%438621,0%20896
BES collectieve onderzoekscentra36363,4%21036,6%573

Tabel 3b geeft een verdere opdeling naar geslacht weer. Bij de onderzoekers zijn er meer mannen tewerkgesteld in de non-profit, terwijl het vrouwelijk O&O-personeel, zowel globaal als voor de verschillende sectoren, overwegend bestaat uit technisch en overig personeel. Daarnaast zijn vrouwelijke onderzoekers vaker tewerkgesteld binnen het hoger onderwijs dan bij de publieke onderzoekscentra.  

Tabel 3b. O&O-personeel (in voltijdse equivalenten) in 2019 volgens sector, functie, en geslacht

MannenVrouwen
OnderzoekersTechnisch en overig personeelTotaalOnderzoekersTechnisch en overig personeelTotaal
in VTEin %in VTEin %in VTEin VTEin %in VTEin %in VTE
HES gewest6.84187,9%94212,1%7.7835.54974,6%1.89025,4%7.439
Universiteiten6.39088,0%87512,0%7.2655.03474,4%1.73025,6%6.764
Zelfstandige universitaire onderzoekscentra9972,2%3827,8%13712362,2%11047,2%233
Hogescholen35292,5%297,5%38139288,8%5011,4%442
GOV2.68178,6%73221,4%3.4131.19855,9%76138,8%1.959
PNP14377,0%4323,0%1869738,7%1916,1%116
Totaal nonBES gewest9.66584,9%1.71615,1%11.3826.84570,9%2.67028,1%9.515
BES collectieve onderzoekscentra22460,8%14439,2%36814070,9%6531,9%205
MannenVrouwen
OnderzoekersTechnisch en overig personeelTotaalOnderzoekersTechnisch en overig personeelTotaal
in VTEin %in VTEin %in VTEin VTEin %in VTEin %in VTE
HES gewest6.84187,9%94212,1%7.7835.54974,6%1.89025,4%7.439
Universiteiten6.39088,0%87512,0%7.2655.03474,4%1.73025,6%6.764
Zelfstandige universitaire onderzoekscentra9972,2%3827,8%13712362,2%11047,2%233
Hogescholen35292,5%297,5%38139288,8%5011,4%442
GOV2.68178,6%73221,4%3.4131.19855,9%76138,8%1.959
PNP14377,0%4323,0%1869738,7%1916,1%116
Totaal nonBES gewest9.66584,9%1.71615,1%11.3826.84570,9%2.67028,1%9.515
BES collectieve onderzoekscentra22460,8%14439,2%36814070,9%6531,9%205
MannenVrouwen
OnderzoekersTechnisch en overig personeelTotaalOnderzoekersTechnisch en overig personeelTotaal
in VTEin %in VTEin %in VTEin VTEin %in VTEin %in VTE
HES gewest6.84187,9%94212,1%7.7835.54974,6%1.89025,4%7.439
Universiteiten6.39088,0%87512,0%7.2655.03474,4%1.73025,6%6.764
Zelfstandige universitaire onderzoekscentra9972,2%3827,8%13712362,2%11047,2%233
Hogescholen35292,5%297,5%38139288,8%5011,4%442
GOV2.68178,6%73221,4%3.4131.19855,9%76138,8%1.959
PNP14377,0%4323,0%1869738,7%1916,1%116
Totaal nonBES gewest9.66584,9%1.71615,1%11.3826.84570,9%2.67028,1%9.515
BES collectieve onderzoekscentra22460,8%14439,2%36814070,9%6531,9%205

Tabel 4a. O&O-personeel (in voltijdse equivalenten) in 2019 volgens sector en opleidingsniveau

Doctoraat + MasterBachelorAndere kwalificatiesTotaal
in VTEin %in VTEin %in VTEin %in VTE
HES gewest13.16286,5%1.62610,7%4352,9%15.223
Universiteiten12.20387,0%1.41810,1%4082,9%14.029
Zelfstandige universitaire onderzoekscentra25468,6%9726,1%205,3%370
Hogescholen70585,7%11113,5%70,8%823
GOV3.82071,1%91717,1%63611,8%5.372
PNP25484,0%3411,3%144,7%302
Totaal nonBES gewest17.23682,5%2.57612,3%1.0855,2%20.896
BES collectieve onderzoekscentra33257,9%14725,6%9516,5%573
Doctoraat + MasterBachelorAndere kwalificatiesTotaal
in VTEin %in VTEin %in VTEin %in VTE
HES gewest13.16286,5%1.62610,7%4352,9%15.223
Universiteiten12.20387,0%1.41810,1%4082,9%14.029
Zelfstandige universitaire onderzoekscentra25468,6%9726,1%205,3%370
Hogescholen70585,7%11113,5%70,8%823
GOV3.82071,1%91717,1%63611,8%5.372
PNP25484,0%3411,3%144,7%302
Totaal nonBES gewest17.23682,5%2.57612,3%1.0855,2%20.896
BES collectieve onderzoekscentra33257,9%14725,6%9516,5%573
Doctoraat + MasterBachelorAndere kwalificatiesTotaal
in VTEin %in VTEin %in VTEin %in VTE
HES gewest13.16286,5%1.62610,7%4352,9%15.223
Universiteiten12.20387,0%1.41810,1%4082,9%14.029
Zelfstandige universitaire onderzoekscentra25468,6%9726,1%205,3%370
Hogescholen70585,7%11113,5%70,8%823
GOV3.82071,1%91717,1%63611,8%5.372
PNP25484,0%3411,3%144,7%302
Totaal nonBES gewest17.23682,5%2.57612,3%1.0855,2%20.896
BES collectieve onderzoekscentra33257,9%14725,6%9516,5%573

Tabel 4a geeft voor de non-profit sector een opdeling van het O&O-personeel naar sector en opleidingsniveau voor 2019 (in voltijdse equivalenten) weer. Ruim 82% van het O&O-personeel in de non-profit heeft minimaal een masterdiploma (een deel met inbegrip van een doctoraat) behaald. Bij het hoger onderwijs ligt dit aandeel nog hoger met ruim 86%.

Tabel 4b geeft een verdere opdeling naar geslacht weer. Het vrouwelijk O&O-personeel in de publieke sector heeft vaker een bachelordiploma dan een masterdiploma behaald, en dit is nog meer uitgesproken in het hoger onderwijs. Het aandeel vrouwelijk O&O-personeel met een masterdiploma (een deel met inbegrip van een doctoraat) is wel het hoogst (ruim 46%) in het hoger onderwijs.

Tabel 4b. O&O-personeel (in voltijdse equivalenten) in 2019 volgens sector, opleidingsniveau, en geslacht

MannenVrouwen
Doctoraat + MasterBachelorAndere kwalificatiesTotaalDoctoraat + MasterBachelorAndere kwalificatiesTotaal
in VTEin %in VTEin %in VTEin %in VTEin VTEin %in VTEin %in VTEin %in VTE
HES gewest7.09291,13%5296,79%1622,08%7.7836.07081,59%1.09714,75%2733,66%7.439
Universiteiten6.67591,88%4406,05%1502,06%7.2655.52881,72%97814,46%2583,82%6.764
Zelfstandige universitaire onderzoekscentra10576,76%2316,46%96,79%13714963,83%7431,77%104,40%233
Hogescholen31281,88%6617,41%30,71%38139388,92%4510,15%40,93%442
GOV2.50773,45%48814,29%41812,26%3.4131.31367,01%42921,90%21711,09%1.959
PNP14678,70%2513,60%147,70%18610792,47%97,53%00,00%116
Totaal nonBES gewest9.74685,62%1.0419,15%5955,22%11.3827.49078,72%1.53516,13%4905,15%9.515
BES collectieve onderzoekscentra19352,38%9726,31%7821,31%36813967,81%5024,33%167,87%205
MannenVrouwen
Doctoraat + MasterBachelorAndere kwalificatiesTotaalDoctoraat + MasterBachelorAndere kwalificatiesTotaal
in VTEin %in VTEin %in VTEin %in VTEin VTEin %in VTEin %in VTEin %in VTE
HES gewest7.09291,13%5296,79%1622,08%7.7836.07081,59%1.09714,75%2733,66%7.439
Universiteiten6.67591,88%4406,05%1502,06%7.2655.52881,72%97814,46%2583,82%6.764
Zelfstandige universitaire onderzoekscentra10576,76%2316,46%96,79%13714963,83%7431,77%104,40%233
Hogescholen31281,88%6617,41%30,71%38139388,92%4510,15%40,93%442
GOV2.50773,45%48814,29%41812,26%3.4131.31367,01%42921,90%21711,09%1.959
PNP14678,70%2513,60%147,70%18610792,47%97,53%00,00%116
Totaal nonBES gewest9.74685,62%1.0419,15%5955,22%11.3827.49078,72%1.53516,13%4905,15%9.515
BES collectieve onderzoekscentra19352,38%9726,31%7821,31%36813967,81%5024,33%167,87%205
MannenVrouwen
Doctoraat + MasterBachelorAndere kwalificatiesTotaalDoctoraat + MasterBachelorAndere kwalificatiesTotaal
in VTEin %in VTEin %in VTEin %in VTEin VTEin %in VTEin %in VTEin %in VTE
HES gewest7.09291,13%5296,79%1622,08%7.7836.07081,59%1.09714,75%2733,66%7.439
Universiteiten6.67591,88%4406,05%1502,06%7.2655.52881,72%97814,46%2583,82%6.764
Zelfstandige universitaire onderzoekscentra10576,76%2316,46%96,79%13714963,83%7431,77%104,40%233
Hogescholen31281,88%6617,41%30,71%38139388,92%4510,15%40,93%442
GOV2.50773,45%48814,29%41812,26%3.4131.31367,01%42921,90%21711,09%1.959
PNP14678,70%2513,60%147,70%18610792,47%97,53%00,00%116
Totaal nonBES gewest9.74685,62%1.0419,15%5955,22%11.3827.49078,72%1.53516,13%4905,15%9.515
BES collectieve onderzoekscentra19352,38%9726,31%7821,31%36813967,81%5024,33%167,87%205

Figuur 2 geeft het O&O-personeel (in hoofden) weer met een doctoraatsdiploma, verder onderverdeeld naar geslacht. Ruim 33% het O&O-personeel (in hoofden) heeft een doctoraat, wat overeenkomt met ongeveer 11.700 doctorandi die in de publieke sector O&O uitvoeren. Uitgesplitst naar gender zien we dat ongeveer 25% van de vrouwen en ongeveer 41% van de mannen die aan O&O doen een doctoraat behaald hebben. Er is dus ook nog een uitgesproken genderverschil bij de gedoctoreerden die O&O uitvoeren.

Figuur 2. Percentage O&O-personeel (in voltijdse equivalenten) in de non-profit sector met een doctoraatsdiploma in 2019, opgedeeld volgens geslacht

0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%Percentage O&O-personeel met een doctoraatsdiplomaTotaalMannenVrouwenOpdeling naar geslacht en in het algemeen05101520253035404550TotaalMannenVrouwenPercentage: 41% 0%10%20%30%40%50%Percentage O&O-personeel met een doctoraatsdiplomaTotaalMannenVrouwenOpdeling naar geslacht en in het algemeen01020304050TotaalMannenVrouwen 0%10%20%30%40%50%Percentage O&O-personeel met een doctoraatsdiplomaTotaalMannenVrouwenOpdeling naar geslacht en in het algemeen01020304050TotaalMannenVrouwen

Tabel 5 geeft voor de publieke onderzoekscentra en het hoger onderwijs een opdeling naar wetenschapsdomein voor 2019 weer. De medische wetenschappen vormen binnen het hoger onderwijs het belangrijkste onderzoeksdomein met ruim een kwart van het onderzoekspotentieel, gevolgd door de natuurwetenschappen en exacte wetenschappen, de toegepast wetenschappen, en de sociale wetenschappen. Het belangrijkste onderzoeksdomein uit het hoger onderwijs bij de vrouwen is de medische wetenschappen en bij de mannen de toegepaste wetenschappen. Bij de publieke onderzoekscentra vormen de toegepaste wetenschappen (waaronder o.a. IMEC en VITO ressorteren), zowel bij mannen als vrouwen, met ruime voorsprong het belangrijkste onderzoeksdomein, voor de natuurwetenschappen en exacte wetenschappen (waaronder o.a. het VIB ressorteert).

Tabel 5. O&O-personeel (in voltijdse equivalenten) volgens wetenschapsdomein als % van het totaal van de uitvoeringssector in 2019

Natuurwetenschappen en exacte wetenschappenToegepaste wetenschappenMedische wetenschappenLandbouwwetenschappenSociale wetenschappenHumane wetenschappen
TOTAAL
HES gewest20,3%19,0%25,5%7,7%18,6%8,9%
GOV30,0%54,8%1,1%10,5%1,2%2,4%
MANNEN
HES gewest24,5%25,2%19,8%7,1%15,0%8,4%
GOV27,2%61,5%0,7%8,3%0,9%1,5%
VROUWEN
HES gewest16,0%12,5%31,5%8,3%22,3%9,5%
GOV34,8%43,2%1,8%14,5%1,8%4,0%
Natuurwetenschappen en exacte wetenschappenToegepaste wetenschappenMedische wetenschappenLandbouwwetenschappenSociale wetenschappenHumane wetenschappen
TOTAAL
HES gewest20,3%19,0%25,5%7,7%18,6%8,9%
GOV30,0%54,8%1,1%10,5%1,2%2,4%
MANNEN
HES gewest24,5%25,2%19,8%7,1%15,0%8,4%
GOV27,2%61,5%0,7%8,3%0,9%1,5%
VROUWEN
HES gewest16,0%12,5%31,5%8,3%22,3%9,5%
GOV34,8%43,2%1,8%14,5%1,8%4,0%
Natuurwetenschappen en exacte wetenschappenToegepaste wetenschappenMedische wetenschappenLandbouwwetenschappenSociale wetenschappenHumane wetenschappen
TOTAAL
HES gewest20,3%19,0%25,5%7,7%18,6%8,9%
GOV30,0%54,8%1,1%10,5%1,2%2,4%
MANNEN
HES gewest24,5%25,2%19,8%7,1%15,0%8,4%
GOV27,2%61,5%0,7%8,3%0,9%1,5%
VROUWEN
HES gewest16,0%12,5%31,5%8,3%22,3%9,5%
GOV34,8%43,2%1,8%14,5%1,8%4,0%

Tabel 6 geeft voor de non-profit sector een opdeling van het O&O-personeel en onderzoekers naar sector en geslacht voor 2019 (in hoofden) weer. De non-profit sector telde in 2019 ongeveer 34.900 hoofden die meewerkten aan de O&O-activiteiten, waarvan ongeveer 25.300 onderzoekers en ongeveer 9.600 technisch en overig personeel. De opdeling van het O&O-personeel naar geslacht toont dat er binnen de non-profit sector ongeveer 16.400 vrouwen en ongeveer 18.500 mannen werkzaam zijn.

Wanneer de verhouding tussen de hoofden en voltijdse equivalenten bekend is voor het O&O-personeel, kan de tijd berekend worden die gespendeerd wordt aan O&O-activiteiten. Een personeelslid van het hoger onderwijs spendeert ruim de helft van de werktijd aan O&O-activiteiten, terwijl dit voor de publieke onderzoekscentra oploopt tot meer dan 90%. Voor de hele publieke sector besteedt elk O&O-personeelslid gemiddeld bijna 60% van de werktijd aan O&O-activiteiten.

Tabel 6. O&O-personeel en onderzoekers (in hoofden) in 2019 volgens sector en geslacht

TotaalMannenVrouwen
OnderzoekersO&O personeel% aandeel onderzoekersOnderzoekersO&O personeel% aandeel onderzoekersOnderzoekersO&O personeel% aandeel onderzoekers
HES gewest20.68728.56272,43%11.77014.54780,91%8.91714.01563,62%
HES gemeenschap23.82132.77872,67%13.65016.84681,03%10.17115.93263,84%
GOV4.2145.87771,70%2.8973.68778,57%1.3172.19060,14%
PNP38145983,01%21726781,27%16419285,42%
Totaal nonBES gewest25.28234.89872,45%14.88418.50180,45%10.39816.39763,41%
TotaalMannenVrouwen
OnderzoekersO&O personeel% aandeel onderzoekersOnderzoekersO&O personeel% aandeel onderzoekersOnderzoekersO&O personeel% aandeel onderzoekers
HES gewest20.68728.56272,43%11.77014.54780,91%8.91714.01563,62%
HES gemeenschap23.82132.77872,67%13.65016.84681,03%10.17115.93263,84%
GOV4.2145.87771,70%2.8973.68778,57%1.3172.19060,14%
PNP38145983,01%21726781,27%16419285,42%
Totaal nonBES gewest25.28234.89872,45%14.88418.50180,45%10.39816.39763,41%
TotaalMannenVrouwen
OnderzoekersO&O personeel% aandeel onderzoekersOnderzoekersO&O personeel% aandeel onderzoekersOnderzoekersO&O personeel% aandeel onderzoekers
HES gewest20.68728.56272,43%11.77014.54780,91%8.91714.01563,62%
HES gemeenschap23.82132.77872,67%13.65016.84681,03%10.17115.93263,84%
GOV4.2145.87771,70%2.8973.68778,57%1.3172.19060,14%
PNP38145983,01%21726781,27%16419285,42%
Totaal nonBES gewest25.28234.89872,45%14.88418.50180,45%10.39816.39763,41%